Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Chyť mě, když to dokážeš

Chyť mě, když to dokážeš

13. 5. 2006 - Nova 20.00 Frank W. Abagnale je dnes mužem v nej­lep­ším věku s pověs­tí špič­ko­vé­ho odbor­ní­ka, ale ješ­tě než dosá­hl plno­le­tos­ti, tedy jeden­a­dva­ce­ti let, pát­ra­la po něm poli­cie bez­má­la tři­ce­ti stá­tů a pro agen­ta FBI Carla Hauratthyo byl doslo­va noč­ní můrou. V šest­nác­ti se Frank od svých vrs­tev­ní­ků pří­liš neli­šil. Ale pak se jeho rodi­če roz­ved­li a on měl pocit , že zůstal sám, pro­ti celé­mu svě­tu a musí se brá­nit ze všech sil. Dělal to způ­so­bem, kte­rý bere dech a záro­veň svěd­čí o jeho zce­la mimo­řád­ných schop­nos­tech. Vyrobit si dokla­dy a „udě­lat“ se star­ším byla hrač­ka. Dokázal však pro­nik­nout i do řad pilo­tů jed­né z nej­vět­ších letec­kých spo­leč­nos­tí, aniž by slo­žil jaké­ko­li zkouš­ky. Diplom práv­ní­ka, jak jinak než zfal­šo­va­ný, mu ote­vřel ces­tu stát se obháj­cem a něja­ký čas půso­bil i jako dět­ský lékař na kli­ni­ce. Žil v luxus­ních hote­lech a pro­ces­to­val kus svě­ta, pro­to­že byl navíc i jedi­neč­ným padě­la­te­lem šeků. Jeho lou­pe­že vyčís­lil zou­fa­lý agent FBI (Tom Hanks), s nímž si Frank dlou­ho pohrá­val jako kočka s myší, na závrat­nou sumu 2,5 mili­o­nů dola­rů...

Recenze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,44305 s | počet dotazů: 231 | paměť: 55908 KB. | 24.05.2022 - 07:54:32