Citové zdi

zeď

Unavím se občas z tlu­če­ní hla­vou do zdí, kte­ré lidi a já sta­ví­me mezi lid­mi a mnou.... (Anonym)

Naše spo­je a vzta­hy nás udr­žu­jí naži­vu tím, že dáva­jí naše­mu živo­tu smy­sl. Proč tedy sta­ví­me kolem sebe zdi? Myslím si, že to je ze stra­chu. Co by si jiní mys­le­li, kdy­by vidě­li mě, můj domov, můj život a to, co dělám?

Zdi nám zabra­ňu­jí vidět prav­du a poznat jeden dru­hé­ho. Nemůžeme se stát jed­nou rodi­nou, jestli­že nás oddě­lu­jí zdi. Zbourejte zdi tím, že vyjde­te zpo­za svých a dovo­lí­te lidem, aby vás pozna­li. Můžete začít s malou škví­rou a odstra­ně­ním něko­li­ka kame­nů. Až uvi­dí­te pří­nos odha­lo­vá­ní sebe, bude snad­něj­ší strh­nout celou zeď. Dokud neod­stra­ní­te děli­cí zeď, nikdy nepo­zná­te lidi na její dru­hé stra­ně.

Ale jestli­že ješ­tě nejste dosta­teč­ně při­pra­ve­ni strh­nout celé zdi, ale­spoň je stav­te ze skla. Tímto způ­so­bem se může­te cítit v bez­pe­čí, a přes­to uvi­dí­te prav­du toho dru­hé­ho. Po chví­li nebu­de žád­ná zeď potřeb­ná.

Buďte radě­ji boři­te­lem než sta­vi­te­lem zdí!

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Nejlepší přítel9. února 2020 Nejlepší přítel Každý někomu připadá nudný. To není důležité. Je však nutné zabránit tomu, abyste nudili sami sebe. (Gerald Brenan) Kdo je nejdůležitější osobou ve vašem životě? Přemýšlejte chvíli o této […]
  • Co je to být spokojený?7. ledna 2020 Co je to být spokojený? Co je velmi uspokojující lidský život a jak je navrhneme? (Lenedra J. Carroll) Všichni si přejeme uspokojující život. Jak to uděláme, abychom takový život měli? Je mnoho způsobů, jak […]
  • Řeka života13. února 2020 Řeka života Splýváme spolu jako vlny v oceáně. (Anonym) Vždy přemýšlím o "řece života" jako o našem krevním řečišti, takovém, které se vlévá do moře věčnosti. Nic skutečně nekončí, jen to mění […]
  • Jsme takoví, jací si myslíme, že jsme.31. ledna 2020 Jsme takoví, jací si myslíme, že jsme. Umělec nevidí věci, jaké jsou, ale jaký je on. (Alfred Tonnelle) Jsme takoví, jací si myslíme, že jsme. Když jsme dospěli s negativním sděleními zdůrazňujícími, že jsme neschopní, […]
  • Vysvětlujte jednoduše....24. února 2020 Vysvětlujte jednoduše.... Když je krása nepřikrášlena, je nejpřitažlivější. (Athenaeus) "Vysvětlujte jednoduše" je moudré heslo. Jednoduchost umožňuje, aby každý viděl vše jasně, a proto osvěcuje všechny, kdo jsou […]
  • Mít pravdu...25. února 2020 Mít pravdu... Potřeba jedinců mít pravdu je skutečně tak velká, že jsou ochotni za ni obětovat sebe, své vztahy, a dokonce i lásku. (Reuel Howe) Mnoho lidí chce mít raději pravdu, než aby byli šťastní. […]
  • Životní postoj14. ledna 2020 Životní postoj Jsem přesvědčen, že váš život tvoří z 10 procent to, co se vám děje, a z 920 procent vaše reakce na to. A stejné je to s vámi. (Charles Swindoll) Studie ukazují, že optimisté prožívají […]
  • Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité15. ledna 2020 Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité Člověk, který žije jen pro sebe, žije pro nejhoršího známého smrtelníka. (Joaquin Miller) Můj fotoaparát má automatické zaostřování. Zaměřím jej na něco a on se zaostří sám. Nepře se se […]
  • Dobří přátelé14. ledna 2020 Dobří přátelé Přátelství zdokonaluje štěstí a odstraňuje neštěstí zdvojením naší radosti a rozdělením našeho smutku. (Cicero) Co je přítel? Podle mého názoru je to někdo, kdo zná vaše chyby, a přesto […]
  • Značka: Hledá se manžel...13. ledna 2020 Značka: Hledá se manžel... V době, kdy jsem si podala SMS inzerát, jsem byla ještě dosti mladičká na to, abych hledala muže na celý život. Všechno jsem spíše brala jako nevinnou hru, při které člověk může poznat […]