Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Krátké aktuality > Krátké filmové aktuality > # CO NÁS ČEKÁ V DALŠÍCH TRANSFORMERS? Další Transformers, kteří do kin dorazí 24. 6. 2022 ponesou název Transformers: R...

# CO NÁS ČEKÁ V DALŠÍCH TRANSFORMERS? Další Transformers, kteří do kin dorazí 24. 6. 2022 ponesou název Transformers: R...

# CO NÁS ČEKÁ V DALŠÍCH TRANSFORMERS?

Další Transformers, kte­ří do kin dora­zí 24. 6. 2022 pone­sou název Transformers: Rise of the Beasts.

* Děj fil­mu se bude ode­hrá­vat v roce 1994.

* Vrátí se Optimus Prime (opět namlu­ví Peter Cullen) i Bumblebee, kro­mě nich také Mirage a Arcee.

* Místo Deceptikonů se ten­to­krát Autoboti budou muset posta­vit Terraconům. Hlavní zápo­rák fil­mu bude jejich vůd­ce Scourge.

* Kromě Autobotů a Terraconů se ve fil­mu obje­ví také Predaconové (zví­řa­ta z Cybertronianů, kte­ří pat­ří mezi nej­moc­něj­ší tvo­ry této zni­če­né pla­ne­ty) a Maxinalové, kte­ří se mís­to aut mění ve zví­řa­ta.

* Hlavními lid­ský­mi hrdi­ny fil­mu budou Noah (Anthony Ramos) a Elena (Dominique Fishback). Noah za sebou bude mít vojen­skou služ­bu, bude byd­let se svou mat­kou a mlad­ším bra­t­rem, kte­ré­mu je otcov­skou figu­rou a bude se sna­žit obje­vit svou budouc­nost po kon­ci u armá­dy. Elena je poté zaměst­na­ná v muzeu a sta­rá se o hle­dá­ní arte­fak­tů. Její šéf si ovšem její prá­ci při­pi­su­je na svůj účet.

* Dle reži­sé­ra Stevena Caplea Jr. bude mít co se týče vel­ko­le­posti jeho film blí­že k prv­ním pěti fil­mům Michaela Baye než ke komor­něj­ší­mu Bumblebeemu. To potvr­zu­je i pro­du­cent Lorenzo Di Bonaventura, kte­rý ovšem pro­zra­dil, že má Rise of the Beasts stej­né funkč­ní emo­ci­o­nál­ní a lid­ské momen­ty jako prá­vě Bumblebee. Stejně tak bude jeho film inspi­ro­va­ný let­ní­mi fil­my z 90. let.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,06937 s | počet dotazů: 250 | paměť: 56682 KB. | 01.07.2022 - 09:39:22