Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Chystá se dokument Ján Mančuška: Chybění

Chystá se dokument Ján Mančuška: Chybění

JM

Český kon­cep­tu­ál­ní umě­lec slo­ven­ské­ho půvo­du Ján Mančuška dosá­hl výraz­ných úspě­chů, kdy se jeho tvor­ba dočka­la pre­zen­to­vá­ní i v USA či Benátkách. Tento umě­lec bohu­žel v roce 2011 ve věku 39 let pod­lehl mno­ha­le­té poru­chy krve­tvor­by a jeho úspěš­ná kari­é­ra tak byla před­čas­ně ukon­če­na. Na jeho život a tvor­bu se nyní poku­sí nahléd­nout chys­ta­ný doku­ment Ján Mančuška: Chybění reži­sé­ra Štěpána Pecha.

Jan Mančuška

Štáb se v pátek 19. 11. 2021 vydal na Akademii výtvar­ných umě­ní v praž­ských Holešovicích, kde Mančuška v letech 1991-1998 stu­do­val. Přítomná byla ředi­tel­ka Nadačního fon­du Praha ve fil­mu Tereza Moravcová, peda­gog na Akademii výtvar­ných umě­ní Vladimír Kokolia a také byli pří­tomni stu­den­ti AVU. V rám­ci natá­če­ní pro­bě­hl i tisk star­ších gra­fic­kých pra­cí Jana Mančušky, kte­rý pod dohle­dem pro­fe­so­ra Kokolii pro­bě­hl v ate­li­é­ru gra­fi­ky 2.

Samotný podti­tul doku­men­tu Chybění nej­spíš nava­zu­je na kni­hu, kte­rou Mančuška v roce 2007 napsal a byla roz­dě­le­na do dvou čás­tí. První - tex­to­vá - část vzni­ka­la ve spo­lu­prá­ci s teo­re­ti­kem Vítem Havránkem a defi­no­va­la základ­ní pojmy a prin­ci­py auto­ro­va myš­le­ní, dru­há část kni­hy poté mapo­va­la Mančuškovu tvor­bu.

Dle tvůr­ců bychom s uve­de­ním doku­men­tu Ján Mančuška: Chybění měli počí­tat někdy kon­cem roku 2022.

Foto: Tom Bejvl  pro Kritiky.cz
Licence Creative Commons
Fotografie, jehož auto­rem je Tom Bejvl, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na zákla­dě toho­to díla: https://www.kritiky.cz/chysta-se-dokument-jan-mancuska-chybeni/
Práva nad rámec této licen­ce jsou popsá­na zde: https://www.kritiky.cz/chysta-se-dokument-jan-mancuska-chybeni/.

  • Kovář z Podlesí - 40 %3. prosince 2021 Kovář z Podlesí - 40 % Vesnička Podlesí je plná malebných dřevěných domečků, kde hospodaří převážně ženské, ale hlavní slovo tady mají muži. Je jich sice jen pár, ale rozumí takřka všemu. Jen s jedním si nějak […] Posted in Retro filmové recenze
  • Klan Gucci (House of Gucci) – Recenze – 60 %1. prosince 2021 Klan Gucci (House of Gucci) – Recenze – 60 % V důsledku pandemie a protahovaného dokončování filmových projektů došlo k tomu, že ani ne dva měsíce poté, co nás čtyřiaosmdesátiletý režisér Ridley Scott oblažil výborným historickým […] Posted in Filmové recenze
  • Rambo: Do pekla a zpět1. prosince 2021 Rambo: Do pekla a zpět Rambo: Do pekla a zpět (může mi někdo vysvětlit, co distributorovi vadilo na originálním názvu John Rambo?) se však od Rockyho Balboy dost liší. Zatímco šestý díl boxerského příběhu byl […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tváří v tvář30. listopadu 2021 Tváří v tvář Člen protiteroristické jednotky FBI Sean Archer (John Travolta) a psychopatický zločinec Castor Troy (Nicolas Cage) jsou nepřátelé, přičemž Troy zabil Archerova syna Michaela. V zájmu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ran - Slavný film Akiry Kurosawy30. listopadu 2021 Ran - Slavný film Akiry Kurosawy Zámožný pan Hidetora (Tatsuya Nakadai) se na oslavě svých 70. narozenin rozhodne rozdělit panství mezi tři syny. Nejmladší Saburo (Daisuke Ryu) se ho pokouší odradit od ukvapeného […] Posted in Retro filmové recenze
  • Encanto – Recenze – 40 %30. listopadu 2021 Encanto – Recenze – 40 % Nový animovaný film studia Disney je dějově zasazen do kolumbijských hor, kde před padesáti lety založila ovdovělá žena jménem Alma Madrigal spolu se skupinou utečenců vesnici s názvem […] Posted in Filmové recenze
  • Oslík a vánoční andělíček - krásný vánoční příběh30. listopadu 2021 Oslík a vánoční andělíček - krásný vánoční příběh Hledáte krásný a laskavý adventní příběh pro vaše děti či vnoučata? Máte rádi pohádky Otfrieda Preußlera? Tak právě vám je určena novinka nakladatelství Portál, kterou pro vás přeložila […] Posted in Recenze knih
  • Sám doma 2: Ztracen v New Yorku30. listopadu 2021 Sám doma 2: Ztracen v New Yorku Jsou Vánoce a rodina McCallisterů se chystá na Floridu. Ráno zaspí, nastane zmatek, ale na letiště odjedou všichni. Přes letištní halu musejí běžet, aby letadlo stihli, a tak se stane, že […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly30. listopadu 2021 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly je americký fantasy film z roku 2003, který režíroval Gore Verbinski a který je prvním filmem ze série Piráti z Karibiku. Film produkovaný […] Posted in Speciály
  • Hobit: Šmakova dračí poušť28. listopadu 2021 Hobit: Šmakova dračí poušť Když jste viděli Neočekávanou cestu, možná jste si říkali, kam dal Peter Jackson rozum, že se rozhodl natáhnout, přetrhnout a rozstrkat děj jedné dětské knížky do tří celovečerních filmů. […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,32894 s | počet dotazů: 222 | paměť: 54043 KB. | 03.12.2021 - 14:41:13