Vojta Kotek začne natáčet komedii Padesátka

Vojta Kotek začne natá­čet kome­dii Padesátka
Ohodnoťte člá­nek

Vojta Kotek začne jako reži­sér natá­čet celo­ve­čer­ní kome­dii Padesátka pod­le scé­ná­ře Petra Kolečka. Film se ode­hrá­vá v zimě na horách a jeho děj se točí oko­lo lidí ze zasně­že­ných hře­be­nů, běž­kař­ské­ho závo­du Tříkrálová pade­sát­ka a muže, kte­rý se roz­ho­dl poznat své­ho otce. Tvůrci Padesátky sli­bu­jí situ­ač­ní i kon­ver­zač­ní humor, pře­kva­pi­vé zvra­ty i hor­ský klid.  „Chtěli bychom navá­zat na kla­sic­ké hor­ské kome­die „S tebou mě baví svět“, „Anděl na horách“, „Krakonoš a lyžní­ci“ nebo“ Sněženky a machři“. Měl by z ní ale zava­nout i Cimrmanův vichr z hor,“ při­bli­žu­je Vojta Kotek.

V hlav­ních rolích se před­sta­ví Jakub Prachař, Marek Taclík, Ondřej Pavelka a Vilma Cibulková.

První klap­ka pad­ne 7. břez­na. Natáčení bude pro­bí­hat až na sklon­ku letoš­ní zimy, během led­na a úno­ra se ale her­ci na své role při­pra­vo­va­li běž­kař­ským tré­nin­kem v bílé sto­pě. Marka Taclíka a Ondřeje Pavelku si vzal pod kří­d­la mis­tr svě­ta v běhu na 50km Martin Koukal, jenž si v pade­sát­ce i sám zahra­je.  „Jakub Prachař si vymí­nil indi­vi­du­ál­ní pří­pra­vu, oče­ká­vám, že se na start dosta­ví v plné běž­kař­ské for­mě i se zna­los­tí tex­tu,“ dopl­ňu­je Kotek k pří­pra­vám.

Dvojice Kotek – Mádl se vra­cí na mís­to činu

Padesátka bude vzni­kat ve Špindlerově mlýně a jeho oko­lí, kde se toči­li i popu­lár­ní Snowboarďáci. Tehdejší nezná­mí mla­dí­ci Vojta Kotek – Jiří Mádl se sem nyní vrá­tí už jako fil­mo­vé hvězdy. V Padesátce si spo­leč­ně zahra­ji v tep­lá­ko­vé retrospek­ti­vě ze 70ých let a na plát­ně se pot­ka­jí po téměř dese­ti letech. Oba navíc svým dílem výraz­ně pro­mlu­ví do osu­du hrdi­nů fil­mu.

Petr Kolečko pat­ří mezi nej­vy­tí­že­něj­ší sce­náris­ty sou­čas­nos­ti a zís­kal si roz­po­zna­tel­ný humor a ruko­pis. Podílel se na Okresním pře­bo­ru nebo seri­á­lech Vinaři, Čtvrtá hvězda nebo Nevinné lži. Vojta Kotek je od dět­ství skvě­lý herec a dabér, reží­ru­je čes­ké ver­ze Pixarovek, nato­čil klip Michala Hrůzy Sněhulák nebo díl „Lež má krát­ké nohy“ z ceně­né tele­viz­ní série Nevinné lži. Pokoru a zku­še­nos­ti zís­ká­val i jako člen štá­bu při nároč­ném natá­če­ní Tobruku.

To, co byla pro Tarantina video­půj­čov­na, to je pro Vojtu pří­mo fil­mo­vý plac, kde se pohy­bu­je nepře­tr­ži­tě od svých tři­nác­ti let. Jeho kari­é­ra je jeho fil­mo­vá ško­la,“ chvá­lí své­ho reži­sé­ra pro­du­cent fil­mu Daniel Strejc.

Titulní píseň k fil­mu slo­ží Michal Hrůza. Premiéra v kinech je v plá­nu na pře­lom roku 2015 a 2016.

Producentem fil­mu je Format Factory, dis­tri­bu­to­rem Bontonfilm, part­ne­rem je TV Prima.

 

Tiskové materiály

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince16. dubna 2015 Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince První polovinu natáčení nové celovečerní komedie Padesátka má za sebou režisér Vojta Kotek. Štáb a hlavní herecké tváře Jakub Prachař, Marek Taclík nebo Ondřej Pavelka se nyní přesouvají […]
  • Padesátka dorazila do Prahy17. prosince 2015 Padesátka dorazila do Prahy Dnes dopoledne se uskutečnila v kině Lucerna novinářská projekce nového filmu režiséra Vojtěcha Kotka a představili se také herci a autor scénáře Petr Kolečko. Projekce i následná tisková […]
  • Padesátka - 35 %29. prosince 2015 Padesátka - 35 % Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div […]
  • Novinářská konference filmu Padesátka18. prosince 2015 Novinářská konference filmu Padesátka Průběh novinářské konference - 17.12.2015. https://youtu.be/gjcgSBrTEUY
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […]
  • Fotograf - O PŘÍBĚHU3. ledna 2015 Fotograf - O PŘÍBĚHU V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka se vracíme k některým dramatickým křižovatkám života umělce obdařeného nejedním výjimečným talentem, […]
  • Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové3. ledna 2015 Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové „Jana jsem poznala jako člověka nesmírně citlivého, vnitřně bohatého a moudrého a trochu jiného, než jak se prezentuje před veřejností A ten jeho způsob, kterým vystupuje před lidmi, je […]
  • Fotograf a jeho film6. ledna 2015 Fotograf a jeho film Dnes představili tvůrci novinářům film Fotograf a zájem byl velký. Jednak zapůsobila samotná osobnost známého fotografa Jana Saudka a také možnost nahlédnout trochu „pod pokličku“ jeho […]
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […]
  • Čertoviny - Kdo patří do pekla?3. ledna 2018 Čertoviny - Kdo patří do pekla? Luciper v pohádce Čertoviny vyšle Popeláka a Uheláka, aby přivedli do pekla každý jednu hříšnou duši. A protože jsme chtěli zjistit, jak těžký úkol měli, zeptali jsme se herců, za jakou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *