Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Cirque du Soleil: Worlds Away jako film a ve 3D.

Cirque du Soleil: Worlds Away jako film a ve 3D.

cirque du soleil pic 300x225
cirque du soleil pic 300x225

Světoznámý zábav­ný pod­nik Cirque du Soleil, nebo-li Sluneční cir­kus, se dočká plno­hod­not­né­ho fil­mu, ne doku­men­tár­ní­ho, a plně ve 3D. Produkovat jej bude zná­mý reži­sér Titaniku a Avatara James Cameron; scé­ná­ře a režie se zhos­tí Andrew Adamson , kte­rý má za sebou sním­ky jako Shrek a Letopisy Narnie. Zatím nejsou zná­my dal­ší infor­ma­ce pou­ze stříp­ky - mělo by se jed­nat o roman­tic­ký pří­běh mla­dé ženy (Erica Linz), kte­rá se dosta­ne do fan­tas­tic­ké­ho svě­ta plné­ho bytos­tí a zví­řat. Vše by se mělo ode­hrá­vat na pódiu vel­ké Las Vegas show. Film má pre­mi­é­ru 21.12.2012.

K dis­po­zi­ci je zatím trai­ler k této uchvat­né show!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,12930 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56237 KB. | 29.05.2022 - 03:55:46