Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Články > ČTVRTEK 31. 5.

ČTVRTEK 31. 5.

film festival zlin 2012

Program

Didi the Dragon, pro­gram s výu­kou ang­lič­ti­ny pro před­ško­lá­ky

9.00, Otrokovická bese­da, Otrokovice

 

Čítárna U čer­ta aneb Festivaloví hos­té čtou dětem

9.00 a11.00, Krajská knihov­na Františka Bartoše, tř. T. Bati, Zlín

Dítě v kri­zi – semi­nář, 14. roč­ník mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce, letos na téma Výzvy a rizi­ka ….

9.00, Interhotel Moskva – Kongresový sál, Zlín (NUTNO SE AKREDITOVAT – viz www.zlinfest.cz)

 

Staň se věd­cem, vědec­ký workshop pod pat­ro­na­cí Univerzity Tomáše Bati

9.00, Univerzitní cen­t­rum – atri­um, nám. TGM, Zlín

Dětský Komiksfest!, výtvar­ný workshop

9.30 – 11:30, Univerzitní cen­t­rum – pří­ze­mí, nám. TGM, Zlín  (vyma­zán z celo­den­ních akci!!!!)

 

Děti a media, pre­zen­ta­ce nové­ho ser­ve­ru zabý­va­jí­cí­ho se obou­stran­ným dětí a médií

10.00, Kongresové cen­t­rum Zlín – malý sál, nám. TGM, Zlín

 

S Elfíkem do Galaxie, zábav­né odpo­led­ne s Českými dra­ha­mi

15.00, rodin­ný zábav­ní park Galaxie, Zlín – Vršava

Pásmo izra­el­ských stu­dent­ských fil­mů

16.00, Kavárna Blok 12, býva­lý Baťův továr­ní are­ál, Zlín

 

Scrapbooking workshop, vytvá­ře­ní netra­dič­ních foto­alb

Od 16.00, Kongresové cen­t­rum Zlín – ocho­zy, nám. TGM, Zlín

 

Zliennale – Filmové žně 1940 a 1941, ver­ni­sáž výsta­vy o his­to­ric­ky prv­ním čes­ké fil­mo­vém fes­ti­va­lu

17.00, Zámek Napajedla

 

Michal Hrůza & KAPELA HRŮZY, kon­cert čes­ké­ho hitma­ke­ra (v rám­ci Dne s MF DNES)

18.00, nám. Míru ve Zlíně

 

Filmový blok, nefor­mál­ní setká­ní stu­den­tů a mla­dých lidí s fes­ti­va­lo­vý­mi osob­nost­mi

18.00, kavár­na Blok 12, býva­lý Baťův továr­ní are­ál, Zlín

Smích je bra­nou do srd­ce člo­vě­ka, talkshow Jiřiny Bohdalové a Josefa Náhlovského

19.00, Academia cen­t­rum UTB – aula, Mostní ul., Zlín (VSTUPENKY – viz www.zlinfest.cz)

 

Urban Jazz Music, ven­kov­ní hudeb­ní pro­duk­ce

20.00, kavár­na Blok 12, býva­lý Baťův továr­ní are­ál, Zlín

 

Charlie Straight, kon­cert České tele­vi­ze

20.00, Masters of Rock Café, Čepkov, Zlín

Čekání na tmu, kon­cert pod širým nebem před večer­ní pro­jek­cí let­ní­ho kina

MLADÉ PLÍCE

20.00, trav­na­tý svah pod Domem umění,nám. TGM, Zlín

Duhová par­ty – vyhlá­še­ní cen Duhové kulič­ky, zábav­ný pro­gram zejmé­na pro mla­dé. Vystoupí VLADIMÍR CIRKUS, more­du­jí Tobi a Vladimír (zná­te z pořa­du Sabotáž (ČT) nebo Rebélie (Evropa 2)

21.00, Star Club Flip, Dům kul­tu­ry, Gahurova ul. Zlín

LETNÍ KINO, open air pro­jek­ce

The Commintments, Irsko, Velká Británie, U.S.A., 1991, 118 min.

