Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Daisy Ridley možná vystřídá Angelinu Jolie v roli Lary Croft

Daisy Ridley možná vystřídá Angelinu Jolie v roli Lary Croft

Tittle 2

Třiadvacetiletá hereč­ka zau­ja­la svou rolí Rey v nových Star Wars, nyní se začí­na­jí obje­vo­vat spe­ku­la­ce o jejím dal­ším herec­kém angaž­má, kon­krét­ně v rebo­o­tu série Tomb Raider, kde by měla ztvár­nit hlav­ní posta­vu mla­dé arche­o­lož­ky Lary Croft.

Daisy Ridley pře­kva­pi­la všech­ny fil­mo­vé fanouš­ky, když bra­vur­ně ztvár­ni­la jed­nu z hlav­ních postav v nových Star Wars. Je tedy vel­kou favo­rit­kou k nahra­ze­ní Angeliny Jolie v při­pra­vo­va­ném rebo­o­tu fil­mo­vé­ho Tomb Raidera. První dvo­ji­ce fil­mů na moti­vy slav­né video­her­ní série s Angelinou Jolie v hlav­ní roli se nese­tka­ly s vel­kým úspě­chem, v posled­ní době se však obje­vi­ly nová video­her­ní pokra­čo­vá­ní, což dává fil­mo­vým tvůr­cům mno­ho inspi­ra­ce a celou řadu mož­nos­tí, o čem by mohl fil­mo­vý Tomb Raider být.

Fakt, že Daisy fil­mo­vé tvůr­ce svým herec­kým výko­nem napros­to uchvá­ti­la potvr­dil i scé­náris­ta Geneva Robertson Dworet, kte­rý sto­jí za dal­ším pokra­čo­vá­ním Transformers a zhos­tí se i prá­ce na novém Tomb Raiderovi. Ten pro­hlá­sil: “Nový Tomb Raider se poma­lu stá­vá rea­li­tou, šéfo­vé vidí Daisy jako poten­ci­o­nál­ní Laru Croft, a to hlav­ně díky její­mu atle­tic­ké­mu nadá­ní a brit­ské­mu pří­zvu­ku. Ještě to není všech­no zaří­ze­né, ale Daisy na nás udě­la­la oprav­do­vý dojem. ”

Sama Daisy Ridley uved­la, že zatím neví, kam se po dokon­če­ní pra­cí na nové tri­lo­gii Star Wars bude její herec­ká kari­é­ra ubí­rat, zhoš­tě­ní se role fil­mo­vé Lary Croft ale nevy­lou­či­la.

1

Zdroj: Mirror.co

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,87082 s | počet dotazů: 237 | paměť: 51576 KB. | 24.10.2021 - 20:05:57