Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Creed 2 by mohl jít do kin už příští rok

Creed 2 by mohl jít do kin už příští rok

1 2
1 2

Boxerský sní­mek Creed zazna­me­nal mimo­řád­ný úspěch, jehož dovr­še­ním bylo oce­ně­ní Sylvestra Stalloneho Zlatým gló­bem a násled­ná nomi­na­ce na osca­ra za ved­lej­ší roli. Není tedy divu, že se brzy dočká­me i jeho pokra­čo­vá­ní.

Tuto zprá­vu ozná­mil ředi­tel stu­dia MGM Gary Barber, kte­rý se nechal sly­šet, že Creed 2 by se v kinech mohl obje­vit již v lis­to­pa­du příští­ho roku. To ovšem s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí zna­me­ná, že dvoj­ka už nebu­de pod tak­tov­kou reži­sé­ra Ryana Cooglera, ten se totiž chys­tá na natá­če­ní fil­mu Black Panther pro stu­dio Marvel a tudíž by se mu natá­če­ní obou sním­ků kry­lo. Uvidíme tedy, jak se stu­dio MGM zacho­vá, zda zvo­lí jiné­ho reži­sé­ra, nebo počká, až bude mít Coogler v kalen­dá­ři vol­no. Sám Stallone mož­né pokra­čo­vá­ní nevy­lou­čil a řekl, že pokra­čo­vá­ní by moh­lo být nato­če­no zhru­ba za tři roky a moh­lo by při­nést záplet­ku na způ­sob fil­mu Rocky IV, nebo fla­shback Apollo Creeda. Uvidíme tedy, s čím nako­nec tvůr­ci při­jdou…

2

Zdroje: cine­ma­blend


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,53475 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56645 KB. | 03.07.2022 - 09:10:39