Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ďábel v těle

Ďábel v těle

dabel1

Tak je tu moje dal­ší recen­ze, ten­to­krát na horor Ďábel v těle (The Devil Inside). Tento horor láká opět na hand-cam styl toče­ní, tedy to samé jako u Paranormal Activity, což v pří­pa­dě horo­ru o démo­nech nabí­rá na uvě­ři­tel­nos­ti..., tedy pokud se nám před kame­rou nezje­vu­jí úpl­ně totál­ní koko­ti­ny. Bude ten­to horor jeden z těch lep­ších, nebo nao­pak? Pro celou recen­zi klik­ni na celý člá­nek!
OFICIÁLNÍ TEXT DISTRIBUTORA
Isabella (Fernanda Andrade) má trau­ma. Z její mat­ky se před něko­li­ka lety tři lidé poku­si­li v ama­tér­ských pod­mín­kách vymést ďáb­la a ona (nebo zlá bytost v ní) je bru­tál­ně při­pra­vi­la o život. Jako mimo­řád­ně těž­ký pří­pad byla ze Spojených stá­tů pře­ve­ze­na do psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny v Římě, kde od té doby živo­ří v neu­stá­lém utlu­me­ní seda­ti­vy. Isabella se roz­hod­ne vyře­šit tra­gic­kou kapi­to­lu v rodin­né his­to­rii a v dopro­vo­du kame­ra­ma­na se za mat­kou vydá, aby zjis­ti­la, co se teh­dy doo­prav­dy sta­lo. První setká­ní po letech ale její trau­ma ješ­tě víc pro­hlou­bí. Matka je oči­vid­ně nepří­čet­ná a nepo­zná­vá ji, a pro­to se Isabella roz­hod­ne pro­nik­nout do tajů exor­cis­mu, aby ji a také sebe zachrá­ni­la. Seznámí se se dvě­ma kně­zi, kte­ří navště­vu­jí před­náš­ky na vati­kán­ské cír­kev­ní ško­le, jež se tomu­to tem­né­mu obo­ru věnu­je. Ti se jí roz­hod­nou pomo­ci a díky tomu se ocit­nou v před­po­ko­ji míst, kde se dějí věci tak kru­té, že se jim lid­ský mozek zdrá­há uvě­řit. Oni dosta­nou šan­ci vyzkou­šet si je na vlast­ní kůži.

MŮJ NÁZOR
U horo­ru, jako je ten­to se recen­ze píšou nej­lé­pe - vždyc­ky je ten film cel­ko­vě prů­měr­ný, chví­le­ma se vám líbí a chví­le­ma je to buď­to děs­ná <->vina nebo se vám chce blejt. Jop, to přes­ně je horor Ďábel v těle. Ikdyž jsem viděl trai­ler, vůbec jsem neza­re­gis­tro­val, že se film točil v Říme, což mě tedy cel­kem pře­kva­pi­lo. Děj fil­mu se točí oko­lo pro­kle­té mat­ky a její dce­ry Isabelly, kte­rá z ní chce toho démo­na dostat. No tak­že jdem roze­brat nej­hlav­něj­ší scé­ny fil­mu! První scé­na v léčeb­ně s mat­kou byla děsi­vě vtip­ná, prv­ní vymí­tá­ní něja­ké hol­ky bylo děsi­vé, ale co tvůr­ci nevy­mys­lí - v žád­ném nor­mál­ním horo­ru jsem nevi­děl, aby démon nebo duch řval „chci vykou­řit tvý péro“ nebo aby vymí­ta­ná dív­ka dosta­la men­stru­a­ci v tom hlav­ním... - půso­bí to tro­chu jak začá­tek Scary Movie 2, pro­to se to nedá brát váž­ně (a dokud se tohle v tom pro­ce­su vymí­ta­ní nědě­lo, bylo to aspoň napí­na­vé) - potom nápi­sům „PODLE SKUTEČNÉ UDÁLOSTI“ uvě­ří fakt jen děc­ka. Dost dob­rá byla vymí­ta­cí scé­na té mat­ky, po kte­ré násle­do­va­la dost šoku­jí­cí scé­na s křes­tem dítě a závěr hod­no­tím taky klad­ně. Bohužel se ani ten­to film nevy­hnul oblí­be­né větě, kte­rá se v horo­rech toče­ných ruč­ní kame­rou obje­vu­je pros­tě vždy a tou je „Máme nato­če­ný skvě­lý mate­ri­ál...“. To je fakt hrůza, nechá­pu, jak by si tohle mohl nor­mál­ní člo­věk točit... V cel­ku by ten­to film byl dost dob­rý, ale ty věty o skvě­lým mate­ri­á­lu a démon, kte­rý chce vykou­řit vymí­ta­če spo­leč­ně s men­stru­a­cí ho o dost scha­zu­jí, a pro­to ode mne dostá­vá ten­to film 3* na ČSFD!
MOJE HODNOCENÍ: 55%

