Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > COLIN FARRELL

COLIN FARRELL

COLIN FARRELL  je irský rodák, kte­rý pokra­ču­je v úspěš­ném taže­ní Hollywoodem. V roce 2009 zís­kal Farrell Zlatý glo­bus za svou roli ve fil­mu V Bruggách a v sou­čas­ně době zno­vu navá­zal spo­lu­prá­ci s reži­sé­rem Martinem McDonoughem při prá­ci na fil­mu Seven Psychopats, pří­bě­hu sce­náris­ty, kte­rý je vta­žen do pozo­ru­hod­ných pří­hod svých přá­tel v podá­ní Sama Rockwella a Christophera Walkena.
Momentálně natá­čí nezá­vis­lý sní­mek Dead Man Down s Noomi Rapace pod režij­ním vede­ním Neilse Ardena. Tento akč­ní film pro­du­ku­je Neal H. Moritz a natá­če­ní pro­bí­há v New Yorku.
Před nedáv­nem dokon­čil prá­ci na sním­ku Petera Weira Útěk ze Sibiře s Edem Harrisem a Jimem Sturgessem o sku­pi­ně vojá­ků, plá­nu­jí­cích v roce 1942 útěk ze sibiř­ské­ho gula­gu. Kromě toho dokon­čil sní­mek Williama Monahana Londýnský gan­gs­ter na moti­vy best­selle­ru Kena Bruena o zlo­čin­ci z již­ní­ho Londýna, kte­rý odo­lá­vá poku­še­ní vrá­tit se na ces­tu zlo­či­nu tím, že pra­cu­je pro mla­dou hereč­ku v podá­ní Keiry Knightley.
Před nedáv­nem byl k vidě­ní také ve sním­ku Noc hrů­zy, v kome­dii Šéfové na zabi­tí či ve fil­mu Ondine irské­ho reži­sé­ra Neila Jordana o irském rybá­ři, kte­rý obje­ví ženu, jíž pova­žu­je za moř­skou pan­nu. Mezi jeho dal­ší fil­my pat­ří sní­mek Gavina O’Connera Hrdost a slá­va, Kasandřin sen Woodyho Allena, Miami Vice, sní­mek Olivera Stonea Alexander Veliký, Nový svět Terrence Malicka, Zeptej se pra­chu pod­le romá­nu Johna Fanteho, spo­leč­ně s Alem Pacinem se obje­vil ve sním­ku Test a vidět jsme ho moh­li i ve fil­mech Tři do páru pod­le romá­nu Michaela Cunninghama či ve fil­mech Joela Schumachera Telefonní bud­ka a Tábor tygrů. K vidě­ní byl i ve fil­mech Minority Report, Daredevil, Psanci Ameriky, SWAT: Jednotka rych­lé­ho nasa­ze­ní či Intermission.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,44881 s | počet dotazů: 257 | paměť: 56690 KB. | 03.07.2022 - 14:08:57