„MUŽ Z OCELI“ UVEDENÍ DO KIN PŘÍŠTÍ LÉTO VE 3D

MZO

PRAHA, 8. lis­to­pa­du 2012 – Warner Bros. Pictures a Legendary Pictures ozná­mi­li, že reži­sér Zack Snyder při­pra­vu­je akč­ní dob­ro­druž­ný film „Muž z oce­li“, kte­rý bude ve vybra­ných kinech  uve­den ve 3D i 2D a IMAX®. Fanoušci super­hr­di­nů tak mají jedi­neč­nou šan­ci vidět film ve for­má­tu, kte­rý si sami vybe­rou.

Snyder uve­dl: „Film bude vizu­ál­ně pou­ta­vým zážit­kem ve všech for­má­tech: 2D, 3D i IMAX®. Domníváme se však, že zhléd­nu­tí fil­mu „Muž z oce­li“ ve 3D bude pro divá­ka neza­po­men­tu­tel­ným zážit­kem. Zároveň ale chce­me uspo­ko­jit i divá­ky, kte­ří dáva­jí před­nost tra­dič­ní­mu fil­mo­vé­mu zážit­ku.

Vedle fil­mo­vé hvězdy Henryho Cavilla v roli Supermana/Clarka Kenta  se může­me těšit  na Oscara tři­krát nomi­no­va­nou Amy Adams („Boxer“), na Oscara nomi­no­va­né­ho Michaela Shannona („Nouzový východ“) , Academy Award oce­ně­né­ho Kevina Costnera („Tanec s vlky“) a na Oscara nomi­no­va­nou Diane Lane („Nevěrná“). Dále na Oscara nomi­no­va­né­ho Laurence Fishburna („Tina Turner“), Antje Traue, Ayelet Zeuer, Christopher Meloni, Harry Lennix, Michael Kelly, Richard Schiff a drži­te­le ceny Academy Awards Russella Crowea („Gladiátor“).

Producenty fil­mu jsou Charles Roven, Christopher Nolan, Emma Thomas a Deborah Snyder. Scénář napsal David S. Goyer pod­le pří­bě­hu Goyer & Nolan pod­le před­lo­hy Supermana od Jerry Siegel & Joe Shuster pub­li­ko­va­né­ho nakla­da­tel­stvím DC Entertainment. Výkonnými pro­du­cen­ty fil­mu jsou Thomas Tull, Lloyd Phillips a Jon Peters.

Více na Kritiky.cz
Robert Mikluš - Dukla 61 je film o dolech v nás Kdo je Eda Slonka? Je to synek mlady, ale šikovny. Je během příběhu převelen ke skupince hav...
Myší hlídka - 65 % Zadáš-li úkol příslušníku Hlídky, ani smrt mu v jeho dokončení nezbrání. Takovou pověs...
Květnové premiéry A je to tady, filmové premiéry měsíce května se na vás valí. Držte si klobouky, tentokrát j...
Jak se dělal dabing k filmu Hurvínek a kouzelné muzeum, v kinech už 31. Srpna 2017 https://www.youtube.com/watch?v=fGi56TpVpS8 Zdroj: CinemArt...
Bojovník (Southpaw) - 60 % Billy Hope je boxer, který je právě na výsluní své kariéry. Získal mistrovský titul a jeho ...

Warner Bros. Pictures uvá­dí ten­to film ve spo­lu­prá­ci s Legendary Pictures, Syncopy Production a Zack Snyder Film.  Film bude uve­den celo­svě­to­vě spo­leč­nos­tí Warner Bros. Pistures, Warner Bros. Entertanment Company 14. červ­na 2013.

Ohodnoťte článek


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *