Cizrna v krémové omáčce

img 20180529 121209n1

Chutné bez­ma­sé jíd­lo, kte­ré pře­svěd­čí i ty, kte­ří luš­tě­ni­ny nikdy moc nemu­se­li...

 

Cizrna je skvě­lá luš­tě­ni­na. Spolu s čer­ve­nou čoč­kou pat­ří k nej­lé­pe stra­vi­tel­ným luš­tě­ni­nám, pro­to zastu­pu­jí v mojí kuchy­ni prv­ní mís­to mezi nej­čas­tě­ji pou­ží­va­ný­mi luš­tě­ni­na­mi. Zásobuje tělo cen­ný­mi rost­lin­ný­mi bíl­ko­vi­na­mi, důle­ži­tou vlákni­nou, obsa­hu­je spous­tu vita­mí­nů a mine­rá­lů - hlav­ně žele­zo, ale i váp­ník, hoř­čík, dras­lík a man­gan. Je vel­mi vhod­ná pro vege­ta­ri­á­ny a vega­ny, dopo­ru­ču­je se těhot­ným ženám i dětem a je skvě­lá i pro lidi s cuk­rov­kou - má níz­ký gly­ke­mic­ký index (nedo­sta­ne­te hned hlad a nebu­de­te po obě­dě trpět tou­hou dát si něco slad­ké­ho) a její vlákni­na pří­z­ni­vě ovliv­ňu­je hla­di­nu krev­ní­ho cuk­ru i cho­leste­ro­lu. Doporučila bych ji tedy i při redukč­ních die­tách a k cel­ko­vé­mu posí­le­ní imu­ni­ty.

Rychlé vaře­ní v kuchy­ni

Cizrnu namoč­te nej­lé­pe přes noc, pak sceď­te a vař­te 45-50 minut v papi­ňá­ku nebo 2-3 hodi­ny v oby­čej­ném hrn­ci (dokud není cizr­na měk­ká).

Je skvě­lá do salá­tů, poma­zá­nek, kré­mo­vých omá­ček a polé­vek.

 

Ingredience
  • 500 g vaře­né cizr­ny (200 g v suchém sta­vu nebo 2 ple­chov­ky)
  • 2 lží­ce oli­vo­vé­ho ole­je
  • 1 vět­ší cibu­le
  • 1 lží­ce slad­ké papri­ky
  • 1 lžič­ka moř­ské soli
  • 400 ml vody nebo výva­ru
  • Pár kapek cit­ro­no­vé šťá­vy
  • 1/3 lžič­ky dijon­ské hoř­či­ce
  • 50 ml rost­lin­né sme­ta­ny (oves­ná, sójo­vá nebo pou­žij­te kva­lit­ní krav­skou)
  • Na ozdo­bu pórek, kous­ky raj­čat
Postup

Ve vět­ším kas­t­ro­lu ores­tu­je­me na oli­vo­vém ole­ji na kous­ky nakrá­je­nou cibu­li, při­dá­me papri­ku a sůl. Minutku míchá­me (ne déle, papri­ka by zhořkla).
Zalijeme tep­lým výva­rem nebo vodou, při­dá­me polo­vi­nu vaře­né cizr­ny, dvě minu­ty nechá­me pro­bublat a tyčo­vým mixé­rem roz­mi­xu­je­me omáč­ku do hlad­ka.
Přidáme zby­tek cizr­ny, dochu­tí­me solí, cit­ro­no­vou šťá­vou, hoř­či­cí a nechá­me ješ­tě pár minut pro­hřát.
Nakonec vli­je­me sme­ta­nu, může­me při­dat na chvil­ku pro­hřát na koleč­ka nakrá­je­ný pórek. Podávám s kuku­řič­ný­mi těs­to­vi­na­mi a s na koleč­ka nakrá­je­ný­mi cher­ry raj­čát­ky.


Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,21909 s | počet dotazů: 229 | paměť: 46707 KB. | 17.01.2021 - 07:41:34