Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > ČTVRTEK 31. 5.

ČTVRTEK 31. 5.

film festival zlin 2012
film festival zlin 2012

Program

Didi the Dragon, pro­gram s výu­kou ang­lič­ti­ny pro před­ško­lá­ky

9.00, Otrokovická bese­da, Otrokovice

 

Čítárna U čer­ta aneb Festivaloví hos­té čtou dětem

9.00 a11.00, Krajská knihov­na Františka Bartoše, tř. T. Bati, Zlín

Dítě v kri­zi – semi­nář, 14. roč­ník mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce, letos na téma Výzvy a rizi­ka ….

9.00, Interhotel Moskva – Kongresový sál, Zlín (NUTNO SE AKREDITOVAT – viz www.zlinfest.cz)

 

Staň se věd­cem, vědec­ký workshop pod pat­ro­na­cí Univerzity Tomáše Bati

9.00, Univerzitní cen­t­rum – atri­um, nám. TGM, Zlín

Dětský Komiksfest!, výtvar­ný workshop

9.30 – 11:30, Univerzitní cen­t­rum – pří­ze­mí, nám. TGM, Zlín  (vyma­zán z celo­den­ních akci!!!!)

 

Děti a media, pre­zen­ta­ce nové­ho ser­ve­ru zabý­va­jí­cí­ho se obou­stran­ným dětí a médií

10.00, Kongresové cen­t­rum Zlín – malý sál, nám. TGM, Zlín

 

S Elfíkem do Galaxie, zábav­né odpo­led­ne s Českými dra­ha­mi

15.00, rodin­ný zábav­ní park Galaxie, Zlín – Vršava

Pásmo izra­el­ských stu­dent­ských fil­mů

16.00, Kavárna Blok 12, býva­lý Baťův továr­ní are­ál, Zlín

 

Scrapbooking workshop, vytvá­ře­ní netra­dič­ních foto­alb

Od 16.00, Kongresové cen­t­rum Zlín – ocho­zy, nám. TGM, Zlín

 

Zliennale – Filmové žně 1940 a 1941, ver­ni­sáž výsta­vy o his­to­ric­ky prv­ním čes­ké fil­mo­vém fes­ti­va­lu

17.00, Zámek Napajedla

 

Michal Hrůza & KAPELA HRŮZY, kon­cert čes­ké­ho hitma­ke­ra (v rám­ci Dne s MF DNES)

18.00, nám. Míru ve Zlíně

 

Filmový blok, nefor­mál­ní setká­ní stu­den­tů a mla­dých lidí s fes­ti­va­lo­vý­mi osob­nost­mi

18.00, kavár­na Blok 12, býva­lý Baťův továr­ní are­ál, Zlín

Smích je bra­nou do srd­ce člo­vě­ka, talkshow Jiřiny Bohdalové a Josefa Náhlovského

19.00, Academia cen­t­rum UTB – aula, Mostní ul., Zlín (VSTUPENKY – viz www.zlinfest.cz)

 

Urban Jazz Music, ven­kov­ní hudeb­ní pro­duk­ce

20.00, kavár­na Blok 12, býva­lý Baťův továr­ní are­ál, Zlín

 

Charlie Straight, kon­cert České tele­vi­ze

20.00, Masters of Rock Café, Čepkov, Zlín

Čekání na tmu, kon­cert pod širým nebem před večer­ní pro­jek­cí let­ní­ho kina

MLADÉ PLÍCE

20.00, trav­na­tý svah pod Domem umění,nám. TGM, Zlín

Duhová par­ty – vyhlá­še­ní cen Duhové kulič­ky, zábav­ný pro­gram zejmé­na pro mla­dé. Vystoupí VLADIMÍR CIRKUS, more­du­jí Tobi a Vladimír (zná­te z pořa­du Sabotáž (ČT) nebo Rebélie (Evropa 2)

21.00, Star Club Flip, Dům kul­tu­ry, Gahurova ul. Zlín

LETNÍ KINO, open air pro­jek­ce

The Commintments, Irsko, Velká Británie, U.S.A., 1991, 118 min.

22.00, trav­na­tý svah pod Domem umění,nám. TGM, Zlín

 

Afterparty on the Blok, kaž­do­den­ní setká­ní mla­dých návštěv­ní­ků fes­ti­va­lu

23.00, kavár­na Blok 12, býva­lý Baťův továr­ní are­ál, Zlín

 

C e l o d e n n í    a k c e

Den s MF DNES, atrak­ce pro děti, nafu­ko­va­cí lid­ský fot­bá­lek, auto­gra­mi­á­da zlín­ských hoke­jis­tů

14.00 – 18.00, náměs­tí Míru, Zlín

Plackafacka, výtvar­ný workshop s legen­dár­ní­mi plac­ka­mi

10.00 – 18:00, nám. Míru, Zlín

Maminko, vidím dob­ře? Preventivní vyšet­ře­ní zra­ku dětí

10.00 – 17.00, Magistrát měs­ta Zlína, Záramí 4421, kon­fe­renč­ní míst­nost č. 130, Zlín