22.00, trav­na­tý svah pod Domem umění,nám. TGM, Zlín

 

Afterparty on the Blok, kaž­do­den­ní setká­ní mla­dých návštěv­ní­ků fes­ti­va­lu

23.00, kavár­na Blok 12, býva­lý Baťův továr­ní are­ál, Zlín

 

C e l o d e n n í    a k c e

Den s MF DNES, atrak­ce pro děti, nafu­ko­va­cí lid­ský fot­bá­lek, auto­gra­mi­á­da zlín­ských hoke­jis­tů

14.00 – 18.00, náměs­tí Míru, Zlín

Plackafacka, výtvar­ný workshop s legen­dár­ní­mi plac­ka­mi

10.00 – 18:00, nám. Míru, Zlín

Maminko, vidím dob­ře? Preventivní vyšet­ře­ní zra­ku dětí

10.00 – 17.00, Magistrát měs­ta Zlína, Záramí 4421, kon­fe­renč­ní míst­nost č. 130, Zlín

Umění a recyk­la­ce, výtvar­ný workshop

9.00 – 17.00, Univerzitní cen­t­rum – atri­um, nám. TGM, Zlín

Duhová kulič­ka, fes­ti­val fil­mo­vé­ho mar­ke­tingu – worksho­py

10.00 – 17.00, Univerzitní cen­t­rum - bliž­ší infor­ma­ce www.duhovakulicka.cz

Internet. kavár­na – čítár­na – her­na, inter­net zdar­ma, čítár­na dení­ku DNES a her­na Xbox 360 Kinect

Univerzitní cen­t­rum - pří­ze­mí, nám. TGM, Zlín

  • VÍTĚZNÉ FILMY ROKU 20121. června 2012 VÍTĚZNÉ FILMY ROKU 2012 Ceny udělované statutárními porotami/ Prizes awarded by the statutory juries Mezinárodní mládežnická porota pro hraný film pro mládež/ International Children’s Jury for Feature Films […] Posted in Články
  • PÁTEK 1. 6.1. června 2012 PÁTEK 1. 6. Program Čítárna U čerta aneb Festivaloví hosté čtou dětem 9.00 a11.00, Krajská knihovna Františka Bartoše, tř. T. Bati, Zlín Dětské televizní studio, workshop ve studiích […] Posted in Články
  • STŘEDA 30. 5.30. května 2012 STŘEDA 30. 5. Program Čítárna U čerta aneb Festivaloví hosté čtou dětem 9.00 a11.00, Krajská knihovna Františka Bartoše, tř. T. Bati, Zlín Dětský Komiksfest!, výtvarný workshop 9.30 – […] Posted in Články
  • ÚTERÝ 29. 5.29. května 2012 ÚTERÝ 29. 5. Program Didi the Dragon, program s výukou angličtiny pro předškoláky 9.00, Otrokovická beseda, Otrokovice   Čítárna U čerta aneb Festivaloví hosté čtou dětem 9.00 a11.00, […] Posted in Články
  • PONDĚLÍ, 28. 5.28. května 2012 PONDĚLÍ, 28. 5. Program Čítárna U čerta aneb Festivaloví hosté čtou dětem 9.00 a11.00, Krajská knihovna Františka Bartoše, tř. T. Bati, Zlín Sázení stromu osobností s Lesy ČR, zábavný […] Posted in Články
  • Muž 40+ Co už nemusí řešit22. září 2016 Muž 40+ Co už nemusí řešit Sháníte skvělý dárek pro svého kamaráda, kolegu, bratra nebo švagra? Už nehledejte, právě jste ho našli! Díky němu se každý čtyřicátník dozví, že už nikdy nemusí zatahovat břicho, sám si […] Posted in Recenze knih
  • Tom Hardy14. května 2015 Tom Hardy Edward Thomas „Tom“ Hardy (* 15. září 1977 Londýn, Anglie) je britský herec. Studoval na Richmond Drama School a Drama Centre London. V televizi debutoval v roce 2001 v seriálu […] Posted in Profily osob
  • RECENZE – Nenechám tě odejít25. června 2019 RECENZE – Nenechám tě odejít Autorka: Chevy StevensPřeklad: Ivana SvobodováNakladatelství: OcelotRok vydání v ČR: 2019Počet stran: 400ISBN: 978-80-907112-1-1Anotace:Před jedenácti lety uprchla Lindsey s dcerou […] Posted in Recenze knih
  • Časy se mění7. února 2020 Časy se mění Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Maneater dostane vylepšený pro next-gen konzole PlayStation 5,...24. září 2020 Maneater dostane vylepšený pro next-gen konzole PlayStation 5,... Maneater dostane vylepšený pro next-gen konzole PlayStation 5, Xbox Series X a Xbox Series S. Upgrade bude zdarma a dorazí v roce 2021 i na PC. Žraločí RPG slibuje na next-gen verzi […] Posted in Krátké herní aktuality

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,02798 s | počet dotazů: 219 | paměť: 54819 KB. | 29.07.2021 - 04:49:09