Kritiky.cz > Pro domov > Co vás může ohrozit?

Co vás může ohrozit?

img a310289 w1993 t1521197809Člověk nechce hned mys­let na nej­hor­ší. Zvláště ne ve chví­li, kdy se radu­je z nově naby­té­ho majet­ku. Ale neštěs­tí necho­dí po horách, nýbrž po lidech. A nejen po těch dru­hých. Může potkat neče­ka­ně i vás. A aby vám nezů­sta­ly jen oči pro pláč, bylo by dob­ré se na jis­té kri­zo­vé situ­a­ce při­pra­vit. Pokud se nesta­ne nic, bude­te rádi. Pokud se sta­ne, bude­te rádi také, že jste se dob­ře a včas pojis­ti­li.
řadové domy
Než vůbec nemo­vi­tost kou­pí­te, tak si zjis­tě­te, zda nesto­jí v oblas­ti, kdy bys­te moh­li mít s urči­tým pojiš­tě­ním pro­blém a pojiš­ťov­ny by vám ho tře­ba odmí­ta­ly poskyt­nout. To se týká u nás ve střed­ní Evropě hlav­ně růz­ných zápla­vo­vých oblas­tí. Hurikány a zemětře­se­ní tu naštěs­tí ješ­tě nehro­zí. Někdy může být ješ­tě tak zvý­še­né rizi­ko lavin, pokud plá­nu­je­te žít v hor­ské oblas­ti. On se i ten nejmen­ší nená­pad­ný potů­ček může za urči­tých pod­mí­nek pro­mě­nit v roz­bou­ře­ný živel, kte­rý bere s sebou vše, co mu sto­jí v ces­tě. I když tře­ba jen jed­nou za 100 let.
Každá pojiš­ťov­na nabí­zí tro­chu jiný druh pojiš­tě­ní, s jiným roz­sa­hem. Proto je dob­ré jich obe­jít na začát­ku více  a porov­nat si nabíd­ky, pří­pad­ně tuto prá­ci zadat vaše­mu finanč­ní­mu porad­ci, se kte­rým pro­be­re­te, co si pře­je­te mít všech­no pojiš­tě­né, lépe řeče­no pro­ti čemu. Někde si může­te zapla­tit rov­nou zvý­hod­ně­ný balí­ček, kdy uza­vře­te více dru­hů pojiš­tě­ní najed­nou za výhod­něj­ší cenu.
zkáza po hurikánu harvey
Třeba pojiš­tě­ní odpo­věd­nos­ti za ško­du spo­leč­ně s pojiš­tě­ním domác­nos­ti a podob­ně.
Pojištění by vám mělo krýt vše, co by moh­lo poten­ci­o­nál­ně vaši nemo­vi­tost ohro­zit. A nejen ji, ale i při­leh­lé stav­by, jako zahrad­ní domek nebo garáž. Pojištěné může­te mít i stro­my na zahra­dě. Většinou k těm základ­ním věcem pat­ři živel­né pohro­my, van­da­lis­mus, požár, ale i poško­ze­ní fasády ptá­ky nebo pád leta­dla. Je-li neda­le­ko letiš­tě, není to od věci.
Takže vybí­rej­te, porov­ná­vej­te a nepře­ber­te.


Foto: Pixabay

  • Jak pojistit nemovitost v zahraničí28. března 2021 Jak pojistit nemovitost v zahraničí ·         Možnost první: nech to realitce Při nákupu nemovitosti v zahraničí se mnoho kupujících spoléhá na služby realitních kanceláří. V České republice funguje několik […] Posted in Pro domov
  • Buďte o krok napřed28. března 2021 Buďte o krok napřed Nemovitost a domácnost První váš krok v oblasti pojišťování by měl být k uzavření pojištění nemovitosti a domácnosti. Bez této pojistky nesmírně riskujete ztrátu […] Posted in Pro domov
  • Už žádné hubnutí pomocí léků nebo tvrdých diet, při kterých hladovíte!19. března 2021 Už žádné hubnutí pomocí léků nebo tvrdých diet, při kterých hladovíte! Dopřejte si něco dobrého, ale zároveň zdravého. Jíst se dá i zdravě a také lehce, bez zbytečných tuků a sladidel či umělých barviv. Bez různých náhražek nebo bez zbytečně nasycených […] Posted in Pro domov
  • Jak pojistit rozestavěný dům14. března 2021 Jak pojistit rozestavěný dům ·         Hypoteční úvěr. Může se stát, že pojištění rozestavěného domu bude jednou z podmínek čerpání úvěru. I pokud ale stavbu financujete svépomocí, je dobré pojištění […] Posted in Pro domov
  • I vypínače a zásuvky jsou podstatnou součástí interiéru28. února 2021 I vypínače a zásuvky jsou podstatnou součástí interiéru Nové zařízení bytu či domu, nové lampy a další osvětlení, vše perfektně sladěno do detailů. Ve svém bytě se chcete cítit dobře a útulně a vše tomu přizpůsobujete. Jeden prvek vám ale […] Posted in Pro domov
  • Pojištění pronajatého bytu5. února 2021 Pojištění pronajatého bytu 1.      Nepojištěná domácnost První a nejčastější chybou je, že nájemník spoléhá na to, že pojištění bytu se vztahuje i na vybavení bytu. To obvykle není pravda. Pokud majitel […] Posted in Pro domov
  • Jak pojistit dům29. prosince 2020 Jak pojistit dům Co chcete pojistit? Prvním krokem ke správné volbě pojištění je rozhodnout se, co potřebuji pojistit. Pojištění nemovitosti se vztahuje na pojištění domu samotného, zatímco pojištění […] Posted in Pro domov
  • Pryč je doba povozů16. prosince 2020 Pryč je doba povozů Moderní technika nahradila v mnohém zvířata, která se kdysi používala jak na práci, tak například na převoz lidí a také surovin. Zapřáhl se povoz na něj vozík a jelo se s celým […] Posted in Pro domov
  • Pojištění na nemocenskou6. prosince 2020 Pojištění na nemocenskou Určitě už jste někdy slyšeli o pojištění na nemocenskou. Tenhle typ pojištění má rozhodně mnoho výhod, ale také nevýhod. Pojištění pracovní neschopnosti funguje velmi jednoduše. Po […] Posted in Pro domov
  • Co dělat v případě pojistné události20. listopadu 2020 Co dělat v případě pojistné události Krok první: bezpečnost především Máte-li podezření, že vaše pojistná událost vyžaduje asistenci policie, mělo by vytočení čísla 158 být vaším prvním a jediným krokem. Policii […] Posted in Pro domov
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,75271 s | počet dotazů: 204 | paměť: 54380 KB. | 14.04.2021 - 19:51:36
X