Hobit 3 - první dojem

Můj prv­ní dojem z Hobita 3: Kdyby nena­to­čil reži­sér tri­lo­gii Pána Prstenů (na kte­rou jsem zíral s ote­vře­nou pusou), tak by to bylo důstoj­né zavr­še­ní tri­lo­gie. Bohužel s prv­ní tri­lo­gií je Hobit pou­ze malou kníž­kou, kte­rá je dět­ská pohád­ka, a není tem­nou tri­lo­gií, ze kte­ré se dalo vybí­rat. Hobit 3 se mi zdál nej­lep­ším hobi­tem, dob­rým zavr­še­ním pří­bě­hu Bilba Pytlíka. Ukončení je dosta­teč­ně dob­ré na pohád­ku pro děti. Nesmí tam být tolik tem­na, spí­še občas sebe obě­to­vá­ní, lás­ka a samo­zřej­mě šťast­ný konec. A co bude dál? Pusťte si roz­ší­ře­né ver­ze Pána Prstenů, kde uvi­dí­te 10x vět­ší bitvy, 10x více mrt­vol a samo­zřej­mě 10 důle­ži­těj­ší pří­běh „Jednoho prs­te­nu“.

Ohodnoťte článek


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *