Black Panther - recenze

black panther recenze oLt4vx8J GI

A máme tu prv­ní recen­zi, netře­ba psát sáhodlou­hé obsáh­lé tex­ty ale spí­še rych­le zohled­nit kva­li­tu dabin­gu jako cel­ku.

Michal Novotný jako Chadwick Boseman (Black Panther) byl skvě­lý, našli cit­li­vou náhra­du za Filipa Čapku, kte­rý už dabing pově­šil na hře­bík. Tak jak je ta role poja­tá, tak v někte­rých mís­tech by člo­věk mož­ná ani změ­nu nepo­znal, není to kla­sic­ký Michal Novotný, ale je to Black Panther - tak jak se má k rolím v kino­da­bin­gu při­stu­po­vat. Děkuji za pove­de­ný recas­ting.

Velmi mě pře­kva­pi­la Sandra Pogodová, dabo­vat zača­la až v posled­ních letech, díky tomu, že dabu­je čer­noš­ku, tak její spe­ci­fic­ký hlas neru­ší a na roli pad­ne. Barbora Šedivá Zuzana Slavíková jako nej­bliž­ší rodi­na Black Panthera odvá­dě­ji skvě­lou prá­ci jako jsme u nich už ostat­ně zvyklí. Další pochva­lu si zaslou­ží Zbyšek Pantůček, bylo sly­šet, že roli si uží­val, par­ty, kte­ré dabo­val on si doslo­va str­há­val pro sebe, přes­ně tak, co se od této posta­vy čeka­lo. Výborně!

Bohužel tu jsou i nega­tiv­ní věci. Dle mého názo­ru Patrik Děrgel na hlav­ní­ho zápo­rá­ka nesta­čil, napros­to vyční­val nad ostat­ní­mi her­ci, ze zápo­rá­ka nešla ani kap­ka stra­chu, asi tak bych to řekl. Zněl jako kdy­by před mik­ro­fo­nem stál popr­vé, tady se zby­teč­né expe­ri­men­to­vá­ní hrubě nevy­pla­ti­lo. Co se týče Pavly Beretové, je to tako­vá hříč­ka, zpo­čát­ku mě vždy praš­ti­lo do uší, když pro­mlu­vi­la, ke kon­ci už si ale sed­la a bylo to dob­ré.

Více na Kritiky.cz
Tom Perrotta: Pozůstalí Příběh, jenž je zajímavý především počáteční situací, která předchází samotnému v...
Chata na prodej - 60 % Schovaná mezi lesy se  zahradou stojí dřevěná chata, u které pilně pracuje matka. Stejně ja...
District! Další maďarská záležitost dorazila do našich kin. Nepočítám-li filmy typu Škyt, které st...
Příběh loga filmového studia Metro-Goldwyn-Mayer Každý filmový fanoušek musí znát slavné logo s ikonickým řvoucím lvem společnosti Metro-G...
Startuje týden nejúspěšnějších filmů v rámci letní přehlídky BEST FILM FEST Volné seskupení čtyř artových kin v Praze: Atlas,Evald, Lucerna a Mat pořádá od 10. do 16. ...

Zvuk se mixo­val v zahra­ni­čí, tak­že v někte­rých scé­nách byla opět hud­ba a zvu­ky hla­si­těj­ší než samot­ný dabing, což někdy stě­žu­je sro­zu­mi­tel­nost. Dobře hod­no­tím i že se neo­pa­ko­va­ly hla­sy, ostat­ně zde neby­lo tolik postav, aby se muse­ly opa­ko­vat.

Verdikt: 7/10

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Black Panther - Obsah & O filmu15. února 2018 Black Panther - Obsah & O filmu             OBSAH             Společnost Marvel Studios představuje snímek Black Panther, příběh T'Chally, mladého afrického krále, který se stane superhrdinou a musí dostát stoletím […]
  • Black Panther - 90 %14. února 2018 Black Panther - 90 % Před kolika lety začal Marvel produkovat filmy? Ani nepamatuji, je to prostě dost dobrá porodnice dobrých filmů. Předzvěstí  3. a 4. dílu Avengers je Black Panther. Kdysi dávno narazil do […]
  • Avengers: Infinity War - 100 %26. dubna 2018 Avengers: Infinity War - 100 % Každý rok přijde do kin několik filmů od Marvelu. Některé slabší a některé lepší. Postupně se během deseti let objevilo 18 filmů, aby dneska konečně přišel film, ve kterém se setkají […]
  • Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu OBSAH            V rámci příběhu snímku Avengers: Infinity War se opět setkáváme s týmem Avengers a jejich spojenci, kteří se společně snaží chránit svět před hrozbami, na něž jediný […]
  • Avengers: Infinity War16. března 2018 Avengers: Infinity War Nejnovější trailer na film Avengers: Infinity War. https://youtu.be/mC8B6eYE1yE
  • Avengers: Infinity War30. dubna 2018 Avengers: Infinity War Čtení těchto spoilerů je pouze na vlastní nebezpečí. Ten, kdo se nechce dozvědět, jak film skončí, tak ať článek nečte. Po získání Power Stone z Xandaru Thanos přistane na lodi z Asgardu, […]
  • Avengers: Infinity War8. února 2019 Avengers: Infinity War Vše co se nevešlo do "nejlepšího" filmu roku 2018. https://youtu.be/tZjvC3Owy3k
  • Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | UK event25. dubna 2018 Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | UK event https://www.youtube.com/watch?v=luVxvrlEXZc
  • Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | Rodina25. dubna 2018 Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | Rodina https://www.youtube.com/watch?v=WJH68nl_gcU
  • Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | 10 let25. dubna 2018 Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | 10 let https://www.youtube.com/watch?v=vjiQ0cBXr8U