„ROCKY IV.“

200911182202 n7697eef3f373ac001c7067be621

Žánr: Akční, dra­ma
Země: USA, 1985

Délka: 88 minut

Režie: Sylvester Stallone
Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Brigitte Nielsen, Tony Burton, Michael Pataki, Dolph Lundgren, Dominic Barto, James Brown

Úspěšný boxer Rocky Balboa žije nyní v ústra­ní se svou ženou Adrian a syn­kem. Boxuje jen občas, pro udr­že­ní kon­di­ce, se svým pří­te­lem, čer­ným boxe­rem Apollem Creedem. Do Spojených stá­tů při­lé­tá ama­tér­ský mis­tr svě­ta v boxu Rus Ivan Drago, s man­žel­kou Ludmilou a tre­né­rem Koloffem, kte­rý chce vstou­pit do svě­ta pro­fe­si­o­nál­ní­ho boxu. Výzvu k zápa­su vysly­ší Apollo, kte­rý před­po­klá­dá, že Rus nemů­že být v boxu pří­liš dob­rý. Exhibiční zápas Apolla s Dragem začí­ná ide­o­lo­gic­kým pro­je­vem Koloffa k Dragovi. Ten je zase šoko­va­ný úvod­ní taneč­ní show, jíž se jako zpě­vák účast­ní i Apollo. V násled­ném zápa­se dojde k tragé­dii: Drago ve dru­hém kole Apolla vyří­dí a ten vzá­pě­tí umí­rá v rukou své­ho pří­te­le. Rocky je zdr­cen a vyzve Draga k zápa­su sám...  

 

 

Zajímavost k fil­mu:

-          Pro roli Ivana Draga nej­pr­ve na casin­gu Dolph Lundgren nebyl vybrán, ale po cas­tingu Dolph Sylvesteru Stallonovi napsal dopis s jeho fot­kou a Dolph byl při­jat.

-          Už o pre­mi­é­ro­vém víken­du Rocky 4 utr­žil 32 mili­o­nů dola­rů.

-          Brigitte Nielsen, před­sta­vi­tel­ka man­žel­ky Ivana Draga - Ludmily - byla ve sku­teč­nos­ti v letech 1985 až 1987 man­žel­kou Sylvestera Stalloneho.

-          Před natá­če­ním fil­mu, se Stallone roz­ho­dl ově­řit sílu Lundgrenova úde­ru. Po něko­li­ka úde­rech do žeber ucí­til buše­ní na hru­di, ale igno­ro­val to. Později v noci měl krev­ní tlak přes 200 a byl odve­zen do nemoc­ni­ce kde byl 8 dní na inte­ziv­ní péči.

Více na Kritiky.cz
Komiks 79 ...
Kafe a cigára U skvělého povídkového filmu Jima Jarmusche se budete bavit nad absurdními dialogy, které se ...
Proč? ...
Kernbach Michael, Fernandez Miguel: Žena 40+ Co už nemusí řešit Cca 2 měsíci jsem dělal recenzi na knížku Muž 40+, kniha se mi doopravdy líbila tak jsem se r...
Duna Duna je prvním románem Franka Herberta o písečné planetě Arrakis. Právě Duna zajistila spiso...

-          Je jedi­ným fil­mem ze série, kde hud­bu neslo­žil Bill Conti.

-           Rocky 4 utr­žil nej­vět­ší zisk ze všech dílů. 300 mili­o­nu $.

-          Ve sku­teč­nos­ti, nemoh­li sovět­ští vojá­ci pro­fe­si­o­nál­ně boxo­vat za stu­de­né vál­ky.

-          Utkání Draga pro­ti Creedovi se natá­če­lo v MGM Grand hotel/casino. MGM ho zbou­ra­lo a zno­vu posta­vi­lo. Obnovené bylo před­sta­ve­no na Vegas Vacation (1997).

-          Více než 8000 lidí zkou­še­lo roli Ivana Draga.

-          Stallone se setkal s Lundgrenem ješ­tě před cas­tingem. Stallone mu řekl, že má dobrou šan­ci roli dostat, ale dopo­ru­čil mu nabrat 20 liber sva­lo­vé hmo­ty.

-          Tréninkové scé­ny v Rusku byly ve sku­teč­nos­ti natá­če­ny ve Wyomingu v USA.

-          Sylvestr Stallone ve fil­mu vážil 79 kg při výš­ce 175 cm. V tako­vé­to kon­di­ci měl pou­hé 4% tuku (účast­ní­ci kul­tu­ris­tic­kých sou­tě­žích míva­jí 4 - 8 % těles­né­ho tuku, při této kon­di­ci dokon­ce hro­zí selhá­ní někte­rých orgá­nů).

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • "ROCKY V."26. listopadu 2009 "ROCKY V." Žánr: Akční, drama Země: USA, 1990 Délka: 100 min Režie: John G. Avildsen Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Sage Stallone, Burgess Meredith, Tommy Morrison, […]
  • "ROCKY"18. listopadu 2009 "ROCKY" Země: USA, 1976 Žánr: Drama, romantický Režie: John G. Avildsen Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Thayer David, Joe Spinell, […]
  • "ROCKY II."20. listopadu 2009 "ROCKY II." Žánr: Akční, drama Země: USA, 1979 Délka: 114 minut Režie: Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Tony Burton, […]
  • ROCKY III.22. listopadu 2009 ROCKY III. Země: USA, 1982 Žánr: Akční, drama Režie:  Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Tony Burton, Mr. T, Hulk Hogan, […]
  • "ROCKY BALBOA"30. listopadu 2009 "ROCKY BALBOA" Žánr: Akční, drama Země: USA, 2006 Délka: 97 minut Režie: Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Tony Burton, Talia Shire, Milo Ventimiglia, Burt Young, Antonio Tarver, […]
  • Zemřel Jan Čáka22. září 2018 Zemřel Jan Čáka Jednou z prvních knih, které jsem jako malé robě přečetl, byl hned po slabikáři a komiksech od Káji Saudka titul s názvem Toulání po Brdech. Aspoň tak si to teď pamatuji, i když je […]
  • 100 let od vzniku Československa28. října 2018 100 let od vzniku Československa Dnešek je plný různých oslav směřujících k připomenutí sta let od vyhlášení Československa. Některé oslavy mají spontánní charakter a přijdou mi docela fajn, u jiných pociťuji spíše […]
  • Fíkový list pana Soukupa18. ledna 2019 Fíkový list pana Soukupa Lidový eskamotér s psychopatickými rysy z Barrandova - pan J. Soukup (jinak profesí mediální magnát) prý nedávno oznámil lidu, že se chystá vstoupit na politické kolbiště s novým […]
  • Hráči8. února 2019 Hráči Hrával jsem před časem na internetu online verzi jedné populární karetní hry. Byla to docela zábava, protože lidských zdrojů (rozuměj spoluhráčů) se ne vždy dostává v adekvátní míře. […]