Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Co nabídne letošní Festival tanečních filmů? Retrospektivu režisérky Clary van Gool či premiéru českého tanečního filmu.

Co nabídne letošní Festival tanečních filmů? Retrospektivu režisérky Clary van Gool či premiéru českého tanečního filmu.

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

IV. roč­ník Festivalu taneč­ních fil­mů se usku­teč­ní 23. – 25. dub­na v praž­ském kině Lucerna. Z prv­ních zve­řej­ně­ných pro­gra­mo­vých tahá­ků je zřej­mé, že půjde o výji­meč­nou udá­lost pro všech­ny milov­ní­ky tan­ce a fil­mu. Hlavní žen­skou hvězdou bude reži­sér­ka Clara van Gool, kte­rou pro­sla­vil taneč­ní film Enter Achilles s věhlas­nou brit­skou sku­pi­nou sou­čas­né­ho tan­ce DV8. Festival nabíd­ne retrospek­ti­vu jejích fil­mů, ve kte­ré nebu­de chy­bět kul­tov­ní Enter Achilles ani dal­ší reži­sé­r­či­ny sním­ky Reservaat, Up At Down, Coup De Grace a Between two hou­ses. Clara van Gool při­ja­la pozvá­ní orga­ni­zá­to­rů fes­ti­va­lu a do Prahy při­je­de osob­ně (od 19. do 25. 4.). Letošní Festival taneč­ních fil­mů zahá­jí slav­nost­ní pre­mi­é­ra fil­mu Michala Cabana a Vojtěcha Kopeckého Naučená bez­moc­nost. Součástí pro­gra­mu budou por­tréty cho­re­o­gra­fů, kte­ré před­sta­ví vlám­skou cho­re­o­gra­f­ku Ann van Den Broek a Vincenta Petersona, cho­re­o­gra­fa Michaela Jacksona, Madonny, Cirque du Soleil a dal­ších hvězd svě­to­vé­ho šoubyz­ny­su.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,06526 s | počet dotazů: 247 | paměť: 58110 KB. | 11.08.2022 - 14:39:55