Rozhovor s Petrem Novotným (herecký představitel Mater/Burák)


Jaké jsou vaše zku­še­nos­ti s  dabin­gem ani­mo­va­ných fil­mů?

Naprosto nulo­vé, je to prá­ce, kte­rou jsem dělal popr­vé v  živo­tě - bál jsem se, abych nezdr­žo­val ostat­ní, ale nesta­lo se. Každý svou posta­vu namlou­vá sám a pan reži­sér Strach je vel­mi trpě­li­vý. Trvalo mi pár hodin, než jsem se tro­chu rozkou­kal, ale mys­lím si, že se stej­ně ješ­tě mám co učit. Ovšem poz­dě­ji jsem jed­nou dostal „veřej­nou pochva­lu“, že už prý dabu­ju „jako sta­rý mazák“… Tak ta mě potě­ši­la hod­ně!

Jak bys­te cha­rak­te­ri­zo­val své­ho „staré­ho dob­ré­ho chla­pí­ka truc­ka“ – Matera?

Já si ho napros­to zami­lo­val! To je tako­vý doko­na­lý jed­no­du­chý pros­ťá­ček, žva­nil, pro­vo­ka­tér a neko­neč­ný inspi­rá­tor růz­ných dare­bác­tví, že mi hned při­ros­tl k  srd­ci. Pořád se musím smát, když ho sly­ším mlu­vit. Přitom má urči­tě dob­ré srd­ce, je cit­li­vý, spra­ved­li­vý, chví­le­mi se dívá tak dojem­ně, že až vhá­ní slzy do očí.

Rád se dívá­te na ani­mo­va­né fil­my, nebo to pře­ne­chá­vá­te dětem?

Kdepak, dívám se s nimi. Na dovo­le­né na Krétě jsme dokon­ce na počí­ta­či pořá­da­li u bazé­nu fes­ti­va­ly kres­le­ných fil­mů. Sešlo se nás někdy i tři­cet! Předloni vyhrál Shrek, to si pama­tu­ju, muse­li jsme ho repri­zo­vat asi desetkrát.

Ve fil­mu se před­sta­ví celá gale­rie vozů -  od nové­ho Porsche 911, přes mini­bus 60. let, nebo sta­ré poli­cej­ní auto až po  závod­ní­ho fešá­ka. Pro jaké vozy máte sla­bost vy?

Líbí se mi Ferrari, ale jez­dím s  Toytou Landcruiserem - je to vel­ké a poho­dl­né auto.

A s jaký­mi autíč­ky jste si nej­rad­ši hrál jako kluk?

Stydím se, ale v dět­ství mě autíč­ka moc nebra­la. Dostal jsem  v pěti letech lout­ko­vé diva­dlo a to mi zabra­lo veš­ke­rý vol­ný čas až do doby, kdy ho vystří­dal zájem o děv­ča­ta.

Co se vám zdá­lo na dabin­gu Aut nej­těž­ší?

Je tam scé­na, kdy Mater jede šíle­nou rych­los­tí pozpát­ku, šíle­ně ho to baví, děs­ně při­tom jásá, hale­ká, řve a zpí­vá. Tenhle poměr­ně dlou­hý výstup mi dal zabrat tak, že jsem sko­ro ztra­til hlas. Ale je to ve finá­le úžas­ná scé­na!

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • 15 let webu3. června 2017 15 let webu Tak se blíží výročí prvního článku, který pro Kritiky.cz (jeho předchůdce Kinofil-cz.com) vyšel. První článek byl 18. 7. 2002, ještě jako html stránka. První recenze MIIB vyšel 27. 9. […]
  • Rozhovor s Bolkem Polívkou (Šerif) - k filmu Auta - Cars1. dubna 2006 Rozhovor s Bolkem Polívkou (Šerif) - k filmu Auta - Cars Už někdy promlouvala vaším hlasem nějaká kreslená figurka? Právě nedávno jsem ve zlínském studiu namluvil film Krysáci – tam dabuju tři krysy, které žijí na smetišti u Vizovic. A […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Reklama nebo Pornografie?12. října 2006 Reklama nebo Pornografie? Nechtěl jsem původně sice nazývat tenhle článek takhle "bulvárně", ale nakonec mě nenapadlo nic výstižnějšího. Tímhle článkem vlastně reaguji na událost, která toto léto pěkně zatřásla s […]
  • Preview:Pán Prstenů - Dvě Věže16. října 2002 Preview:Pán Prstenů - Dvě Věže Pokračování výborného filmu Pán Prstenů, tentokrát s podtitulem Dvě věže (TTT, jako The Two Towers) se rychle blíží. Následující članek přinese zhodnocení nejnovějšího traileru a pár […]
  • František Kvíz: Houbařův sen13. března 2016 František Kvíz: Houbařův sen Budete s vílou sbírat fialkový pyl, poslouchat vozy potulných cikánů, ucítíte pach vlků tak zblízka, až se vám budou ježit chlupy na zádech, nadýcháte na ruce zmrzlým obrům a já nevím, […]
  • Fíkový list pana Soukupa18. ledna 2019 Fíkový list pana Soukupa Lidový eskamotér s psychopatickými rysy z Barrandova - pan J. Soukup (jinak profesí mediální magnát) prý nedávno oznámil lidu, že se chystá vstoupit na politické kolbiště s novým […]
  • Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie8. března 2017 Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie Historické drama Masaryk vyhrál 24 ročník Českého lva. Se svými 14 nominace  získal na slavnostním gala večeru v pražském Rudolfíně dohromady 12 cen, kdy se stal film absolutním vítězem. […]
  • Rozhovor s Vladimírem Brabcem (Ramone)23. dubna 2006 Rozhovor s Vladimírem Brabcem (Ramone) Vy jste zkušený dabér. Jaké máte zkušenosti s dabingem animovaných filmů? Ani nevím, kolik vlastně let animované filmy dabuji. Každopádně méně, než hrané. Je to ale trošku odlišná […]