Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Courtney Cox

Courtney Cox

Narodila se 15.6.1964 v Birminghamu v Alabamě, jako nejmlad­ší ze čtyř dětí, Richard, Dottie Pickett a Virginia. Když jí bylo deset, rodi­če se roz­ved­li a děti zůsta­li s mat­kou v Birminghamu. Matka s otcem poz­dě­ji uza­ví­ra­jí nové man­žel­ství.

 

 

 

Chodila na stát­ní střed­ní ško­lu „Mountain Brook High a při­vy­dě­lá­va­la si v jed­nom z míst­ních obcho­dů. Jako mla­dá měla ráda tenis, pla­vá­ní a byla též roz­t­les­ká­vač­kou. V roce 1982, když opus­ti­la střed­ní ško­lu, zača­la stu­do­vat archi­tek­tu­ru na Mt. Vernon College ve Washingtonu. Potkává se s Ianem Copelandem se kte­rým začí­ná pra­co­vat pro New Yorského hudeb­ní­ho agen­ta a vzni­ká mezi nimi milost­ný poměr i přes vel­ký (15 let) věko­vý roz­díl. Ian pod­po­řil Courteney v tou­ze stát se model­kou a pře­svěd­čil ji aby vyzkou­še­la i herec­tví. Jedna z jejích prv­ních pra­cí na poli mode­lin­gu byla pro svě­tozná­mou fir­mu „Maybelline“. Účinkuje v malém TV seri­á­lu „As the World Turns“ a někdy v té době také kon­čí poměr s Ianem. V 1984 se zapi­su­je do pod­vě­do­mí fan­dů Bruce Springsteena, když byla vybrá­na do jeho video­kli­pu „Dancing in the Dark“. Pak při­šel seri­ál „Family Ties“ a po jeho skon­če­ní se pouš­tí do fil­mu, jako např.: „Cocoon: The Return“ 1988, „Mr. Destiny“ 1990, „Blue Desert“ 1991, nebo „The Opposite Sex and How To Live With Them“ 1993. Od roku 1989 do roku 1995 má vztah s Michaelem Keatonem. Rok 1994 je pro Courteney veli­ce důle­ži­tý, jed­nak zís­ká­vá roli ve fil­mu s Jimmem Carreym „Ace Ventura: Pet Detective“ a role Moniky Gellerové v kome­di­ál­ním seri­á­lu NBC „Friends“. V roce 1997 měla vztah se zpě­vá­kem Adamem Duritzem. Dostává dal­ší roli v tri­lo­gii „Vřískot 1, 2, 3“, kte­ré jsou opět důle­ži­té, jeli­kož se sezna­mu­je se svým budou­cím man­že­lem Davidem Arquettem s kte­rým se roku 1998 zasnu­bu­jí. V roce 2001 hra­je ve vel­ko­fil­mu „3000 mil na útě­ku“ po boku Kevina Costnera a Kurta Russela. Nutno podotknout, že ji maga­zín „People“ (1995) zařa­dil mezi 50 nej­hez­čích lidí svě­ta a roku 1997 nej­lé­pe oblé­ka­nou tele­viz­ní hvězdou.

 

Filmografie
Jako hereč­ka

2008-     Pohádky na dobrou noc (Bedtime Stories) role: Wendy
2008-     Episode dated 24 June 2008 role: Monica Geller
2008-     Sexo en serie role: Lucy Spiller
2008-     The Monday Before Thanksgiving role: Cece
2007-     Dirt role: Lucy Spiller
2006-     Alpha Dog
2006-     Mezi námi zví­řa­ty (Barnyard) role: Daisy the Cow
2006-     The Tripper role: Cynthia
2006-     Zoom: Akademie pro super­hr­di­ny (Zoom) role: Marsha Holloway
2005-     Trestná lavi­ce (Longest Yard, The uncre­di­ted)) role:  
2004-     November role: Sophie Jacobs
2004-     The Last One: Part 1 role: Monica Geller-Bing
2002-     Alien Love Triangle role: Alice
2001-     „Scrubs“ role: Dr. Taylor Maddox
2001-     3000 mil na útě­ku (3000 Miles to Graceland) role: Cybil Waingrow
2001-     Bruce Springsteen: The Complete Video Anthology 1978-2000 role:  
2001-     Zase bude fajn (Get Well Soon) role: Lily
2001-     The Shrink Is In role: Samantha Crumb
2000-     Vřískot 3 (Scream 3) role: Gale Weathers
1999-     The Runner role: Karina
1999-     The Three Little Pigs role: Emerald Salt Pork
1997-     Proč prá­vě já? (Commandments) role: Rachel Luce
1997-     Vřískot 2 (Scream 2) role: Gale Weathers
1996-     Vřískot (Scream) role: Gale Weathers
1995-     Happily Ever After: Fairy Tales for Every Child role: Emerald Salt Pork
1995-     Sketch Artist II: Hands That See role: Emmy
1994-     Ace Ventura: Zvířecí detek­tiv (Ace Ventura: Pet Detective) role: Melissa Robinson
1994-     Přátelé (Friends) role:: Monica Geller
1993-     The Opposite Sex and How to Live with Them role: Carrie Davenport
1993-     The Trouble with Larry role: Gabriella Easden
1992-     Battling for Baby role: Katherine
1991 -     Modrá poušť (Blue Desert) role: Lisa Roberts
1991 -     Morton & Hayes role: Princess Lucy
1991 -     Oafs Overboard role: Princess Lucy
1991 -     Shaking the Tree role: Kathleen
1990-     Curiosity Kills role: Gwen
1990-     Dream On role: Alisha
1990-     Pan Osud (Mr. Destiny) role: Jewel Jagger
1990-     Seinfeld role: Meryl
1989-     Bruce Springsteen: Video Anthology 1978-1988 role:  
1989-     Pulitzerova cena (Roxanne: The Prize Pulitzer) role: Jacquie Kimberly
1989-     Till We Meet Again role: Marie-Frederique „Freddy“ de Lancel
1988-     Zámotek 2: Návrat (Cocoon: The Return) role: Sara
1988-     I’ll Be Home for Christmas role: Nora Bundy
1987-     Down Twisted role: Tarah
1987-     If It’s Tuesday, It Still Must Be Belgium role: Hana Wyshocki
1987-     Masters of the Universe role: Julie Winston
1986-     Sylvan in Paradise role: Lucy Apple
1985-     Code Name: Foxfire role: Flight Attendant
1985-     Misfits of Science role: Gloria Dinallo
1985-     Misfits of Science role: Gloria Dinallo
1984-     To je vraž­da, napsa­la (Murder, She Wrote) role: Carol Bannister
1982-     Rodinná pou­ta (Family Ties) role: Lauren Miller
1977-     The Love Boat role: Woman
1956-     As the World Turns role: Bunny

 
Jako reži­sér­ka

2008 -     The Monday Before Thanksgiving
 
 
Jako pro­du­cent­ka

2008 -     The Butler’s in Love
2007 -     Blogan
2006 -     The Tripper
2005 -     Talk Show Diaries
2005 -     The MidNightly News
2003 -     Mix It Up
2001 -     The Shrink Is In


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,57189 s | počet dotazů: 230 | paměť: 55913 KB. | 24.05.2022 - 02:15:51