Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Chuck Palahniuk: Něco si vymysli – 90 %

Chuck Palahniuk: Něco si vymysli – 90 %

obálka Něco si vymysli
obálka Něco si vymysli
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Odečíst ji, ospr­cho­vat ze sebe tuto povídko­vou kni­hu nelze, to by člověk musel do che­mické čistírny, do ste­ri­li­zační myčky, do dera­ti­zační míst­nos­ti, do klášte­ra pro pokání, pro akt lítos­ti, píše v doslo­vu povídkové sbírky Něco si vymys­li Olga Stehlíková.

Chuck Palahniuk už dáv­no není zná­mý jako ten uctí­va­ný per­verz­ní spi­so­va­tel, kte­rý pro­ra­zil do svě­ta slav­ných pomo­cí Klubu rvá­čů. Nováček ve svě­tě palahniu­kov­ské šokant­nos­ti bude u toho­to nové­ho poči­nu pat­řič­ně zhnusen a pře­kva­pen, Palahniukovi věr­ní (ale i ti pro­mis­ku­it­něj­ší) fanouš­ci budou prav­dě­po­dob­ně nad­še­ním i hrů­zou vypouš­tět růz­né těl­ní teku­ti­ny. Palahniuk dáv­ko­va­ný ve 23 rych­lej­ších či poma­lej­ších povíd­kách, to je Něco si vymys­li. A že si spi­so­va­tel vymýš­lel pří­mo rozkoš­nic­ky – sou­bor míchá nej­růz­něj­ší žán­ry, ale i tem­po vyprá­vě­ní, role vypra­vě­če, jazyk vyprá­vě­ní a dru­hy poin­ty.

Samozřejmě, někte­ré povíd­ky pří­liš tla­čí na pilu, na což bylo pou­ká­zá­no v řadě kri­tik. Mezi tako­vé by se daly zařa­dit tře­ba ve sty­lu baj­ky psa­ná Proč Kojot nikdy neměl peníze na par­kování nebo až pří­liš obraz­ný Princ Žabák o chlap­ci, kte­rý si schvál­ně infi­ku­je geni­tá­lie vším mož­ným ve zna­me­ní vědy. Chuck z vás chce vymáčk­nout emo­ce, chce, aby stří­ka­ly, a to všech­ny, ide­ál­ně tře­ba najed­nou. Někdy se mu to daří vskut­ku bra­vur­ně a řada poví­dek je – sko­ro pře­kva­pi­vě –  dojem­ná. Sem pat­ří úvod­ní Ťuky ťuk (k pře­čte­ní zde), Zombíci, Proč Hrabáč nikdy nepřistál na Měsíci nebo nejdel­ší povíd­ka sbír­ky, Sklony. Tyto tři posled­ní mají mimo jiné podob­né téma i pro­ta­go­nis­ty – chlap­ce, kte­rým se v živo­tě zatím pří­liš neda­ří a jsou spo­leč­nos­tí odvr­ho­vá­ni. Což je téma, kte­ré Chuck Palahniuk asi jen tak neo­pus­tí. Kdo by ale nesou­cí­til se tře­mi chyt­rý­mi klu­ky, kte­ré šika­nu­jí spo­lu­žá­ci, a tak si kama­rá­di rad­ši vylep­ta­jí mozek lepi­dlem, aby moh­li pro­pad­nout o roč­ník níž? Kdo by ale­spoň tro­chu nechá­pal pohnut­ky tee­nage­ra Trevora, kte­rý se po vzo­ru spo­lu­žá­ků vygu­mu­je defib­ri­lá­to­rem, pro­to­že ví, že pak už bude navždy šťast­ný a nepo­zná už žád­né sta­ros­ti a výčit­ky? A co tře­ba zavře­ní mla­dí­ci v ústa­vu pro léčbu homose­xu­a­li­ty, kte­ří se sem ale dosta­li dob­ro­vol­ně, pro­to­že chtě­li vylézt ven jako uctí­va­ní fra­je­ři, kte­ré spo­leč­nost nako­nec lás­ky­pl­ně při­jme – i když byli celou dobu hete­ro­se­xu­á­lo­vé?

Svírá mě pev­ně a já zase držím to čer­ve­né tla­čít­ko. Vykládám mu, že to není až tak tra­gic­ké. Říkám: „Pořád tě budu mít rád, strejdo Henry… jenom už nebu­du vědět, kdo jsi.“

V hla­vě mi dozní­va­jí posled­ní myš­len­ky a mod­lit­by. Modlím se, aby bate­rie byly plně dobi­té. Aby napě­tí sta­či­lo k vyma­zá­ní sku­teč­nos­ti, že jsem prá­vě před něko­li­ka stov­ka­mi cizích lidí mlu­vil o lás­ce. A co hor­ší­ho, o lás­ce k vlast­ní­mu strý­ci. S něčím tako­vým bych stej­ně nedo­ká­zal žít.

