Poslední Samuraj


Bitvy, exo­tic­ká pro­stře­dí a Tom Cruise v roli ame­ric­ké­ho vojá­ka Nathana Algrena,který se vydá­vá do japon­ska, kde prá­vě zuří občan­ská vál­ka. Přináší sem nové zbra­ně pro novou dobu a také své zku­še­nos­ti se zachá­ze­ním s nimy. Samurajský duch ho ale uchvá­tí nato­lik, že se začne učit jejich bojo­vým umě­ním a nako­nec se poku­sí stát jed­ním z nich.

Poslední Samuraj

Děj fil­mu:
     Vysloužilý ame­ric­ký voják Nathan Algren, kte­rý si nyní při­vi­dě­lá­vá před­vá­dě­ním zbra­ní, dosta­ne jed­no­ho dne vel­mi zají­ma­vou nabíd­ku. Má vycvi­čit japon­ské vojá­ky pro­ti Samurajům, za což mu bude nabíd­nut vel­mi při­ja­tel­ný plat.
     Když prv­ní den při­jde ke cvi­čiš­ti, zjis­tí , že japon­ci neu­mí ani tro­chu stří­let. Výcvik tedy začí­ná. Je pře­svěd­čen, že ani jeden muž z voj­ska není při­pra­ven jít do boje, přes­to ale netr­vá dlou­ho a Algren se se svý­mi svě­řen­ci , na roz­kaz, oci­tá na bojiš­ti. I když to vypa­dá, že samu­ra­jo­vé nema­jí díky obrov­ské pře­va­ze japon­ské­ho voj­ska žád­nou šan­ci, tak japon­ci zaži­jí nemi­lo­srd­nou poráž­ku. Algren ‚jako jedi­ný, boj pře­ži­je a je odve­zen Samuraji do jejich ves­ni­ce. Nikdo ho zde nedr­ží nási­lím. Jelikož při­chá­zí zima, musí zde pře­čkat do jara, než roz­ta­je sníh a ote­vře se prů­jezd z ves­ni­ce. V době jeho poby­tu žije v domě ženy, kte­ré v  boji zabil man­že­la. Začne se s ní, i s její­mi dět­mi, sbli­žo­vat. Za nedlou­ho si začne vší­mat zvlášt­ní­ho způ­so­bu živo­ta lidí v této ves­ni­ci. A také se začne zají­mat o samu­ra­je, kte­ré pozo­ru­je při jejich cvi­če­ní boje. Zaujme ho jejich umě­ní a poz­dě­ji se mu začne také učit. Nejprve je oprav­du neši­kov­ný, ale časem se stá­vá jed­ním z nich.
     Když při­jde jaro, ode­jde Algren z ves­ni­ce samu­ra­jů. Za tu dobu shro­máž­di­lo japon­ské voj­sko spous­tu mužů, kte­ré vycvi­či­lo, a hlav­ně mno­ho nových zbra­ní. Jsou už doko­na­le při­pra­ve­ni na boj pro­ti samu­ra­jům. Algren se ale roz­hod­ne bojo­vat za samu­ra­je a vrá­tí se do jejich ves­ni­ce. Příběh kon­čí obrov­ským bojem, ve kte­rém všich­ni samu­ra­jo­vé umí­ra­jí - pře­ži­je jen jedi­ný, kapi­tán Algren, před kte­rým nako­nec pad­ne na kole­na celé japon­ské voj­sko.


Původní název: THE LAST SAMURAI
Český název: Poslední Samuraj
Režie: Edward Zwick
Scénář: John Logan, Edward Zwick, Marshall Herskovitz
Hrají: Tom Cruise ( Nathan Algren) , Ken Watanabe, S. Nakamura

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Image1720. února 2004 Poslední Samuraj Víte, co znamená Samuraj? Víte, co znamená sloužit? Víte, co znamená zemřít?Co mě jako první celkem udivilo na tomhle filmu byl Tom Cruise. Ne že bych toho věděl nějak moc o Samurajích, […]
  • MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT'S MY BOY) 28. června 2012 MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT'S MY BOY) O FILMU „Role Donnyho Bergera je klasickou rolí Adama Sandlera,“ prohlašuje Sean Anders, režisér nejnovějšího Sandlerova filmu Můj táta je šílenec. „Je to postava, jakou může zahrát […]
  • Čo nás čaká na jar 200912. února 2009 Čo nás čaká na jar 2009 Filmová jar sa blíži a z ňou aj mnoho nových filmov. Môžme sa tešiť na nového Terminátora, Trasnformers, či pokračovanie šifry Mistra Leonarda, adaptáciu ďalšieho románu Dana Browna Anjeli […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Vojta Kotek začne natáčet komedii Padesátka25. února 2015 Vojta Kotek začne natáčet komedii Padesátka Vojta Kotek začne jako režisér natáčet celovečerní komedii Padesátka podle scénáře Petra Kolečka. Film se odehrává v zimě na horách a jeho děj se točí okolo lidí ze zasněžených hřebenů, […]
  • Mission: Impossible III - preview18. března 2006 Mission: Impossible III - preview Je tomu 10 let co se Tom Cruise jako Ethan Hunt představil ve filmu Mission: Impossible Briana De Palmy. A je tomu 6 let od jeho druhého nástupu na plátna kin v režii Johna Woo. Letos nás […]
  • Riziko12. října 2002 Riziko "Lidi říkaj, že prachy kazej charakter!Serte na to.Serte na ty lidi.Lidí říkaj sposutu sraček!Taky říkaj, že za prachy si štěstí nekoupíš...a podívejte se jak sem vysmátej!Od ucha k […]
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […]