Co dělat se starým kufrem po babičce?

img a289950 w1994 t1501518312

Starý kufr po pra­ro­di­čích ane­bo ješ­tě star­ší se vám může doce­la dob­ře hodit. Takové kla­sic­ké kuf­ry se stá­va­jí napros­to nevy­čer­pa­tel­ným zdro­jem inspi­ra­ce. Můžeme je vyu­žít jako výbor­ný mate­ri­á­lem pro dal­ší ruč­ní prá­ce.
Starý kufr, kte­rý se vám doma jen tak bez užit­ku pova­lu­je, se dá snad­no pře­dě­lat na křes­lo, nebo z kuf­ru může­te rov­nou vytvo­řit i pohov­ku. Jako dal­ší vari­an­ta kusu nábyt­ku, kte­rý vytvo­ří­te ze staré­ho kuf­ru, je odklá­da­cí sto­lek, nebo pelí­šek pro vaši koč­ku nebo psa.

kufr

Klasické kuf­ry jsou ide­ál­ním mate­ri­á­lem, ze kte­ré­ho se dají vytvo­řit ori­gi­nál­ní a nápa­di­té úlož­né a skla­do­va­cím pro­sto­ry. Pokud je sta­rý nepo­u­ží­va­ný kufr dost veli­ký, je mož­né z něho vytvo­řit napří­klad úlož­ný zasou­va­cí šuplík pod postel v lož­ni­ci.

Ještě výhod­něj­ší potom je, když se vám doma sejde vět­ší množ­ství podob­ných sta­rých kufří­ků. Množství men­ších kufří­ků, ať už stej­ných, nebo roz­lič­ných, se dá vyu­žít jako polič­ky na stě­nu v inte­ri­é­ru. Takto vyře­še­né úlož­né pro­sto­ry budou skvě­lou deko­ra­cí pro inte­ri­ér ve vin­tage sty­lu.

Váš sta­rý kufr může­te pro­mě­nit také na prak­tic­kou skříň­ku na dro­gé­rii, nebo šmin­ky do kou­pel­ny. Využít se dá i do dív­čí­ho poko­jí­ku jako sty­lo­vá skříň­ka na šper­ky, pří­věs­ky a náuš­ni­ce.

Z kuf­ru mohou tím­to způ­so­bem vznik­nout i krás­né noč­ní stol­ky ane­bo dám­ské toa­let­ní sto­leč­ky. Velice zají­ma­vá deko­ra­ce do inte­ri­é­ru vznik­ne, když sadu sta­rých kla­sic­kých kufří­ků natře­te bílou bar­vou.

Další využití starých kufrů

Kreativních nápa­dů se dá najít jis­tě mno­ho. Starý kufr uplat­ní­te i k výsad­bě:
ü  byli­nek do kuchy­ně
ü  suku­len­tů
ü  poko­jo­vých rost­lin mís­to do kvě­ti­ná­čů
ü  bal­kó­no­vých kvě­tin mís­to do truh­lí­ků
V tako­vém starém kuf­ru se vašim rost­li­nám bude zce­la jis­tě líbit.

zavazadlo

Retro kufry

Velmi oblí­be­né jsou napří­klad kla­sic­ké papí­ro­vé retro kuf­ry ze šede­sá­tých a sedm­de­sá­tých let. Právě ty lze nej­lé­pe vyu­žit jako deko­ra­ci do inte­ri­é­ru, ať už jako zají­ma­vé komo­dy, kde prá­vě tyto retro kuf­ry slou­ží jako šuplí­ky.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak vybrat ten správný dům7. února 2020 Jak vybrat ten správný dům V životě nejednoho člověka přijde na řadu, výběr bydlení. Jedněm vyhovuje žití v bytě, druzí zase touží po pěkném domečku. Zaměřme se dnes na ty druhé typy. Dům je větší […]
  • Každý volný centimetr se počítá12. prosince 2019 Každý volný centimetr se počítá I když si to neumíme představit, se stejným prostorovým problémem má starosti většina domácností. Za život se nám nashromáždí spoustu a spoustu věcí, které ani už třeba nevyužíváme, nebo […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Kuchyň podle nejnovějších trendů21. února 2020 Kuchyň podle nejnovějších trendů Je vaření, pečení a zkoušení nových receptů vašim koníčkem a v kuchyni se cítíte jako ryba ve vodě? Převlečete si vaši kuchyň do nového kabátku, abyste získali váš malý ráj pro vaření, […]
  • Moderní dětský pokoj19. března 2020 Moderní dětský pokoj Dětský pokoj vašich ratolestí už něco pamatuje nebo je ještě v miminkovském stylu a vaše děti už dávno nejsou miminky? Pusťte se do pořádné proměny pokoje pro vaše děti a proměňte ho […]
  • Doma je i tam, kde nejsme každý den2. března 2020 Doma je i tam, kde nejsme každý den Jo, chataři a chalupáři. Pro ně je chata nebo chalupa takovým druhým domovem. Tráví tam sice mnohem méně času, než ve svém opravdovém domově, ale protože si tam jezdí odpočinout, těší se […]
  • Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou16. ledna 2020 Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou Ať už máte úklid rádi či nikoliv, před Vánocemi je potřeba se na to pořádně vrhnout a dát bydlení trochu do kupy. Už jen pro náš dobrý pocit. Takový velký generální úklid vám zase nějakou […]
  • Využijte všech výhod, které nabízejí kartotéky20. ledna 2020 Využijte všech výhod, které nabízejí kartotéky Kanceláře, úřady, ordinace lékařů, zde všude můžeme vidět různé druhy kartoték. Díky nim máme vždy pořádek ve všech potřebných dokumentech, takže se nám nikdy nemůže stát, že bychom […]
  • Interiér je potřeba sladit.26. ledna 2020 Interiér je potřeba sladit. Chaos v domácnosti naznačuje také chaos v životě. Pokud to u vás doma vypadá chaoticky, nemáte sladěný nábytek, podlahy, barvy, dekorace… Pravděpodobně se zde nebudete […]
  • Jak obléci dům14. února 2020 Jak obléci dům Inspirací v různých magazínech o bydlení najdete zajisté dost a dost. Důležité je takový zásah a úpravy pořádně načasovat a naplánovat. Není to úplně levná záležitost, zvlášť […]