Užijte si Halloween s Griffinovými na Prima Comedy Central

  •  
Griffinovi Halloween 03

Pojďte strá­vit posled­ní říj­no­vý den na ame­ric­ký způ­sob - s vydla­ba­ný­mi dýně­mi, kos­týmy, horo­ro­vý­mi his­tor­ka­mi a sit­ko­mo­vou kres­le­nou kla­si­kou. Letos na Halloweena nabíd­ne Prima Comedy Central dvě spe­ci­ál­ní epi­zo­dy seri­á­lu Griffinovi. Vedle humo­ru, kte­rý napa­dá ame­ric­ké ste­re­o­ty­py, se může­te těšit na mnoh­dy šíle­né záplet­ky v halloween­ském duchu.

Slunečné let­ní měsí­ce jsou dáv­no pryč a všech­no se postup­ně zaha­lu­je do pod­zim­ních barev. S kon­cem říj­na se také neza­dr­ži­tel­ně blí­ží Halloween, tra­dič­ní ang­lo­sas­ký svá­tek, kte­rý se v České repub­li­ce kaž­dým rokem těší vět­ší obli­bě. V tom­to obdo­bí při­chá­ze­jí popu­lár­ní ame­ric­ké kres­le­né seri­á­ly se spe­ci­ál­ní­mi „čaro­děj­nic­ký­mi“ díly. I přes­to­že tra­di­cí stra­ši­del­ných epi­zod jsou zná­mi pře­de­vším Simpsonovi, ani u Griffinových není o něja­ký ten děsi­vý díl nou­ze.

 V epi­zo­dě Petergesist obje­ví Peter při kopá­ní zákla­dů pro vlast­ní domá­cí mul­tiplex sta­rou indi­án­skou leb­ku, kte­rá odstar­tu­je sled podiv­ných udá­los­tí. V domě Griffinových se začí­na­jí dít zvlášt­ní věci a vše skon­čí záhad­ným zmi­ze­ním Stewieho v jiné dimen­zi. Lois své­ho nejmlad­ší­ho syn­ka z této dimen­ze sice zachrá­ní, ale celá rodi­na musí spo­leč­ně bojo­vat s nad­při­ro­ze­nem, aby zís­ka­li zpět kon­t­ro­lu nad svým domem. Autoři se při tvor­bě toho­to dílu necha­li inspi­ro­vat slav­ným horo­rem Poltergeist a nejen jím. Chybět nebu­dou ani dal­ší naráž­ky na pop­kul­tur­ní fil­my a seri­á­ly, stej­ně jako kla­sic­ký horo­ro­vý prvek v podo­bě děsi­vé­ho klau­na.

Halloween na Spooner Street osla­vu­jí jed­not­li­ví čle­no­vé rodi­ny po svém. Chris a Meg se vyda­jí na večí­rek v kos­tý­mech, kte­ré je během veče­ra dosta­nou do pořád­ně trap­né situ­a­ce. Mezitím se Stewie v obleč­ku malé­ho káčát­ka sna­ží s Brianovou pomo­cí vypo­řá­dat s par­tou star­ších klu­ků, kte­ří mu ukrad­li vyko­le­do­va­né dob­ro­ty. Peter se roz­hod­ne Halloween pro­žít spo­lu s přá­te­li. Vzájemné kanad­ské žer­tí­ky je pak dove­dou až k letu japon­skou stí­hač­kou z dru­hé svě­to­vé vál­ky, kte­rý málem skon­čí pádem do oce­á­nu.

Na spe­ci­ál­ní, lehce stra­ši­del­né a sto­pro­cent­ně zábav­né epi­zo­dy ze svě­ta Griffinových se mohou divá­ci těšit již v úte­rý 31. říj­na od 22 hodin na Prima Comedy Central.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • 8 rozdílů, kterými se Brooklyn 99 liší od ostatních detektivních seriálů7. srpna 2018 8 rozdílů, kterými se Brooklyn 99 liší od ostatních detektivních seriálů Detektivních seriálů jsou plné obrazovky, proto si asi řeknete, proč bych se měl dívat zrovna na Brooklyn 99. Přinášíme vám hned 8 důvodů, proč jsou detektivové z newyorského okrsku lepší […]
  • Nominace Český lev18. ledna 2017 Nominace Český lev Nejvíce nominací na Českého lva získaly filmy Masaryk, Anthropoid a Učitelka Dnes odhalila Česká  filmová a televizní  akademie (ČFTA) nominace pro 24. Ročník výročních cen Český  lev. […]
  • Na 11.AniFestu budou soutěžit oskaroví kandidáti24. dubna 2012 Na 11.AniFestu budou soutěžit oskaroví kandidáti Na oskarové kandidáty z kategorie krátkých i celovečerních animovaných filmů  se mohou těšit návštěvníci letošního, již jedenáctého, ročníku Mezinárodního festivalu animovaných filmů […]
  • VyVolení končí...14. prosince 2005 VyVolení končí... Je to tak, po dlouhých třech měsících a několika dnech navrch (114 dní dohromady, pokud se nepletu) skončila reality show VyVolení. Přestože se mnoho lidí dušovalo, že na pořady podobného […]
  • Jsou světoví a slaví čtyřicítku. ČT art připomene bratry Bubeníčkovy českým divákům.7. října 2014 Jsou světoví a slaví čtyřicítku. ČT art připomene bratry Bubeníčkovy českým divákům. ČT art při příležitosti čtyřicátých narozenin bratří Bubeníčků v premiéře odvysílá záznam představení Les Ballets Bubeníček, které vzniklo letos v lednu, kdy první sólisté drážďanské […]
  • BABOVŘESKY 3 vtrhnou do kin už v lednu!29. prosince 2014 BABOVŘESKY 3 vtrhnou do kin už v lednu! Třetí pokračování komedie BABOVŘESKY 3 mohou ale diváci vidět už o letošním Silvestru. V síti multikin CINESTAR mohou prožít Silvestr s Babovřeskami 3, jako speciální předpremiéru komedie […]
  • Nejlepší filmy roku 2003 - Část první1. února 2004 Nejlepší filmy roku 2003 - Část první Šest nejlepších filmových hitů z první půlky roku 2003Leden > Pán prstenů: Dvě věže Leden byl v roce 2003 poměrně bohatý, pro filmové fanoušky a příznivce kvalitní podívané pak také […]
  • Prima Comedy Central přivítá seriál Rick a Morty do své rodiny animáků pro dospělé14. září 2017 Prima Comedy Central přivítá seriál Rick a Morty do své rodiny animáků pro dospělé Co začalo jako krátká parodie na sérii filmů Návrat do budoucnosti, se postupně přerodilo v jeden z nejikoničtějších animovaných pořadů tohoto století. Prima Comedy Central již tento pátek […]
  • FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA POOSMÉ16. února 2012 FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA POOSMÉ Další ročník oblíbeného otrlého festivalu proběhne v pražském kině Aero 14. - 19. února. Festival otrlého diváka se již poosmé zaměří na filmy, které se určitým způsobem vymykají […]