Probíhá přesun serveru pod nového poskytovatele


Pro roz­hod­nu­tí pro pře­sun ser­ve­ru na nový hos­ting sto­jí hlav­ně ceno­vá poli­ti­ka stá­va­jí­cí fir­my.

Po shléd­nu­tí stá­va­jí­cí fak­tu­ry jsem zjis­til, že tato fir­ma nemá pro mně ceno­vou poli­ti­ku, kte­rá by mi vyho­vo­va­la. Platit za hos­ting a domé­nu na rok 2931 Kč (Active24.cz) je veli­ce nevý­hod­né. Tak jsem si zvo­lil lev­něj­ší kon­ku­ren­ty, kte­ří mi výhod­něj­ší pod­mín­ky poskyt­li cca 5x lev­ně­ji 596 Kč (gigaserver.cz).

Od dnes tedy pro­bí­há pře­sun dat a data­bá­zí do nové­ho pro­sto­ru, a tak se může stát, že strán­ky nebu­dou fun­go­vat na 100%

s pozdra­vem Jiří Borový - maji­tel a šéf­re­dak­tor

Ohodnoťte článek


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *