Ztracený symbol

Ztracený sym­bol
Ohodnoťte člá­nek

Ztracený symbolJe dob­rým zvy­kem utrou­sit cosi neli­cho­ti­vé­ho na adre­su knih Dana Browna. Třeba to, že v jeho dílech je mno­ho nepřes­nos­tí, jež pra­me­ní z nedo­sta­teč­né­ho pro­stu­do­vá­ní téma­tu, že tako­vé dia­lo­gy by umě­lo napsat i dítě, že auto­rův styl je nevý­raz­ný atd., apod.

 

 

 

To je nezpo­chyb­ni­tel­ný fakt.

Stejně nezpo­chyb­ni­tel­né je i to, že Dan Brown, tře­ba­že prů­měr­ný spi­so­va­tel, je dob­rým vyprá­vě­čem. Umí psát způ­so­bem, kte­rý pocho­pí kaž­dý, kdo má za sebou prv­ní stu­peň základ­ní ško­ly.

Tentokrát se, pod­le vše­ho, řídí hes­lem „Co fun­go­va­lo jed­nou, bude fun­go­vat zno­vu!“ a před­klá­dá čte­ná­řům duchov­ní dvoj­če Šifry mis­tra Leonarda.

Děj se ode­hrá­vá ve Washingtonu, D. C., kam Robert Langdon (hrdi­na knih Andělé a démo­ni, Šifra mis­tra Leonarda) při­jíž­dí na pozvá­ní staré­ho pří­te­le, záro­veň vliv­né­ho čle­na zed­nář­ské lóže, Petera Solomona. Profesor sym­bo­lo­gie se chys­tá k před­náš­ce v Kapitolu, avšak vel­mi brzy jemu i čte­ná­řům začí­ná být jas­né, že i ten­to­krát musí hlav­ní důvod návštěvy ustou­pit mís­to sna­ze během krát­ké doby (12 hodin) uči­nit takřka nemož­né. Langdon je auto­rem opět před­ur­čen k záchra­ně svě­ta a jemu blíz­kých osob.

Hlavní hrdi­na je pořád stej­ně inte­li­gent­ní a duchov­ní otec, D. Brown, pořád stej­ně vyna­lé­za­vý, což ve výsled­ku zna­me­ná, že, i přes pocit již vidě­né­ho (Šifra mis­tra Leonarda), se kni­ha čte „jed­ním dechem“. Krátké kapi­to­ly, obrat­ná mani­pu­la­ce s fak­ty, čas­té dějo­vé zvra­ty a vhod­ně dáv­ko­va­ná auto­ro­va fan­tasie udr­žu­jí čte­ná­řo­vu pozor­nost na všech 500 str. Ztraceného sym­bo­lu.

Vhodná čet­ba na dovo­le­nou, chví­le vol­na či kaž­do­den­ní ces­tu tram­va­jí.

 

Ztracený sym­bol u nás vychá­zí 10. úno­ra 2010 

Na ofi­ci­ál­ních strán­kách (na Face Book(u)) nakla­da­tel­ství Argo pro­bí­ha­lo hla­so­vá­ní o nej­lep­ší návrh obál­ky pro tuto kni­hu. V člán­ku je pou­žit vítěz­ný návrh. 

Studio Columbia Pictures plá­nu­je v roce 2012 uvést film nato­če­ný pod­le této kni­hy.

Redakce Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Na plný plyn ( Michel Vaillant )31. března 2004 Na plný plyn ( Michel Vaillant ) Silné vozy, krásné ženy - prostě film ze světa automobilových závodníků .Na plný plyn ( Michel Vaillant ) Děj se odehrává v prostředí automobilových závodů, kde zuří boj mezi dvěmi […]
  • Přehlídka5. dubna 2003 Přehlídka mikAki - sourozenecký dvojportrét, 10. - 12. 4. 2003 Vazeni pratele, Radi bychom Vas timto pozvali na profilovou seminarovou prehlidku mikAki, sourozenecky dvojportret filmu […]
  • Sicilián17. listopadu 2009 Sicilián Další román z mafiánského prostředí od slavného amerického spisovatele Maria Puza, kterým se pokusil navázat na úspěch Kmotra. Ačkoliv se kniha nestala bestsellerem, stále představuje v […]
  • Týdeník Reflex zahajuje oslavy 15 let existence4. července 2004 Týdeník Reflex zahajuje oslavy 15 let existence PRAHA (30. 6. 2004) - Cyklus výstav k patnáctému výročí existence časopisu Reflex slavnostně odstartuje zítra 1. července 2004 v Karlových Varech vernisáží první z nich na téma „Reflex a […]
  • ČTVRTEK 31. 5.31. května 2012 ČTVRTEK 31. 5. Program Didi the Dragon, program s výukou angličtiny pro předškoláky 9.00, Otrokovická beseda, Otrokovice   Čítárna U čerta aneb Festivaloví hosté čtou dětem 9.00 a11.00, […]
  • Kozí příběh - pověsti staré Prahy30. října 2009 Kozí příběh - pověsti staré Prahy Režie:                                           Jan TománekNatočeno:                                     ČR, 2008Premiéra:                                     16.10.2008Scénář:           […]
  • Lincolnscreen27. prosince 2012 Lincoln speciál - část 1 Velikost Abrahama Lincolna – jeho zanícení a lidskost – se plně projevila v posledních měsících jeho života a působení v prezidentském úřadě. V rozhodující bitvě musel, navzdory nesmírným […]
  • Díra u Hanušovic - Tisková konference21. července 2014 Díra u Hanušovic - Tisková konference Ve středu 16.7.2014 se uskutečnila tisková konference s tvůrci nového českého filmu Díra u Hanušovic. Režisér Miroslav Krobot a Lubomír Smékal( profesí psycholog)  napsali scénář, který je […]
  • Česká televize dnes uctí památku Ettoreho Scoly, držitele desítek prestižních filmových cen20. ledna 2016 Česká televize dnes uctí památku Ettoreho Scoly, držitele desítek prestižních filmových cen Česká televize dnes mimořádně zařazuje do programu ČT art hudební film Tančírna. Snímek, nominovaný v roce 1984 na Oscara, uvádí k uctění památky světoznámého italského režiséra Ettoreho […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *