Ćtvrtečník - 22.dubna 2004

Není co řešit. Je sice fakt, že tenhle týden má pre­mi­é­ru něko­lik fil­mů, ale jen na jedi­ný z nich se bude za rok vzpo­mí­nat - na film Kill Bill 2. A mož­ná i za dva­cet let… A už zít­ra si na tohle díl­ko bude­te moci na tom­to mís­tě pře­číst recen­zi (recen­ze na Kill Bill 2).

Kill Bill 2

Nevěstě zbý­vá na jejím sezna­mu smr­ti ješ­tě něko­lik neškrt­nu­tých jmen. Dostane se až k tomu posled­ní­mu, Billovi, a pora­dí si s ním?

Režie: Quentin Tarantino, v hlav­ních rolích: Uma Thurmann, David Carrandine, Chia Hui Liu, Daryl Hannah, USA 2003, 120 minut.

Scooby-Doo 2: Nespoutané pří­še­ry

Pokračování poně­kud sla­bo­du­ché­ho prv­ní­ho dílu? No, to bude asi moo­o­oc hez­ký…

Režie: Raja Gosnell; v hlav­ních rolích: Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard, Seth Green, Tim Blake Nelson. USA 2004, 88 min.

Dvanáct do tuc­tu

Rodinná kome­die o spor­tov­ním tre­né­ro­vi Tomovi Bakerovi. Hraje v tom Steve Martin, tak­že se kinu vyhně­te vel­kým oblou­kem.

Režie: Shawn Levy, v hlav­ních rolích: Steve Martin, Bonnie Hunt, Tom Welling, Hilary Duff. USA 2003, 95 minut.

Zloděj živo­tů

Hlavní hrdin­kou, agent­ka FBI, odbor­ni­ce na vypra­co­vá­va­ní psy­cho­lo­gic­kých pro­fi­lů zlo­čin­ců, řeší v Montrealu séri­o­vé vraž­dy. A je nut­no podotknout, že neob­vyk­lé vraž­dy. Vrah si totiž vždy pře­be­re identi­tu své obě­ti...

Režie: D. J. Caruso, v hlav­ních rolích: Angelina Jolie, Ethan Hawke, Kiefer Sutherland, Oliviver Martinez, Tcheky Karyo, Gena Rowlands. USA 2004, 103 minut.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 3,24407 s | počet dotazů: 225 | paměť: 46653 KB. | 17.01.2021 - 08:00:42