Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Co má štěně nejradši?

Co má štěně nejradši?

těně2

Hledáte-li kni­hu, jež by byla jako stvo­ře­ná pro nejmen­ší­ho čte­ná­ře, a kte­rá by jej pro­střed­nic­tvím obráz­ků sezná­mi­la s živo­tem malé­ho ště­ně­te, a navíc by mu umož­ni­la nejen pro­hlí­že­ní, ale i pro­cvi­če­ní hma­to­vých vje­mů, je kni­ha „Co má ště­ně nej­rad­ši?“ tou pra­vou.

Toto obráz­ko­vé lepo­re­lo obsa­hu­je deset strá­nek z tvr­dé­ho, kva­lit­ní­ho a omy­va­tel­né­ho kar­to­nu, což je vel­mi ide­ál­ní prá­vě pro malé, nene­cha­vé a věč­ně upatla­né dět­ské prs­tí­ky, tak­že kni­hu může­te od pří­pad­ných nečis­tot lehce a hra­vě setřít vlh­če­ný­mi ubrous­ky, a bude opět jako nová.

Knížka „Co má ště­ně nej­rad­ši? upou­tá pozor­nost malých dětí nejen krás­ný­mi a pou­ta­vý­mi obráz­ky roz­to­mi­lé­ho ště­ně­te, ale i inter­ak­tiv­ní­mi prv­ky, jež doslo­va dítě vtáh­nou na strán­ky kníž­ky a budou je lákat k tomu, aby si vše osa­ha­lo a vyzkou­še­lo na vlast­ní kůži.

Velkým plu­sem opro­ti oby­čej­ných obráz­ko­vých lepo­rel je to, že je nejen k pro­hlí­že­ní, ale hlav­ně i k hla­ze­ní, čímž napros­to doko­na­le a nevě­dom­ky pro­cvi­čí dět­ské smys­lo­vé vní­má­ní pro­střed­nic­tvím hma­tu, nejen zra­ku a posle­chu.

těně

Prckové si tak můžou hra­vou for­mou sáh­nout a pohla­dit psí koží­šek; pod­lož­ku ve vyhřá­tém domo­vě; jak vroub­ko­va­né mohou být křu­pa­vé gra­nul­ky pro psí­ky; to jaký povrch má jeho nej­ob­lí­be­něj­ší hrač­ka - míček; a samo­zřej­mě i to, jak měkouč­ká a hed­váb­ně jem­ná může být jeho deč­ka na při­kry­tí jeho drob­né­ho tělíč­ka, když ště­ně spí a odpo­čí­vá.

A jste zvě­da­ví na to, co se všech­no děti pomo­cí toho­to drob­né­ho rád­ce nau­čí a dozví ze živo­ta toho­to roz­to­mi­lé­ho ště­ňát­ka? Naučí se poro­zu­mět tomu, jak tako­vý malý psík žije, jak by se k němu asi tak měli cho­vat, pří­pad­ně jak seč o něj posta­rat. Na zákla­dě obráz­ku odha­lí, jak tako­vý malý, nepo­sed­ný chlu­páč byd­lí, co jí, s čím si nej­ra­dě­ji hra­je a kde, a kde v nepo­sled­ní řadě nej­ra­dě­ji spí.

Každé z tak­to polo­že­né a zví­da­vé otáz­ce je věno­va­ná celá dvou­stra­na kni­hy. Na levé strán­ce jsou dvě­ma úsměv­ný­mi obráz­ky zob­ra­ze­ny věci, čin­nos­ti, kte­ré se ke ště­ňát­ku a jeho živo­tu roz­hod­ně neho­dí.

Oproti tomu na pra­vé stra­ně je pak přes celou její šíř­ku a dél­ku zná­zor­něn jeden vel­ký obrá­zek před­sta­vu­jí­cí ide­ál­ní řeše­ní spo­lu se zakom­po­no­va­ným jed­ním inter­ak­tiv­ním prv­kem k osa­há­ní tj. např. psí koží­šek, míček na hra­ní, pod­lož­ka na spa­ní ane­bo měk­ká deč­ka na při­kry­tí psí­ka na spa­ní.

těně4

Obrázkové lepo­re­lo „Co má ště­ně nej­rad­ši?“ je krás­ně omy­va­tel­né, men­ší­ho for­má­tu o veli­kos­ti 175x175 mm. Prostě tak ako­rát vel­ké a ide­ál­ní pro spo­leč­né čte­ní s men­ší­mi dět­mi. Pokud jim kni­hu polo­ží­te na zem, budou samy s nad­še­ním otá­čet jed­not­li­vé strán­ky, a po hma­tu se sezna­mo­vat s nový­mi věc­mi.

Knížka je vel­mi chytla­vá a malé děti, mož­ná i dospě­lí, ji díky vymaz­le­né­mu kožíš­ku roz­to­mi­lé­ho ště­ně jen tak z ruky neda­jí.

těně1

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský. Vydáno pro­střed­nic­tvím REBO inter­nati­o­nal CZ

Co má ště­ně nej­rad­ši?

Kniha k pro­hlí­že­ní i ke hla­ze­ní!

Napsal: Daniel Mills

Ilustrace: Gabriel Cortina

Přeložila: Lenka Uhlířová

Nakladatel: Rebo International CZ spol. s r.o.

Vydání prv­ní

Rok: 2019

Počet stran: 10

ISBN: 978-80-255-1138-1

  • ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým15. srpna 2021 ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým Máte-li doma malou slečnu, která nedá dopustit na příběhy "kouzelných jednorožců", pak kniha "Škola jednorožců - kouzelný tým" je to pravé čtení pro ně. Příběh knihy začíná na konci […] Posted in Recenze knih
  • O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi12. srpna 2021 O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi Malí čtenáři zajisté uvítají kouzelný pohádkový příběh o malé čarodějnici jménem Rozárka, a to v knize Petry Martiškové "O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi". Kniha vypráví o malé […] Posted in Recenze knih
  • PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky5. února 2021 PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky Publikace "PŘESTÁVKOVNÍK" velmi poutavou formou zabaví děti nejen na "nudných" přestávkách ve škole, ale i mimo ně. Navíc díky menšímu formátu pracovního sešitu si jej mohou vzít prakticky […] Posted in Recenze knih, Recenze
  • Léčivé pohádky pro dětskou duši9. února 2020 Léčivé pohádky pro dětskou duši Knížka "Léčivé pohádky pro dětskou duši" od Romany Suché potěší nejen děti všech věkových kategorií, ale i jejich rodiče. Jak už samotný název knihy napovídá, nejedná se jen tak o obyčejné […] Posted in Recenze knih
  • KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.20. ledna 2020 KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži. Obrázková encyklopedie "Kosti" je fascinující naučná kniha nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří by se rádi zblízka podívali na jednotlivé kosti a kostičky nejznámějších tvorů živočišné […] Posted in Recenze knih
  • Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy12. ledna 2020 Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy Opět se můžeme těšit na další nové dobrodružství, v řadě již druhé, o roztomilé malé velrybě jménem Gerda, která spolu se svým nedávno nalezeným bratrem Larsem vyplouvá na moře, aby našla […] Posted in Recenze knih
  • Nejlepší hry z lesních školek11. ledna 2020 Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně rodiče s malými dětmi. Všechny hry v ní uvedené jsou určeny pro ty, co rádi navštěvují přírodu a milují […] Posted in Recenze knih
  • Mozkohrátky - trénink paměti nejen pro děti21. září 2019 Mozkohrátky - trénink paměti nejen pro děti Posláním publikace Mozkohrátky aneb "Trénink kognitivních funkcí pro děti a dospělé"  je efektivní vyřešení paměťových strategií a zlepšení schopnosti učit se za pomoci využití paměťových […] Posted in Recenze knih
  • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […] Posted in Recenze knih
  • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,69651 s | počet dotazů: 237 | paměť: 53465 KB. | 22.09.2021 - 14:14:45