Umění a recyk­la­ce, výtvar­ný workshop

9.00 – 17.00, Univerzitní cen­t­rum – atri­um, nám. TGM, Zlín

Duhová kulič­ka, fes­ti­val fil­mo­vé­ho mar­ke­tingu – worksho­py

10.00 – 17.00, Univerzitní cen­t­rum - bliž­ší infor­ma­ce www.duhovakulicka.cz

Internet. kavár­na – čítár­na – her­na, inter­net zdar­ma, čítár­na dení­ku DNES a her­na Xbox 360 Kinect

Univerzitní cen­t­rum - pří­ze­mí, nám. TGM, Zlín


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • VÍTĚZNÉ FILMY ROKU 20121. června 2012 VÍTĚZNÉ FILMY ROKU 2012 Ceny udělované statutárními porotami/ Prizes awarded by the statutory juries Mezinárodní mládežnická porota pro hraný film pro mládež/ International Children’s Jury for Feature Films […] Posted in Články
  • PÁTEK 1. 6.1. června 2012 PÁTEK 1. 6. Program Čítárna U čerta aneb Festivaloví hosté čtou dětem 9.00 a11.00, Krajská knihovna Františka Bartoše, tř. T. Bati, Zlín Dětské televizní studio, workshop ve studiích […] Posted in Články
  • STŘEDA 30. 5.30. května 2012 STŘEDA 30. 5. Program Čítárna U čerta aneb Festivaloví hosté čtou dětem 9.00 a11.00, Krajská knihovna Františka Bartoše, tř. T. Bati, Zlín Dětský Komiksfest!, výtvarný workshop 9.30 – […] Posted in Články
  • ÚTERÝ 29. 5.29. května 2012 ÚTERÝ 29. 5. Program Didi the Dragon, program s výukou angličtiny pro předškoláky 9.00, Otrokovická beseda, Otrokovice   Čítárna U čerta aneb Festivaloví hosté čtou dětem 9.00 a11.00, […] Posted in Články
  • PONDĚLÍ, 28. 5.28. května 2012 PONDĚLÍ, 28. 5. Program Čítárna U čerta aneb Festivaloví hosté čtou dětem 9.00 a11.00, Krajská knihovna Františka Bartoše, tř. T. Bati, Zlín Sázení stromu osobností s Lesy ČR, zábavný […] Posted in Články
  • Klasika anglické literatury v překladu Miroslava Macka10. srpna 2018 Klasika anglické literatury v překladu Miroslava Macka Co se vám vybaví, když se řekne Anglie? Mlha, déšť, čaj o páté, červené autobusy, Temže,… A co kniha Tři muži ve člunu (o psu nemluvě)? Jerome K. Jerome? Nic? Nastal čas to napravit a […] Posted in Recenze knih
  • NHL 21 se odhaluje na prvním traileru. Předobjednávky...24. srpna 2020 NHL 21 se odhaluje na prvním traileru. Předobjednávky... NHL 21 se odhaluje na prvním traileru. Předobjednávky startují už za tři dny a plné vydání je na plánu 1. října. Posted in Krátké herní aktuality
  • Danielle Steel: Narozeniny, Přátelé navždy, Hotel Vendôme, Zrada a Milovat znovu (zlatý box)15. února 2016 Danielle Steel: Narozeniny, Přátelé navždy, Hotel Vendôme, Zrada a Milovat znovu (zlatý box) V nakladatelství IKAR vyšel před Vánoci opravdový dárek pro milovníky románů Danielle Steel. Ve zlatém boxu, graficky zpracovaném jako dárek, převázaný  ozdobnou stužkou, se ukrývá asi […] Posted in Recenze knih
  • Hellboy - první "pekelník" dle Guillerma del Tora12. listopadu 2020 Hellboy - první "pekelník" dle Guillerma del Tora Převést na filmové plátno některý z Mignolových komiksů o tzv. pekelném chlapci, bylo dlouho snem jistého mexického režiséra jménem Guillermo del Toro. Ale kdo to je? Je vůbec rozumné […] Posted in Retro filmové recenze
  • Cukrárna v Paříži - milý příběh vonící po odpalovaném těstě i makrónkách19. února 2020 Cukrárna v Paříži - milý příběh vonící po odpalovaném těstě i makrónkách Znáte romány Julie Caplinové? Milujete příběhy z prostředí kaváren a restaurací? Hledáte pohodové a příjemné čtení pro dny všední i sváteční? Cukrárna v Paříži vás rozhodně nezklame a bude […] Posted in Recenze knih

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,28921 s | počet dotazů: 219 | paměť: 56119 KB. | 29.05.2022 - 04:23:10