Cviky na míči mohou ztlumit vaše bolesti

Cviky na míči mají pro ženy bla­ho­dár­né účin­ky a pat­ří mezi meto­dy, kte­ré oprav­du pomá­ha­jí. Jestliže máte seda­vé zaměst­ná­ní nebo neu­stá­le sedí­te doma, jsou cvi­ky na míči tou správ­nou vol­bou. Jak jis­tě víte, blí­ží se nám Vánoce, a tak si o tako­vý míč může­te napří­klad napsat Ježíškovi. Pokud vám v prá­ci vyho­ví, může­te si tuto pomůc­ku při­nést do své kan­ce­lá­ře. Jak cvi­čit na míči, aby byl efekt sto­pro­cent­ní?

Cviky na míči

Technika správ­né­ho cvi­če­ní na míči uvá­dí, že bys­te nemě­la roz­hod­ně pře­stat do té doby, dokud neu­cí­tí­te své sva­ly. Připravte se na to, že pokud sedá­te na míč popr­vé, budou vás dal­ší den čás­ti těla bolet o něco více než ostat­ní. Zajímají vás cvi­ky na pří­mé břiš­ní sva­ly? Jeden z čas­to dopo­ru­čo­va­ných cvi­ků s maxi­mál­ním efek­tem, kte­rý jis­tě zvlád­ne­te vám při­ne­se sto­pro­cent­ní úči­nek. Nohy si dej­te mír­ně od sebe, pozor si dávej­te ale na to, abys­te to pří­liš nepře­hna­la. Jakmile bude­te mít, dej­te cho­di­dla na zem a bed­ra polož­te tak, aby se opí­ra­ly o míč. Míč slou­ží jako pomůc­ka k jež­dě­ní naho­ru a poté zase dolů. Brada by měla být co nej­blí­že k hrud­ní­ku.

Šikmé břišní svaly nesmí zůstat pozadu

Postup je podob­ný, jako u před­cho­zí­ho cvi­ku. Rozdíl je pou­ze v tom, že při cvi­če­ní šik­mých břiš­ních sva­lů nejez­dí­te naho­ru a dolů, ale otá­čí­te se do stra­ny. V pra­xi to zna­me­ná, že poma­lu bude­te držet levý loket a otá­čet se na pra­vou stra­nu a zase obrá­ce­ně. Tyto cvi­ky na míči bude­te výraz­ně poci­ťo­vat, jestli­že je bude­te cvi­čit důklad­ně, již po něko­li­ka opa­ko­vá­ní. Loket, kte­rý bude­te při cvi­če­ní držet, by měl být vždy za hla­vou. Jedině tak docí­lí­te správ­né tech­ni­ky.

Míč je jako dělaný pro záda a břicho

V nepo­sled­ní řadě si ješ­tě jed­nou uká­že­me cvi­ky, kte­ré pomá­ha­jí jed­nak na bři­cho, ale také na záda. Zádové sva­ly jde skvě­le na míči pro­cvi­čo­vat, což vede k men­ší boles­ti při seda­vém zaměst­ná­ní. Jaké cvi­ky na míči dělat pro zlep­še­ní svých zad? Lehněte si na míč bři­chem dolů a ruky opře­te o zem jako u kli­ků. Jak se bude­te cítit poho­dl­ně se tzv. kutá­lej­te po míči, kte­rý je pod vámi. Hýžďové sva­ly by při cvi­če­ní měly ale­spoň pár vte­řin zůstat vystr­če­né.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […]
  • RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu16. září 2019 RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu Nazvala bych tyto karty jako komunikátorem s naší duší. Prostřednictvím těchto úžasných obrázků, fraktálů, můžeme zjistit, co si naše duše vlastně v životě, nebo ve chvíli, na kterou se […]
  • Květnové výročí povstání9. května 2020 Květnové výročí povstání Je docela zajímavé sledovat, jak i po 75 letech od konce druhé světové války v Evropě tento konfikt stále bublá. Má už jinou podobu, ale skvěle zapadá do kulturní války a je naplňován […]
  • Využijte slevové kupony pro nákup dárku v podobě nezapomenutelného zážitku30. června 2019 Využijte slevové kupony pro nákup dárku v podobě nezapomenutelného zážitku Slevové kupony je možné využít mnoha způsoby a jedním z nich může být i pořízení originálního a netradičního dárku v podobě nezapomenutelného zážitku. Pokud chcete někomu ze svých blízkých […]
  • Výročí slovenské státnosti1. dubna 2019 Výročí slovenské státnosti Nedávno uplynulo přesně 80. let od vzniku prvního samostatného Slovenského státu. Existence tohoto státního útvaru je pochopitelně stále relativně živým předmětem mnoha diskusí, nicméně […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Jsou filmy z kasinového prostředí realistické?4. února 2020 Jsou filmy z kasinového prostředí realistické? Co by v dnešní době stálo za velkou kritiku, jsou filmy, kde se herci ocitnou v prostředí velmi napínavého casina viz. například populární film Casino Royale. Kdy divák vidí adrenalinovou […]
  • Kam na eurovíkendy28. února 2020 Kam na eurovíkendy Jste školou povinní či nemáte k dispozici mnoho volných dní, přesto však toužíte objevovat nová místa? Nebo jste zkrátka a jednoduše milovníci velkoměst a jejich atmosféra vám vlévá novou […]
  • Zdravá večeře po cvičení obsahuje plno potřebných složek21. února 2019 Zdravá večeře po cvičení obsahuje plno potřebných složek Zdravá večeře po cvičení je velmi důležitá, jestliže máte zájem o to, aby vaše vynaložená aktivita k něčemu byla. Rozhodně byste jídlo, které budete konzumovat na večer neměli podceňovat. […]
  • Hodinářův učeň - MÍSTA NATÁČENÍ12. srpna 2019 Hodinářův učeň - MÍSTA NATÁČENÍ Hodinářův učeň slibuje výpravnou podívanou pro celou rodinu, pyšní se výraznými kostýmy a vznikal na mnoha místech Česka. Tou nejlepší filmovou architekturou jsou totiž skutečná místa, […]
Další naše články...