Kritiky.cz > Recenze knih > Colin Stuart, Ximo Abadía – Rychlost svitu hvězd – Zábavné seznámení s fyzikou

Colin Stuart, Ximo Abadía – Rychlost svitu hvězd – Zábavné seznámení s fyzikou

004

Zajímají se naše děti o fyzi­ku, či je nao­pak ten­to obor děsí? Pomocí této pře­krás­né pub­li­ka­ce obje­ví spous­tu zají­ma­vos­tí a nadchnou se pro svět plný elektři­ny a mag­ne­tis­mu, gra­vi­tač­ních záko­nů, zvu­ku i hvězd.

Úchvatnou vědou naše potom­ky pro­ve­de člen Královské ast­ro­no­mic­ké spo­leč­nos­ti  a oce­ňo­va­ný autor Colin Stuart spo­lu se zná­mým špa­něl­ským ilu­strá­to­rem Ximem Abadíou.

Ve čtyřech oddí­lech, nazva­ných Fyzika, Zvuk, Světlo a barva a Vesmír  nalez­nou mno­ho pozo­ru­hod­ných infor­ma­cí.

Kniha, urče­ná pro čte­ná­ře od 9 let, zaujme na prv­ní pohled zda­ři­lou a nápa­di­tou gra­fi­kou i nezvyk­lým vel­kým for­má­tem. Hned při prv­ním ote­vře­ní nás pohl­tí svět plný neu­vě­ři­tel­né­ho dob­ro­druž­ství i zába­vy. Je podá­na vel­mi čti­vě a s důra­zem na prak­tic­ké vysvět­le­ní i množ­ství pří­kla­dů, čímž je zaru­če­no, že se naše děti u ní urči­tě nebu­dou nudit.

Jak vzni­ká elek­tric­ký proud? Co nalez­ne­me uvnitř ato­mu? Co je zvuk? To a mno­ho dal­ší­ho se zde naše rato­les­ti dozvě­dí.

Jak fun­gu­je slu­cho­vé ústro­jí neto­pý­rů či del­fí­nů? Kolik deci­be­lů může mít rocko­vý kon­cert, budík nebo pta­čí zpěv? Co zna­me­ná slo­vo ane­cho­ic­ký?

Dostanou odpo­věď i na to, jaká je rych­lost svi­tu hvězd, jaký je roz­díl mezi svi­tem Slunce a Měsíce či proč je nebe mod­ré.

Poodhalí rouš­ku fun­go­vá­ní telesko­pů, pozna­jí nevi­di­tel­né záře­ní a zjis­tí, jak sta­ré jsou hvězdy.

Co je to špage­ti­fi­ka­ce a jaké má účin­ky na naše tělo? Jak vzni­ka­jí čer­né díry? Co je to Dopplerův jev? Po pře­čte­ní této kni­hy naši syno­vé i dce­ry snad­ně­ji pocho­pí škol­ní učeb­ní lát­ku a pozná­vá­ní je bude bavit.

Zásluhou Colina Stuarta se před čte­ná­ři otví­rá úchvat­ný svět plný vědy, kte­rý je nadchne a pohl­tí. A za sebe musím říci, že se spo­lu s dět­mi s chu­tí začtou i jejich rodi­če.

 

NAKLADATEL: Albatros Media
DATUM VYDÁNÍ: září 2019
ISBN: 978-80-00-05546-6
EAN: 9788000055466
JAZYK: češ­ti­na
POČET STRAN: 80
VAZBA: pev­ná vaz­ba
HODNOCENÍ: 100 %
Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Rychlost svi­tu hvězd – Zábavné sezná­me­ní s fyzi­kou
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star

  • Miroslav Macek: Saturnin se vrací8. května 2018 Miroslav Macek: Saturnin se vrací Začalo to poměrně solidně, dokonce i humorostické tlačení na pilu, tak typické u tuzemských děl, nebylo tak znatelné. Postupně se ale projevují klíčové nedostatky. Za prvé kopie prostředí […] Posted in Recenze knih
  • Projekt 100 - Brazil - O filmu14. září 2017 Projekt 100 - Brazil - O filmu Gilliam sepsal první verzi devadesátistránkového scénáře již na konci 70. let minulého století. V průběhu literárního vývoje spolupracoval postupně se dvěma scenáristy. Prvním z nich byl […] Posted in Festivaly
  • Osamělý svobodný muž – 2621. března 2019 Osamělý svobodný muž – 26 Posted in Komiks
  • Dilema11. ledna 2019 Dilema Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • ...1. září 2020 ... Nové fotky z Duny Posted in Krátké filmové aktuality
  • Recenze knihy: Botanicum3. června 2018 Recenze knihy: Botanicum Království rostlin bez nutnosti opustit teplo domova – tak by se dalo definovat Botanicum autorek Katie Scottové a Kathy Willisové. Na přebalu se dočtete, že se jedná o muzeum, které má […] Posted in Recenze knih
  • Srpnové premiéry31. července 2003 Srpnové premiéry Terminátor,Lara Croft,Piráti z Karibiku... Ve všech těchto filmech je pojmem akce. A to nás v srpnu čeká. Pořádná zásoba akčních filmů. 7.8. Terminátor 3: Vzpoura strojů (Terminator 3: […] Posted in Filmové premiéry
  • Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) – Recenze – 60%1. srpna 2019 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) – Recenze – 60% Americký akční film Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw je sice spin-offem (neboli odbočkou) ze série Rychle a zběsile (kterou kvůli sledování tohoto filmu není nutné vidět), leč kupodivu […] Posted in Filmové recenze
  • Jane Corryová - Pokrevní sestra20. června 2018 Jane Corryová - Pokrevní sestra Sestry Kitty a Alison vedou odlišné životy. Kitty žije v ústavu. Nedokáže promluvit a nehodu, která ji do ústavu dostala, si vůbec nevybavuje. Nevzpomíná si ani na svůj předešlý život. […] Posted in Recenze knih
  • Cesta ven (2014)25. března 2015 Cesta ven (2014) Za film "Cesta ven" jsem moc rád. Až se mi chce napsat něco ve smyslu, že konečně někdo natočil snímek, který reflektuje aktuální problémy současnosti a neřeší jakousi pohádkovou virtuální […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...