Kritiky.cz > Profily osob > Colin Farrell

Colin Farrell

colin

Colin Farrell, „bad guy“ si postup­ně zís­ká­vá pověst jed­no­ho z nej­na­děj­něj­ších mla­dých her­ců sou­čas­nos­ti. A v comic­so­vé adap­ta­ci Daredevil nebo ve fil­mu s výmluv­ným názvem Telefonní bud­ka nám doka­zu­je, že na tom sku­teč­ně něco bude...

(17. květ­na 1976, Castleknock, Dublin, Irsko)

Tento irský rodák v sobě klou­bí drzost dítě­te s herec­kým talen­tem, kte­rý se obje­ví jed­nou za něko­lik desí­tek let. A kaž­dý jeho dal­ší film je toho jen důka­zem…

Colin Farrell se naro­dil v rodi­ně, kte­rá měla se slá­vou už své zku­še­nos­ti, jeho otec Eamon Farrell byl pro­slu­lým fot­ba­lis­tou. Není tedy divu, že syna vycho­vá­val jako své­ho nástup­ce.

Ale to se změ­ni­lo na střed­ní ško­ly. Colinova sest­ra zača­la navště­vo­vat herec­kou tří­du na Dublin´s Gaiety School of Drama, a tím vlast­ně změ­ni­la jeho budou­cí život­ní dráhu…

Colinův zájem se rych­le odklo­nil od fot­ba­lu a zamě­řil se prá­vě na herec­tví. Vstoupil na stej­nou ško­lu jako jeho sest­ra - zača­la se rodit nová hvězda…

Svůj debut si ode­hrál v nezá­vis­lém fil­mu Drinking Crude.

Za nedlou­ho se dosta­vil dal­ší úspěch, zís­kal roli v irském seri­á­lu Ballykissangel. K tomu došlo v roce 1996. Jeho slá­va zača­la rych­le stou­pat. Producenti si všim­nu­li toho­to věč­ně roz­cu­cha­né­ho mla­dé­ho her­ce, kte­ré­mu se roz­hod­ně cha­risma a talent neda­li upřít. Uvědomili si, jaký poten­ci­ál v sobě Colin skrý­vá a nabíd­li mu roli v rodin­ném dra­ma­tu The War Zone, na kte­rém si svůj reži­sér­ský debut odbyl Tim Roth.

Následoval seri­ál Love in the 21st Century, kte­rý byl natá­čen pro ang­lic­kou tele­vi­zi.

Prvního zámoř­ské­ho úspě­chu se dočkal o rok poz­dě­ji, kdy si zahrál v Ordinary Decent Criminal. Šlo o dra­ma sle­du­jí­cí irské pod­svě­tí, ve kte­rém Colin sta­nul po boku Kevina Spaceye, Lindy Fiorentino a dal­ších.

Další titul vze­šel z rukou pro­slu­lé­ho Joela Schumachera, film nesl název Tigerland.

Nyní už nebyl Colin jen „beze­jmen­ným irským“ her­cem, ale novým obje­vem na holly­wo­od­ském nebi.

Začal zís­ká­vat stá­le výraz­něj­ší cha­rak­te­ry (napří­klad v Hartově vál­ce – z čás­ti toče­né v Praze, v American Outlaws – zde si zahrál s Kathy Bates nebo sci-fi thille­ru Stevena Spielberga Minority Report s Tomem Cruisem v hlav­ní roli). Ale obdiv kri­ti­ků i pub­li­ka si zís­kal díky hlav­ní zápor­né posta­vě nazva­né Bullseye, v adap­ta­ci comic­su Daredevil. Podle někte­rých dokon­ce zastí­nil i Bena Afflecka v roli Daredevila.

Rozhodně sto­jí i za zmín­ku jeho násle­du­jí­cí film (kte­rý byl sice nato­čen v roce 2002, tedy rok před Daredevilem, ale do našich kin při­chá­zí až něko­lik týd­nů po uve­de­ní této comic­so­vé adap­ta­ce), opět pochá­ze­jí­cí z díl­ny Joela Schumachera nazva­ný jed­no­du­še Telefonní bud­ka, kte­rý je kon­cer­tem pro jed­no­ho her­ce, a tím je prá­vě Colin.