Většina lidí se mě nesna­ží zachra­ňo­vat a mís­to toho jenom vylo­ví mobi­ly a začne si to natá­čet. Všichni se po krůč­cích šou­ra­jí, aby našli nej­lep­ší úhel zábě­ru. Něco mi to při­po­mí­ná. Připomíná mi to osla­vy naro­ze­nin a Vánoce. Tisícovka vzpo­mí­nek mě napo­sle­dy zali­je jako vlna a roz­tříští se a jas­ně, tohle je dal­ší věc, co jsem neče­kal. Je mi jed­no, že při­jdu o vzdě­lá­ní. Je mi jed­no, že zapo­me­nu vlast­ní jmé­no. Ale bude mi líto toho mála, co si pama­tu­ju o svých rodi­čích.

str. 43 – 44, Zombíci

Lidské emo­ce jsou pes­t­rý koktejl a Palahniuk vám rád umí­chá ten nej­ba­rev­něj­ší. Raději se usaď­te.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kamarádi z Medového lesa-Pojďte s námi hledat poklad21. ledna 2023 Kamarádi z Medového lesa-Pojďte s námi hledat poklad Máte rádi pohádky o lese a zvířátkách? Hledáte pro své děti či vnoučata laskavý příběh s dobrým koncem? Nakladatelství KAZDA pro vás připravilo krásné čtení se zvířecími […] Posted in Recenze
  • Koko a jeho kamarádi15. srpna 2022 Koko a jeho kamarádi Chcete poznat slepičky, které každé ráno cvičí rozcvičku? Víte, proč je mrkev oranžová? Neváhejte a pojďte se společně se mnou podívat na jeden úžasný dvorek, kde žije spoustu zvířátek. […] Posted in Recenze knih
  • Panenka20. června 2022 Panenka Velmi jsem si oblíbila knihy královny islandské krimi, a proto jsem si nenechala ujít ani novinku "Panenka", pátou knihu ze série se sympatickým detektivem Huldarem a dětskou psycholožkou […] Posted in Recenze knih
  • Joanna Bolouriová - Nejkrásnější čas v roce11. září 2020 Joanna Bolouriová - Nejkrásnější čas v roce Hlavní hrdinka knihy - Emily, má všechno, co v životě potřebuje - pěkný byt, peníze i dokonalého přítele. Stačí ale jeden den na to, aby poznala, že vše není tak dokonalé, jak si […] Posted in Recenze knih
  • Michele Campbell – Cizinec na pláži15. května 2020 Michele Campbell – Cizinec na pláži Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Společnost e.on ve spolupráci s Palmknihami během dubna dávali několik e-knih zadarmo ke stažení pomocí unikátních kódů. […] Posted in Recenze knih
  • CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...18. února 2020 CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou... Celý příběh se točí kolem ústředního tématu cigaret, kouření, a hlavně absurdní legislativní formě „protikuřáckého zákona“. Ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, jsme každý den proti svému […] Posted in Recenze knih
  • Šťastná kniha, cesta ke štěstí29. ledna 2020 Šťastná kniha, cesta ke štěstí Šťastná kniha, jak už samotný název tak trochu napovídá, pojednává o štěstí a o tom, jak být ve svém životě skutečně šťastný. Ale pozor! Nejedná se o žádný, praktický manuál do ruky, podle […] Posted in Recenze knih
  • Umění starých herbářů. Od renesance po 19. století s předmluvou od Chiary Nepiové21. ledna 2020 Umění starých herbářů. Od renesance po 19. století s předmluvou od Chiary Nepiové Chcete-li se nechat okouzlit velmi křehkou, něžnou krásou a i léty prověřenou moudrostí starých herbářů, určitě si nenechte mezi prsty proklouznout nádhernou publikaci "Umění starých […] Posted in Recenze knih
  • Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté5. dubna 2019 Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté Pořádná porce vtipů, pro všechny, co se rádi smějí a nebo si potřebují jen tak oddychnout a od srdce ze zasmát, i když jim třeba zrovna dvakrát do smích není. Jednoduše si zalistovat a […] Posted in Recenze knih
  • Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 %21. března 2017 Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 % Mám ráda pohádky, myslím si, že na tom není nic špatného, když to přizná dospělý člověk. Kniha Krátké pohádky na dobrou noc je opravdu moc hezké vyprávění. Autorem je Jan Zima, jenž […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,51570 s | počet dotazů: 283 | paměť: 60605 KB. | 24.03.2023 - 13:06:50