Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie

TMA 0294

Historické dra­ma Masaryk vyhrál 24 roč­ník Českého lva. Se svý­mi 14 nomi­na­ce  zís­kal na slav­nost­ním gala veče­ru v praž­ském Rudolfíně dohro­ma­dy 12 cen, kdy se stal film abso­lut­ním vítě­zem. Na fes­ti­va­lu Berlinale, byl v Únoru zařa­zen do pres­tiž­ní sek­ce Berlinale Special, urče­né mimo­řád­ným fil­mům a do čes­ké dis­tri­buce vstu­pu­je nyní, tedy 9. Března 2017.

Režisér fil­mu Julius Ševčík se popr­vé o Janu Masarykovi dozvě­děl z knih. Několik jich pře­če­tl, než zjis­til, že ačko­liv bylo o něm napsá­no dost, nikdo slo­ži­tou osob­nost syna naše­ho prv­ní­ho pre­zi­den­ta vlast­ně zase tak moc nezná. Příběh o čes­kém poli­ti­ko­vi, kte­rý se sna­žil odvrá­tit dru­hou svě­to­vou vál­ku a ješ­tě bojo­vat sám se svo­jí slo­ži­tou osob­nos­tí, ho nato­lik zau­jal, že ve spo­lu­prá­ci se scé­náris­tou Petrem Kolečkem a zesnu­lým Alexem Koenigsmarkem se dali na sto­pu his­to­ric­kým fak­tům.

Hlavní roli Jana Masaryka hra­je Karel Roden, kte­rý ve fil­mu pro­šel výraz­nou pro­mě­nou vizá­že a také opět pře­svěd­čil, že umí zahrát kom­pli­ko­va­né osob­nos­ti. Prezidenta Edwarda Beneše si zahrál Oldřich Kaiser, kte­rý o své roli skrom­ně řekl, že na roz­díl od Jana, cit­li­vé­ho muže, tro­chu sla­bo­cha, je jeho posta­va jen více úřed­nic­ká.
Dalším fil­mem na Českým lvu, kte­rý zís­kal dvě oce­ně­ní byl film Já, Olga Hepnarová, inspi­ro­va­ný pří­bě­hem mla­dé Olgy, kte­rá si svo­jí frustra­ci z nepo­cho­pe­ní ve svém oko­lí vybi­la na nevin­ných lidech na tram­va­jo­vé zastáv­ce. Za roli Olgy Hepnarové ve film reži­sé­ra Tomáše Weinreba a Petra Kazdy zís­ka­la její fil­mo­vá před­sta­vi­tel­ka pol­ská hereč­ka Michalina Olszańska a také její fil­mo­vá mat­ka Klára Melíšková oce­ně­ní.
Prezident MFF kV Jíří Bartoška a umě­lec­ká porad­ky­ně Eva Zaoralová vedou fes­ti­val fes­ti­val od roku 1994 zís­ka­li oce­ně­ní za mimo­řád­ný pří­nos čes­ké kine­ma­to­gra­fii.
Z kate­go­rie doku­men­tů vyhrál Normální autis­tic­ký film reži­sé­ra a scé­náris­ty Miroslava Janka o pěti dětech trpí­cích autis­mem. Dokument popi­su­je i přes jejich han­di­cap, také jejich vel­kém nadá­ní, ale i zce­la odliš­ný pohled na svět.
Jednoho Českého Lva zís­ka­la i Česká tele­vi­ze a to za tele­viz­ní film Zločin v Polné, reži­sé­ra Viktora Polesnýho o  his­to­ric­kém dra­ma­tu, kdy byla v roce 1899 zavraž­dě­na Anežka Hrůzová.
Za sek­ci HBO Europa vyhrá­lo také dra­ma, ten­to­krát mys­te­ri­oz­ní a Pustina. Seriál reži­sé­ra Ivana Zachariáše a Alice Nellis je o podiv­ných prak­ti­kách těžeb­ní­ho prů­mys­lu, se  kte­rým boju­je sta­rost­ka - Zuzana Stivínová.
Trochu nemi­lým pře­kva­pe­ním bylo, že úspěš­né pokra­čo­vá­ní Anděl páně 2, za kte­rý byl nomi­no­ván Ivan Trojan a film od své­ho uve­de­ní v kině trhal rekor­dy v návštěv­nos­ti nezís­kal oce­ně­ní žád­né. Smůla se nevy­hnu­la ani Janu Hřebejkovi, s jeho fil­mem Učitelka, kdy se v oce­ně­ní nepro­mě­ni­lo ani jed­no z deví­ti nomi­na­cí. Režisér Sean Ellis, kte­rý nato­čil dra­ma Anthropoid a se svý­mi 12 nomi­na­ce­mi byl původ­ně naděj­ným adep­tem na oce­ně­ní, se nyní musí smí­řit s cenou fanouš­ků.
Foto zdroj : ČTFA, ALZE

Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie
Hodnocení: 4.5 - ‎2 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří20. dubna 2017 Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří Plzeň, 18. 4. 2017 – 30. ročník filmového festivalu Finále Plzeň odstartuje již tento čtvrtek, 20. dubna, předpremiérou Hřebejkova prvního dílu z trilogie Zahradnictví. Zahájení se […]
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky26. března 2016 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […]
  • Teorie tygra - O FILMU31. března 2016 Teorie tygra - O FILMU Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a […]
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […]
  • Teorie tygra25. března 2016 Teorie tygra Podívejte se na galerii fotek vyfocených během novinářské konference z 23.2.2016.
  • Novinářská konference filmu Teorie tygra24. března 2016 Novinářská konference filmu Teorie tygra Ze dne 23.3.2016 ---------------------------- Režie: Radek Bajgar Scénář: Radek Bajgar, Mirka Zlatníková Kamera: Vladimír Holomek, Petr Koblovský Hudba: Jan P. Muchow Hrají: Jiří […]
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […]
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […]
  • Film Masaryk bude uveden mimořádně mezi Vánocem v pražské Lucerně16. prosince 2016 Film Masaryk bude uveden mimořádně mezi Vánocem v pražské Lucerně Nový snímek režiséra Julia Ševčíka MASARYK, věnovaný jednomu životnímu období diplomata a politika Jana Masaryka vstoupí do kin 9. března 2017, kam jej doprovodí nová verze plakátu s […]
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […]