Mádl s Kuchařovou, Geislerová s Bárdos a Polívka s Melíškovou ve vánočních premiérách ČT


Česká tele­vi­ze nabíd­ne svým divá­kům během svát­ků tři fil­mo­vé pre­mi­é­ry. Poprvé budou moci v tele­vi­zi zhléd­nout kri­ti­ky i pub­li­kem oce­ňo­va­ný sní­mek Fair Play, hvězd­ně obsa­ze­né Anděly všed­ní­ho dne i novou kome­dii s Jiřím Mádlem a Taťánou Kuchařovou Správnej dres.

 Původní tele­viz­ní film Správnej dres vzni­kl pod­le scé­ná­ře Petra Kolečka a v režii Stanislava Sládečka. Jiří Mádl se v něm coby hoke­jo­vá hvězda vra­cí během výlu­ky NHL do Čech i se svou man­žel­kou v podá­ní Taťány Kuchařové, kte­rá chce čas trá­ve­ný doma vyu­žít k tomu, aby si našla „nor­mál­ní prá­ci“.  „Často se mi zdá, že žánr roman­tic­ké kome­die pod­ce­ňu­je­me jako cosi povrch­ní­ho a hloupé­ho. A při­tom je tak uži­teč­né umět vyprá­vět o pře­ko­ná­vá­ní sla­bin a před­sud­ků, kte­ré si v sobě nosí­me a kte­ré nám brá­ní žít šťast­ně­ji, svo­bod­ně a neso­bec­ky,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent fil­mu Michal Reitler. „Natáčení pro mě bylo tro­chu schi­zofren­ní. Svůj život mám totiž roz­dě­le­ný na část hoke­jo­vou a fil­mo­vou. A najed­nou se to spo­ji­lo,“ popi­su­je svo­ji roli Jiří Mádl a k natá­če­ní s Taťánou Kuchařovou dodá­vá: „Byla zdra­vě ner­vóz­ní a mys­lím, že její výkon bude pří­jem­ným pře­kva­pe­ním.“

V tele­viz­ní pre­mi­é­ře se během svát­ků obje­ví na ČT1 i dva kopro­dukč­ní sním­ky. Fair Play, ve kte­rém Andrea Sedláčková sle­du­je osud mla­dič­ké sprin­ter­ky Anny (Judit Bárdos) v pro­stře­dí vrcho­lo­vé­ho spor­tu osm­de­sá­tých let, a ori­gi­nál­ní pří­běh Alice Nellis Andělé všed­ní­ho dne, kde pomy­sl­né anděl­ské peru­tě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír Javorský, kte­ří se sna­ží pro­vést své lid­ské svě­řen­ce nej­těž­ším dnem jejich živo­ta.

Vedle novi­nek při­ne­se Česká tele­vi­ze o Vánocích na obra­zov­ku i fil­mo­vou kla­si­ku. Ve vysí­lá­ní se tak obje­ví osca­ro­vé sním­ky, jako je Králova řeč nebo Nedotknutelní, série nej­ob­lí­be­něj­ších fil­mů s Charliem Chaplinem, Peterem Sellersem nebo Jeanem-Paulem Belmondem, ale i čes­ké titu­ly nále­že­jí­cí do zla­té­ho fon­du naší kine­ma­to­gra­fie, Adéla ješ­tě neve­če­ře­la, Pelíšky, Tajemství hra­du v Karpatech, Občanský prů­kaz a dal­ší.

 

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • LUCIE VONDÁČKOVÁ NAZPÍVALA SKLADBU KDY VZLÉTNU JÁ K FILMU REBELKA5. června 2012 LUCIE VONDÁČKOVÁ NAZPÍVALA SKLADBU KDY VZLÉTNU JÁ K FILMU REBELKA Ačkoli je Lucie Vondráčková právě v těchto dnech velmi zaměstnána natáčením komedie Babovřesky režiséra Zdeňka Trošky, našla si chvilku na nahrávání písničky Kdy vzlétnu já k animovanému […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Hodina pravdy se s Alešem Hámou vrací na televizní obrazovky10. února 2015 Hodina pravdy se s Alešem Hámou vrací na televizní obrazovky V nové podobě a s novým moderátorem Alešem Hámou se na obrazovky České televize vrací oblíbená zábavná show Hodina pravdy. Rodinné týmy, ale i skupiny přátel či spolupracovníků v ní […]
  • Nikdo nepodpořil Web29. září 2014 Nikdo nepodpořil Web Tak přináším výsledky z akce „podpořte web FilmCZ.Info“. Výsledky. Na účet vytvořený pro podporu webu přišlo 0,- Kč. Na PayPal účet přišlo 0,- Kč Z tohoto důvodu tuto akci […]
  • Probíhá přesun serveru pod nového poskytovatele16. dubna 2012 Probíhá přesun serveru pod nového poskytovatele Pro rozhodnutí pro přesun serveru na nový hosting stojí hlavně cenová politika stávající firmy. Po shlédnutí stávající faktury jsem zjistil, že tato firma nemá pro mně cenovou […]
  • Facebookové stránky Kritiky.cz budou rozdávat zdarma klíče pro Steam24. listopadu 2016 Facebookové stránky Kritiky.cz budou rozdávat zdarma klíče pro Steam Tak se mi ani 1090, ani 1085 follower na facebooku neozvali. Od teď budu dávat klíče na Steam rovnou na facebookové stránky. A ten kdo jej první uvidí, tak si ho může […]
  • Hobit 3 - první dojem10. prosince 2014 Hobit 3 - první dojem Můj první dojem z Hobita 3: Kdyby nenatočil režisér trilogii Pána Prstenů (na kterou jsem zíral s otevřenou pusou), tak by to bylo důstojné završení trilogie. Bohužel s první trilogií je […]
  • Zamyšlení na tím, proč vlastně zde píšu.10. srpna 2002 Zamyšlení na tím, proč vlastně zde píšu. Ano, radši zamyslím na tím, proč vlastně existuje tento server, prostě se mi zdá, že potřebuji zlepšit styl psaného projevu, tedy psané češtiny, když se chci přihlásit na Karlovou […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]