Kritiky.cz > Pro ženy > Sex a Vztahy > Chyby mohou být dobrými učiteli

Chyby mohou být dobrými učiteli

chyba

Jediná oprav­do­vá chy­ba je ta, z níž se vůbec nepo­u­čí­me. (John Powell)

Co je chy­ba? Pro vět­ši­nu z nás výrok „udě­lal jsem chy­bu“ zna­me­ná, buď že jsme udě­la­li něja­kou špat­nou věc, nebo že jsme udě­la­li něco nespráv­ně. Ale je udě­lat něco nespráv­ně nej­hor­ším výsled­kem?

Chyby mohou být naši­mi uči­te­li. Mohou nově defi­no­vat naše cíle a úko­ly, a pro­to se uká­zat jako pro­spěš­né. Často se sou­stře­ďu­je­me na své chy­by a spo­tře­bo­vá­vá­me ener­gii tím, že se kvů­li nim odsu­zu­je­me. Buďte radě­ji trpě­li­ví a oče­ká­vej­te lek­ce a uče­ní, kte­ré nejsou vždy hned zřej­mé.

Naučil jsem se hod­ně ze svých chyb, a pro­to je už neo­zna­ču­ji jako „chy­by“. Někdy se uká­že, že směr, kte­rým mě posla­ly, je lep­ší než ten, jimž bych jinak šel. Očekávejte tedy, že bude­te dělat chy­by. Řekněte „mrzí mě to“, když ovliv­ní dru­hé, a pak se z nich pouč­te.

Pokuste se dnes vidět své „chy­by“ v novém svět­le.

Zdroj: 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay

 

  • Změny17. února 2020 Změny Nikdy není příliš pozdě stát se člověkem, jakým jste vždy byli. (John Kimbrough) Když chcete něco změnit, můžete začít koupí nových šatů, přestěhováním se, novým vymalováním bytu, získáním […] Posted in Sex a Vztahy
  • Drahé kameny4. února 2020 Drahé kameny Jak stárneme, neměníme se ani k lepšímu, ani k horšímu, jen se stáváme sami sebou. (May L. Becker) Jednoho rána jsem se procházel po břehu řeky. Každý oblázek, který jsem viděl, měl ve […] Posted in Sex a Vztahy
  • Pták v kleci9. března 2020 Pták v kleci K posledním lidským svobodám patří vybírat si své vlastní postoje. (Victor Frankl) Slyšel jsem otázku: "Proč pták v kleci zpívá?" Svým způsobem jsme všichni ptáci v klecích, ale máme […] Posted in Sex a Vztahy
  • Magnety9. ledna 2020 Magnety Lidé opačných názorů často pochodují pod stejnou zástavou. (Willi Ritschard) Magnety jsou zajímavé věci. Protiklady se přitahují a podobnosti odpuzují. Jejich vlastnosti mi připomínají […] Posted in Sex a Vztahy
  • Přechody20. dubna 2020 Přechody Často se díváme na kalendář dnů jako na pouhý symbol plynutí času. zapomínáme, proč jsme na této Zemi. zapomínáme, že existuje důvod všech bolestí a zápasů. Zapomínáme, že jsme byli […] Posted in Sex a Vztahy
  • Umění snít....29. dubna 2020 Umění snít.... S důvěrou se vydejte za svými sny. Prožívejte život, který jste si představili. (Henry David Thoreau) Kdybychom nesnili, žili bychom bez naděje. Musíme snít o tom, co může být, a neříkat, […] Posted in Sex a Vztahy
  • Mít pravdu...25. února 2020 Mít pravdu... Potřeba jedinců mít pravdu je skutečně tak velká, že jsou ochotni za ni obětovat sebe, své vztahy, a dokonce i lásku. (Reuel Howe) Mnoho lidí chce mít raději pravdu, než aby byli šťastní. […] Posted in Ze života
  • Nejlepší přítel9. února 2020 Nejlepší přítel Každý někomu připadá nudný. To není důležité. Je však nutné zabránit tomu, abyste nudili sami sebe. (Gerald Brenan) Kdo je nejdůležitější osobou ve vašem životě? Přemýšlejte chvíli o této […] Posted in Ze života
  • Západ slunce28. února 2020 Západ slunce Když končí den a slunce zapadá, nechávám své potíže být. (Albert Schweitzer) Stejně jako bych na vás naléhal, abyste zahajovali každý den, jako byste byli právě vycházejícím sluncem, […] Posted in Ze života
  • Co je to být spokojený?7. ledna 2020 Co je to být spokojený? Co je velmi uspokojující lidský život a jak je navrhneme? (Lenedra J. Carroll) Všichni si přejeme uspokojující život. Jak to uděláme, abychom takový život měli? Je mnoho způsobů, jak […] Posted in Ze života

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...