Kritiky.cz > Filmové recenze > Copacabana

Copacabana


Když člo­věk zestár­ne, pořád se může cítit mla­dý.Dokazuje to ten­to vyda­ře­ný bra­zil­ský sní­mek. Záleží to samo­zřej­mě na kaž­dém člo­vě­ku, jaký pro­žil a jaký prá­vě žije život. V tomhle pří­pa­dě nám čer­s­tvý deva­de­sát­ník Alberto (Marco Nanini) vyprá­ví své život­ní pří­běhy, kte­ré z něj s časem nevy­mi­ze­ly. I v tak pokro­či­lém věku mu dovo­lu­jí se rado­vat ze živo­ta.

Jako kdy­by to všech­no zno­vu pro­ží­val, vzpo­mí­ná jak se jako bato­le popr­vé obje­vil v kos­te­le, na své lás­ky nebo na své dob­ro­druž­ství v kasi­nech. Opravdu skvě­lým herec­ký­mi výko­ny se Nanini doká­že odpou­tat od dění ve spo­leč­nos­ti a vždy ale­spoň na chvil­ku ute­če za svý­mi vzpo­mín­ka­mi, nevní­ma­jí­cí nic ze své­ho oko­lí.

Druhou tře­ti­nu fil­mu tvo­ří pří­pra­vy na osla­vu jeho 90tých naro­ze­nin. Ve svých vzpo­mín­kách nás sezná­mí s mno­ha svý­mi přá­te­li, kte­ří všich­ni při­šli osla­vit kula­té výro­čí své­ho dob­ré­ho pří­te­le. Závěr fil­mu pak pat­ří prá­vě jim, naplá­ka­jí­cím nad jeho rakví. Uvidíme co si o něm jeho přá­te­lé mys­lí po jeho smr­ti a jak moc jej měli rádi. Trochu kome­di­ál­ní konec potom při­ne­se jeho „zmrtvýchvstá­ní“ a vel­ký údiv všech přá­tel. On jedi­ný však vidí pra­vou pří­či­nu toho zázra­ku a důvo­du stár­nu­tí.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Krampus: Táhni k čertu - 50 %10. prosince 2015 Krampus: Táhni k čertu - 50 % Nezlob, nebo tě odnese Čert! V předškolním věku může takové upozornění v době před Mikulášem vyvolat pádné obavy. Jenže takový Krampus, ten si může dojít i pro nezvedené školáky nebo […]
  • Zoran, můj synovec idiot - 70 %19. srpna 2014 Zoran, můj synovec idiot - 70 % Paolo je mladý muž, který žije sám na venkově. Pracuje v kuchyni v domově pro důchodce, ale se svou prací není moc spokojený. Skoro každý večer pak tráví v taverně u svého přítele Gustina, […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • A moment to remember (Nae meori sogui jiugae) 200423. dubna 2012 A moment to remember (Nae meori sogui jiugae) 2004 Poměrně známý korejský snímek jsem shlédl v režisérské verzi, díky čemuž jsem zkoušel tipovat která scéna patří mezi tu cca půlhodinku, jež se nakonec ve verzi pro kina neobjevila. Mám […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Arctic: Ledové peklo (Arctic) – Recenze – 80%10. března 2019 Arctic: Ledové peklo (Arctic) – Recenze – 80% Kdesi v arktické ledové pustině živoří muž (Mads Mikkelsen), který zde před časem havaroval s letadlem, a pomalu ztrácí naději na záchranu. Každý den loví ryby na vlasec, mapuje své okolí, […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Faust31. května 2012 Faust - 70% Pomalým letem se snášíme před brány města jako z tajemné pohádky. Poklidný obraz se však během krátké chvilky změní v drsný pohled na právě probíhající pitvu. To se doktor Faust snaží […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]