Začal se točit první český 3D animák..

  •  

Kozí Příběh – Pověsti sta­ré Prahy. Tak zní název prv­ní­ho čes­ké­ho 3D ani­mo­va­né­ho fil­mu, kte­rý se začal v květ­nu točit. O čem bude?

Příběh:

Kuba při­jíž­dí spo­lu s jeho kozou, oplý­va­jí­cí téměř lid­ským cha­rak­te­rem, do gotic­ké Prahy. Ke zvra­tu dochá­zí ve chví­li kdy se Kuba zami­lu­je do Mácy. Koza začne žár­lit a Mácu nená­vi­dět. Ze stav­by Karlova mos­tu se Kuba dosta­ne jako řez­bář až k mis­tru Hanušovi, kde Máca poslu­hu­je. Tuto linii pří­bě­hu pro­tí­ná pří­běh chudé­ho stu­den­ta  Matěje z tajem­né­ho Faustova domu.Lačnost po peně­zích vedou­cí až k upsá­ní duše ďáblu má kon­tras­to­vat opro­ti vzta­hu Kuby a kozy. V pří­bě­hu se dále obje­vu­je spous­ta stra­ši­del a  epi­zod­ních postav z celé řady čes­kých pověs­tí. Děj fil­mu je totiž inspi­ro­ván sta­ro­čes­ký­mi legen­da­mi a pověst­mi. Tvůrci se v prv­ní řadě sna­ží o zob­ra­ze­ní atmo­sfé­ru sta­ré Prahy spe­ci­fic­kou výtvar­nou sty­li­za­cí nava­zu­jí­cí na boha­tou tra­di­ci čes­ké poe­ti­ky. 

Zajímavosti ohled­ně fil­mu:

Pro úče­ly fil­mu bylo zbu­do­vá­no nové stu­dio v cen­t­ru Prahy a Art And Animation stu­dio se tak sta­lo nej­vět­ším 3D počí­ta­čo­vým ani­mač­ním stu­di­em v České repub­li­ce.

 

Film je tvo­řen tech­no­lo­gii, kte­rá byla pou­ži­ta popr­vé v roce 1995 u fil­mu Toy sto­ry. Dále byla tech­no­lo­gie pou­ži­ta napří­klad u tvor­by Shreka, Myšáka Stuarta Littla, Pána prs­te­nů, Příběhu žra­lo­ka, Doby ledo­vé a spous­ty dal­ších.. Příprava fil­mu a před­pro­duk­ce byly už v roce 2003. První klap­ka klap­la v květ­nu toho­to roku a pre­mi­é­ra fil­mu je sta­no­ve­na na jaro 2008.   

Volně pře­psá­no z ofi­ci­ál­ních strá­nek fil­mu.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Kozí příběh se sýrem - O filmu6. října 2012 Kozí příběh se sýrem - O filmu Koza s hlasem Jiřího Lábuse se vrací v novém příběhu Do kin se v české animované 3D komedii Kozí příběh se sýrem vrací oblíbená postava prostořeké Kozy s hlasem Jiřího Lábuse. V […]
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Kozí příběh - pověsti staré Prahy30. října 2009 Kozí příběh - pověsti staré Prahy Režie:                                           Jan TománekNatočeno:                                     ČR, 2008Premiéra:                                     16.10.2008Scénář:           […]
  • ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Raubíř Ralf6. listopadu 2012 ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Raubíř Ralf TVAROVÁNÍ – Tvůrci filmu odlišili tři herní světy filmu zčásti také tím, že každému přiřadili charakteristický tvar. Hra Fix-It Felix Jr. sestává převážně z pravoúhlých prvků, Hero's Duty […]
  • Pavlásek a Knor budou za taneční vystoupení platit penězi. Pomohou tak dětem.31. března 2015 Pavlásek a Knor budou za taneční vystoupení platit penězi. Pomohou tak dětem. Tak trochu netradičně složená porota, která za výkony na tanečním parketu nerozdává body, ale přímo peníze. I takové novinky čekají na diváky zábavného pořadu Pomozte dětem, který se opět […]
  • ČESKÝ LEV - nominace12. února 2004 ČESKÝ LEV - nominace 11.2.2004 byly oznámeny nominace na ceny Českého Lva 2004NEJLEPŠÍ FILM Nuda v Brně (produkce Čestmír Kopecký – První veřejnoprávní) Pupendo (produkce Ondřej Trojan – T.H.A.) - […]
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […]
  • Transformers: Zánik - první dojem25. června 2014 Transformers: Zánik - první dojem Dozvíme se něco nového o autobotech, něco o nových nepřátelích, objeví se i Dinoboti. Ale oproti předcházejícím dílům už to není ono. Zvykli jsme si na Sama Witwickyho. Bohužel tatínek […]
  • Natáčí se třetí řada seriálu První republika19. června 2018 Natáčí se třetí řada seriálu První republika Až do léta letošního roku se natáčí další řada oblíbeného seriálu První republika, jedná se o třináct dílů třetí řady. Za kamerou opět stojí Biser A. Arichtev a do hlavních rolí jsou […]
  • Hráč - SYNOPSE4. července 2014 Hráč - SYNOPSE „Hra s lidským životem je pro něho skvělým kšeftem.” Snímek, který přesvědčivě zvítězil v kategorii Nejlepší film roku při udílení litevských cen Silver Crane, oslovuje diváky po celém […]