V roce 2004 se dočká­me jeho dal­ší­ho fil­mu, kte­rý nese jmé­no Alexandr a  Colin se ujal posta­vy Alexandra Velikého. Ale ješ­tě ten­to rok by se měli obje­vit dal­ších dva titu­lů, ve kte­rých ho uvi­dí­me – S.W.A.T. a Intermission.

Mohl být pro­fe­si­o­nál­ním fot­ba­lis­tou, ale naštěs­tí pro vyzna­va­če fil­mo­vé­ho umě­ní, jeho spor­tov­ní kari­é­ra zmi­ze­la v nedo­hled­nu a my máme šan­ci obdi­vo­vat jeho výko­ny na jiném hřiš­ti, než je zele­ný tráv­ník, a zatím skó­ru­je…

 

Výběrová fil­mo­gra­fie a tele­viz­ní role

Daredevil – 2003

Richard and Judy - 2003

Telefonní bud­ka – 2002

Minority Report – 2002

Hartova vál­ka – 2002

American Outlaws – 2001

Tigerland – 2000

Ordinary Decent Criminal – 2000 

The War Zone – 1999

Drinking Crude – 1997

Ballykissangel – 1996

A mno­ho dal­ších…

  • COLIN FARRELL21. července 2012 COLIN FARRELL COLIN FARRELL  je irský rodák, který pokračuje v úspěšném tažení Hollywoodem. V roce 2009 získal Farrell Zlatý globus za svou roli ve filmu V Bruggách a v současně době znovu navázal […] Posted in Profily osob
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […] Posted in Profily osob
  • Miloš Forman14. dubna 2018 Miloš Forman Miloš Forman, původně Jan Tomáš Forman (18. února 1932 Čáslav – 13. dubna 2018), byl režisér, scenárista a herec českého původu, žijící ve Spojených státech amerických. Byl držitelem […] Posted in Profily osob
  • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […] Posted in Profily osob
  • LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN)18. května 2017 LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN) Lámač ženských sŕdc, riaditeľ Miss Slovensko, Milo Hurban, je mužom, ktorého si Luky vysnívala. Nie je však sama - na zámožného sympaťáka má zálusk aj jej rivalka Renáta Štraušová. S kým […] Posted in Profily osob
  • ALDEN EHRENREICH6. června 2018 ALDEN EHRENREICH ALDEN EHRENREICH (Han Solo) spolupracoval s některými z nejslavnějších hollywoodských režisérů, mezi něž patří Francis Ford Coppola, Ron Howard, bratři Coenové či Sofia […] Posted in Profily osob
  • LETITIA WRIGHT15. února 2018 LETITIA WRIGHT LETITIA WRIGHT (Shuri) vystudovala Identity School of Acting v Londýně. Navzdory svým pouhým 23 rokům se jedná o zkušenou a úspěšnou herečku, jež má na svém kontě pozoruhodné množství […] Posted in Profily osob
  • Kája Saudek26. června 2015 Kája Saudek Kája Saudek, vlastním jménem Karel Saudek (13. května 1935 – 26. června 2015) byl významný český malíř a komiksový kreslíř. Jeho specifické výtvarné dílo doplnilo také několik filmů a […] Posted in Profily osob
  • Jan Masaryk (14.9.1886 – 10.3.1948)20. února 2017 Jan Masaryk (14.9.1886 – 10.3.1948) Syn prvního československého prezidenta T.G. Masaryka, diplomat a politik. Byl vyslancem Československé republiky v Londýně, ministrem zahraničí v londýnské exilové vládě během 2. světové […] Posted in Profily osob
  • Jennifer Anne Garner31. května 2003 Jennifer Anne Garner Kromě Benna Aflecka je v tomto filmu krásná a nebezbečná dívka a tak přinášime její profil 17. dubna 1972, Houston, Texa Krásná dračice… Přestože u nás se Jennifer Anne Garner […] Posted in Profily osob

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...