Citizen Khan (tv seriál, 2012)

CZKhan

Nejsem zrov­na typic­ký seri­á­lo­vý divák - i když, ruku na srd­ce, jak tako­vý divák vypa­dá? - nicmé­ně o brit­ském sit­co­mu Citizen Khan tu roz­hod­ně musím něco napsat, neboť se mi vel­mi dob­ře tre­fil do vku­su.
V zása­dě je to ori­gi­nál­ně neo­ri­gi­nál­ní seri­ál. Neoriginalita spo­čí­vá v tom, že těží z kla­sic­kých sit­co­mů a typic­ké­ho brit­ské­ho humo­ru, ori­gi­na­li­ta pak z netra­dič­ní­ho pro­stře­dí, kte­ré celý ten­to žánr dostá­vá do jiné rovi­ny. V tom­to pří­pa­dě se jed­ná o pákistán­skou komu­ni­tu mus­li­mů v Birminghamu (kon­krét­ně ve Sparkhillu), kde se do cen­t­ra dění dostá­vá (či, lépe řeče­no, vecpá­vá) Mr. Khan, samozva­ný „com­mu­ni­ty lea­der“, odbor­ník na vymýš­le­ní lží, kom­pli­ka­ci všech mož­ných i nemož­ných situ­a­cí a (a to zejmé­na!) kri­ket!
Mr. Khan je hla­vou rodi­ny, v níž se - krom něj, pocho­pi­tel­ně - nachá­ze­jí samé ženy. Mnoho humor­ných záple­tek pra­me­ní z toho, že Khan si vymys­lí něja­kou lež (aby si uleh­čil jakousi abso­lut­ní bana­li­tu), všich­ni mu ji uvě­ří, což poslé­ze roz­tá­čí dost zají­ma­vé udá­los­ti, jež mohou vést až k poměr­ně závaž­ným násled­kům (zru­še­ná svat­ba, apod.). Naštěstí Khan obvykle vše v závě­ru kaž­dé ze šes­ti epi­zod urov­ná a může se jet dále. Vzato kolem a kolem, veš­ke­rá ta legra­ce v seri­á­lu by neby­la zase až tak vtip­ná, nebýt toho, že mno­ho věcí je pro­ná­še­no ang­lič­ti­nou s not­nou dáv­kou pákistán­ské­ho pří­zvu­ku a mno­ha kul­tur­ních nará­žek (díl, ve kte­rém Khan zís­ká v draž­bě výlet do Mekky je neza­po­me­nu­tel­ný) smě­řu­jí­cích zejmé­na k sou­ži­tí při­stě­ho­val­ců v Británii, či ke vzá­jem­né­mu vzta­hů růz­ných nábo­žen­ství, nebo jen k pra­choby­čej­ným rodin­ným žabo­my­ším vál­kám.
Pochopitelně, BBC obdr­že­la vel­mi mno­ho stíž­nos­tí týka­jí­cích se vhod­nos­ti tako­vé­ho pořa­du, údaj­ně seri­ál mus­li­my urá­ží, nicmé­ně já si to nemys­lím, nao­pak, uka­zu­je onu komu­ni­tu v tro­chu jiném svět­le než jsme si ji zvyk­li z médií vídat, tedy jako sku­pi­nu lidí, kte­ří de fac­to řeší dost podob­né pro­blémy jako vět­ši­no­vá spo­leč­nost a v jejímž stře­du je pocho­pi­tel­ně i dost humor­ných momen­tů z nichž seri­ál beze­spo­ru čer­pá.
P. S. Moje nej­ob­lí­be­něj­ší posta­vič­ka je Amjad. Takov stvo­ře­ní se totiž jen tak nevi­dí, viz. ukáz­ka níže


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Life on Mars (2006) tv seriál24. února 2014 Life on Mars (2006) tv seriál To si to takhle v poklidu děláte záslušnou práci jako vedoucí pracovník policie v Manchesteru, stíháte lotry a lumpy narušující poklidné soužití slušných občanů, když tu do vás vrazí plnou […]
  • Deník Bridget Jonesové26. dubna 2004 Deník Bridget Jonesové Bridget Jonesová je trochu kulatější "třicítka", která má ve svém životě zdánlivě jednoduchá a splnitelná přání – shodit nějaké to kilo a najít opravdový vztah. Jenže právě v roce, do […]
  • Akta X - Babylon - S10E05- Zase Carter, opět bída.21. prosince 2018 Akta X - Babylon - S10E05- Zase Carter, opět bída. Myslím, že epizodu hodně inspirovala dnešní migrační krize. Přijde mi, že si jím tvůrci snažili sehnat trochu víc fanoušků. Jako kdyby prohloubení nenávisti k muslimům byl dobrý reklamní […]
  • TV TIPY31. října 2003 TV TIPY Televizní tipy na začínající chladné večery.............. 1 -7. listopaduSO 1. Listopadu NOVA 20:00 ARMAGEDON Bruce Willis v hlavní roli amerického katastrofického filmu o ohrožení […]
  • Disenchantment (Love's Tender Rampage (S01E07))4. září 2018 Disenchantment (Love's Tender Rampage (S01E07)) Sedmý díl je konečně méně zábavný, než jsem čekal. Hlavní zápletkou je příběh Elfiho, který během nic nedělání, spolu s Bean a jejím démonem,  vymyslí velkou lež, kterou musí celou dobu […]
  • Smrtonosná zbraň 315. srpna 2002 Smrtonosná zbraň 3 Jeden je černý, druhý šílený....Mel Gibson a Danny Glover ve třetím dílů legendrání akční série v 21:30 na TV Nova (v pátek)...Přestřižení nesprávného drátu časované nálože zdemoluje nejen […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl25. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl Tvoja tvár znie povedome pokračovala třetím dílem a upřímně řečeno, šou znovu pobláznila celé Slovensko, hlavně díky jednomu účinkujícímu – Tomáš Bezdeda. Ten zažívá něco podobného jako […]
  • Hra o trůny - Zlomený muž (S06E07) - 60 %31. března 2019 Hra o trůny - Zlomený muž (S06E07) - 60 % Tak ještě tři díly. Hra o Trůny se kousek po kousku rychle posunuje do poslední epizody této sezóny. Sedmý díl nám zas přinesl několik nových věcí. Za prvé, nové rody, které jsme ještě […]
  • Arrow12. května 2015 Arrow Verdikt: Průměrné mstitelské řemeslo, kterému ale chybí nadhled, hlubší náboj a máloco z něho se vám dostane pod kůži do té míry, abyste si na to za týden opět vzpomněli, případně se […]
  • Novinka mezi seriály: Braindead30. června 2016 Novinka mezi seriály: Braindead Laurel je novou zaměstnankyní v Kapitolu Washington - kde pracuje taky její bratr Luke, který je senátorem. Vše se točí kolem politiky a současný stav země není zrovna ideální. Vláda tedy […]
Další naše články...