Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Čtyři slunce (2012)

Čtyři slunce (2012)

Režisér Bohdan Sláma se nám vrá­til na plát­na kin se svým novým sním­kem. Jedná se o typic­kou „slá­mo­vi­nu“, tedy o film, kte­rý pri­már­ně pojed­ná­vá o spo­le­čen­ských ztros­ko­tan­cích, out­si­de­rech, kte­ří si tak nějak vzá­jem­ně kom­pli­ku­jí už tak dost drs­né živo­ty. To vše už šlo vidět v před­cho­zích Slámových fil­mech (např. Divoké vče­ly, Venkovský uči­tel, či Štěstí), film samot­ný tedy nepři­ná­ší něco extra nové­ho, nicmé­ně i tak je tu něko­lik důvo­dů proč si na něj do kina zajít.
Jednak se mi moc líbi­li her­ci, rolí out­si­de­rů se zmoc­ni­li vel­mi dob­ře (zejmé­na Mádl, kte­ré­mu jste toho zkra­cho­va­lé­ho člo­vě­ka úpl­ně věři­li a dost mož­ná jste v jeho posta­vě pozna­li i něja­kou oso­bu ze své­ho oko­lí) a také musím vyzdvih­nout pří­běh, kte­rý sice prak­tic­ky nemá něja­kou vidi­tel­nou spo­ju­jí­cí linii, nicmé­ně nám uka­zu­je život oněch „prostých lidí“ (vím, zavá­dě­jí­cí ter­mín), jejich kon­flik­ty s auto­ri­ta­mi a s vlast­ní­mi selhá­ní­mi. Celé je to pro­stou­pe­no posta­vou Karla (Karel Roden), kte­ré­mu jsem jako jedi­né­mu her­ci jeho posta­vu moc neu­vě­řil, asi už má moc okou­ka­ný ksicht, či nato­lik etablo­van hlas, že půso­bil zejmé­na komic­ky a nevě­ro­hod­ně. Karel je asi něja­ký sen­zi­bil, eso­te­rik, hle­da­jí­cí jaké­ho­si mis­tra a různá pásma ener­gie, apod. V pod­sta­tě dost komic­ká posta­va, jejíž úlo­ha se ale záhy uká­že jako vel­mi neko­mic­ká. Vůbec celý film trpí jed­ním - mož­ná - nedu­hem, a to, že mno­hým situ­a­cím se zpr­vu dost smě­je­te (Plesl kou­ří trá­vu na záchod­cích, Roden při­jde na zahra­du, apod.), nicmé­ně když se něco podob­né­ho děje dále, už to brá­ni­ci nea­ta­ku­je a spí­še se zamýš­lí­te nad tím, že by ani zpr­vu snad neby­lo zce­la vhod­né se smát, pro­to­že na oněch lidech není nic k smí­chu. Tedy film se občas z názna­ků kome­die pře­klá­pí do cel­kem drs­né­ho dra­ma, kde pros­tě na legra­ci moc mís­ta není...
Závěr fil­mu mi trochl nad­z­vi­hl obo­čí (v nega­tiv­ním slo­va smys­lu), jis­tě, svůj účel to tam má, ale tak tro­chu mi to při­jde jako sho­ze­ní dosa­vad­ních minut.
Buď jak buď, už jen ta pozván­ka na Sundance svěd­čí o tom, že to špat­ný film roz­hod­ně není. Jen nech­me svět poznat Slámu (a tře­ba i Sedláčka).

  • Čtyři slunce 50 %28. února 2012 Čtyři slunce 50 % Kdo bude mít slunce v duši, ten bude šťastný? Pomůže nám víra v tajemné síly přírody vyřešit problémy reálného života? Tak tohle se mi motalo v hlavě, když jsem sledovala nový film Bohdana […] Posted in Filmové recenze
  • Venkovský učitel - nejlepší český film roku 200728. května 2019 Venkovský učitel - nejlepší český film roku 2007 Režisér Bohdan Sláma, autor ceněných filmů Štěstí nebo Divoké včely, přivedl na světlo světa pozoruhodný film, u kterého se zase jednou nemusíte stydět za českou kinematografii. Venkovský […] Posted in Retro filmové recenze
  • Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník19. března 2019 Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník Od filmu Protektor jsem si toho zprvu mnoho nesliboval. Prostě asi jen nějaký další snímek ve stylu "musíme si pomáhat" s profláknutými tvářemi sterilního českého filmu nového tisíciletí. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bába z ledu - Bába z ledu má křehké srdce17. února 2019 Bába z ledu - Bába z ledu má křehké srdce Otužování je starou a účinnou metodou pro posílení imunitního systému organismu. To je známá věc, ale šarmantní důchodkyni Hanu (Zuzana Kronerová) prověří otužování, jak pevnou má vůli a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí3. března 2018 Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí Filmy nominované na Českého lva, je možné shlédnout do 11. Března 2018 a to online na portálu DAfilms.cz. Bába z ledu, Křižáček, Svět podle Daliborka, Červená, Po strništi bos, Milada, […] Posted in Film roku 2017
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Krajina ve stínu10. září 2020 Krajina ve stínu Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý […] Posted in Filmové recenze
  • Hodinářův učeň - MÍSTA NATÁČENÍ12. srpna 2019 Hodinářův učeň - MÍSTA NATÁČENÍ Hodinářův učeň slibuje výpravnou podívanou pro celou rodinu, pyšní se výraznými kostýmy a vznikal na mnoha místech Česka. Tou nejlepší filmovou architekturou jsou totiž skutečná místa, […] Posted in Zajímavosti
  • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […] Posted in Galerie
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,98055 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53102 KB. | 24.06.2021 - 04:01:10