„ROCKY IV.“

200911182202 n7697eef3f373ac001c7067be621

Žánr: Akční, dra­ma
Země: USA, 1985

Délka: 88 minut

Režie: Sylvester Stallone
Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Brigitte Nielsen, Tony Burton, Michael Pataki, Dolph Lundgren, Dominic Barto, James Brown

Úspěšný boxer Rocky Balboa žije nyní v ústra­ní se svou ženou Adrian a syn­kem. Boxuje jen občas, pro udr­že­ní kon­di­ce, se svým pří­te­lem, čer­ným boxe­rem Apollem Creedem. Do Spojených stá­tů při­lé­tá ama­tér­ský mis­tr svě­ta v boxu Rus Ivan Drago, s man­žel­kou Ludmilou a tre­né­rem Koloffem, kte­rý chce vstou­pit do svě­ta pro­fe­si­o­nál­ní­ho boxu. Výzvu k zápa­su vysly­ší Apollo, kte­rý před­po­klá­dá, že Rus nemů­že být v boxu pří­liš dob­rý. Exhibiční zápas Apolla s Dragem začí­ná ide­o­lo­gic­kým pro­je­vem Koloffa k Dragovi. Ten je zase šoko­va­ný úvod­ní taneč­ní show, jíž se jako zpě­vák účast­ní i Apollo. V násled­ném zápa­se dojde k tragé­dii: Drago ve dru­hém kole Apolla vyří­dí a ten vzá­pě­tí umí­rá v rukou své­ho pří­te­le. Rocky je zdr­cen a vyzve Draga k zápa­su sám...  

 

 

Zajímavost k fil­mu:

-          Pro roli Ivana Draga nej­pr­ve na casin­gu Dolph Lundgren nebyl vybrán, ale po cas­tingu Dolph Sylvesteru Stallonovi napsal dopis s jeho fot­kou a Dolph byl při­jat.

-          Už o pre­mi­é­ro­vém víken­du Rocky 4 utr­žil 32 mili­o­nů dola­rů.

-          Brigitte Nielsen, před­sta­vi­tel­ka man­žel­ky Ivana Draga - Ludmily - byla ve sku­teč­nos­ti v letech 1985 až 1987 man­žel­kou Sylvestera Stalloneho.

-          Před natá­če­ním fil­mu, se Stallone roz­ho­dl ově­řit sílu Lundgrenova úde­ru. Po něko­li­ka úde­rech do žeber ucí­til buše­ní na hru­di, ale igno­ro­val to. Později v noci měl krev­ní tlak přes 200 a byl odve­zen do nemoc­ni­ce kde byl 8 dní na inte­ziv­ní péči.

-          Je jedi­ným fil­mem ze série, kde hud­bu neslo­žil Bill Conti.

-           Rocky 4 utr­žil nej­vět­ší zisk ze všech dílů. 300 mili­o­nu $.

-          Ve sku­teč­nos­ti, nemoh­li sovět­ští vojá­ci pro­fe­si­o­nál­ně boxo­vat za stu­de­né vál­ky.

-          Utkání Draga pro­ti Creedovi se natá­če­lo v MGM Grand hotel/casino. MGM ho zbou­ra­lo a zno­vu posta­vi­lo. Obnovené bylo před­sta­ve­no na Vegas Vacation (1997).

-          Více než 8000 lidí zkou­še­lo roli Ivana Draga.

-          Stallone se setkal s Lundgrenem ješ­tě před cas­tingem. Stallone mu řekl, že má dobrou šan­ci roli dostat, ale dopo­ru­čil mu nabrat 20 liber sva­lo­vé hmo­ty.

-          Tréninkové scé­ny v Rusku byly ve sku­teč­nos­ti natá­če­ny ve Wyomingu v USA.

-          Sylvestr Stallone ve fil­mu vážil 79 kg při výš­ce 175 cm. V tako­vé­to kon­di­ci měl pou­hé 4% tuku (účast­ní­ci kul­tu­ris­tic­kých sou­tě­žích míva­jí 4 - 8 % těles­né­ho tuku, při této kon­di­ci dokon­ce hro­zí selhá­ní někte­rých orgá­nů).


Ohodnoťte článekOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • "ROCKY V."26. listopadu 2009 "ROCKY V." Žánr: Akční, drama Země: USA, 1990 Délka: 100 min Režie: John G. Avildsen Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Sage Stallone, Burgess Meredith, Tommy Morrison, […]
  • "ROCKY"18. listopadu 2009 "ROCKY" Země: USA, 1976 Žánr: Drama, romantický Režie: John G. Avildsen Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Thayer David, Joe Spinell, […]
  • "ROCKY II."20. listopadu 2009 "ROCKY II." Žánr: Akční, drama Země: USA, 1979 Délka: 114 minut Režie: Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Tony Burton, […]
  • ROCKY III.22. listopadu 2009 ROCKY III. Země: USA, 1982 Žánr: Akční, drama Režie:  Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Tony Burton, Mr. T, Hulk Hogan, […]
  • "ROCKY BALBOA"30. listopadu 2009 "ROCKY BALBOA" Žánr: Akční, drama Země: USA, 2006 Délka: 97 minut Režie: Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Tony Burton, Talia Shire, Milo Ventimiglia, Burt Young, Antonio Tarver, […]
  • Chcete psát články na Kritiky.cz? Máte možnost!10. května 2019 Chcete psát články na Kritiky.cz? Máte možnost! Pro fanoušky filmů, seriálů, knih, divadel a dalších kulturních věcí a akcí nabízíme možnost psát na našem webu Kritiky.cz. Co očekáváme?  Pravidelné psaní článků.  Znalost […]
  • Vikingové. Pomsta synů od Lasse Holm28. dubna 2019 Vikingové. Pomsta synů od Lasse Holm Kniha Vikingové popisuje úžasné strategie jednotlivých bojů, všemožné manipulace, lstivé přetvářky, intriky, díky nímž záhy zjišťujete, že nic není, tak jak se tváří, a že není radno […]
  • Dětské zoubky od Zoje Stage16. dubna 2019 Dětské zoubky od Zoje Stage Šokující a husinu nahánějící vyprávění o velmi problematickém vztahu mezi matkou a její sedmiletou dcerou, který postupně graduje až do absolutního extrému, kde jedna z nich bude muset […]
  • 11 památných filmových momentů19. srpna 2018 11 památných filmových momentů Osobně moc nemám v lásce různé žebříčky "5 nejlepších filmů všech dob", či "10 věcí které nás baví na...". Zpravidla se jedná o dost plytký výčet věcí, které mají za úkol zaplácnout […]