  • #2107: Živí mrtví 31: Skrz naskrz prohnilé5. března 2020 #2107: Živí mrtví 31: Skrz naskrz prohnilé Živí mrtví 31: Skrz naskrz prohnilé (The Walking Dead Vol. 31: The Rotten Core)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 181 až 186 v […] Posted in Recenze komiksů
  • Soutěž o 2x DVD Trainspotting10. února 2017 Soutěž o 2x DVD Trainspotting S našim partnerem vyhlašujeme novou soutěž o 2x DVD Trainspotting. Partner soutěže: [adrotate banner="13"] Stačí odpovědět správně čtyři odpovědi, nejpřesněji tipnout počet […] Posted in Soutěže
  • Pár zajímavých nápadů na zdobení nehtů21. října 2020 Pár zajímavých nápadů na zdobení nehtů Jak mít zdravé nehty, protože jen takové můžou být krásné, to už jste se mohla dozvědět v našem předchozím článku. Chcete svoje nehty okrášlit ještě více? Podělíme se s vámi o rady a […] Posted in Trendy
  • Andrea Hoffmannová: Nesním o konkrétní roli25. září 2018 Andrea Hoffmannová: Nesním o konkrétní roli Andrea Hoffmannová vystudovala hudebně-dramatický obor na brněnské konzervatoři a osm let působila v angažmá ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Zahrála si například ve filmech […] Posted in Rozhovory
  • Přijímačky20. října 2020 Přijímačky Posted in Komiks
  • Jako malé děti (Little Children)5. března 2007 Jako malé děti (Little Children) Lákalo vás někdy být voyeurem? Sledovat životy druhých, jejich lásky, jejich hádky, jejich intimnosti? Potom je pro vás tento film jako stvořený. Nechybělo mnoho, a tento film jsem […] Posted in Filmové recenze
  • #2056: DC komiksový komplet 74: JLA - Vyšší moc30. října 2019 #2056: DC komiksový komplet 74: JLA - Vyšší moc DC komiksový komplet 74: JLA - Vyšší moc (JLA: Act of God)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 3 série "JLA: Act of God" a jako […] Posted in Recenze komiksů
  • Poznejte sami sebe v Inspirativním deníku (52 seznamů k sebepoznání)8. července 2018 Poznejte sami sebe v Inspirativním deníku (52 seznamů k sebepoznání) Stále někam spěcháme, nic nestíháme a ničí nás stres? Pečujeme o své blízké a na sebe často zapomínáme. Známe vůbec své touhy, cíle či to, co nás zaručeně potěší? Pokud ne, zkusme se na […] Posted in Recenze knih
  • Marissa Meyerová - Renegáti24. června 2018 Marissa Meyerová - Renegáti Renegáti jsou syndikát lidí s neobyčjnými schopnostmi. Povstali z trosek zničené společnosti a zavedli znovu řád tam, kde dosud vládl chaos. Jako obhájci práva a spravedlnosti jsou pro […] Posted in Recenze knih
  • Amaterium: Odraz doby1. července 2014 Amaterium: Odraz doby V této rubrice vás budeme informovat o dění na české amatérské filmové scéně. Každý velký filmař začínal jako nadšenec s kamerou na dvorku za barákem, takže si myslím, že bychom mohli […] Posted in Amatérský film
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,11917 s | počet dotazů: 230 | paměť: 46859 KB. | 05.03.2021 - 23:48:54