Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > CHRIS EVANS

CHRIS EVANS

NExSPxyAR24ZBC 1 1
NExSPxyAR24ZBC 1 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

CHRIS EVANS (Steve Rogers / Kapitán America) byl před nedáv­nem k vidě­ní ve veli­ce oče­ká­va­ném sním­ku Joe Johnstona Captain America: První Avenger coby slav­ný hrdi­na comic­sů spo­leč­nos­ti Marvel Steve Rogers nebo­li Kapitán America. Film od své ame­ric­ké pre­mi­é­ry 22. čer­ven­ce 2011 zatím utr­žil po celém svě­tě přes 362 mili­o­nů dola­rů.

Evans si před nedáv­nem zahrál také v nezá­vis­lém sním­ku AdamaMarka Kassenových Puncture, v němž ztvár­nil dro­go­vě závis­lé­ho muže, kte­rý se zaple­te do soud­ní­ho spo­ru mezi výrob­cem bez­peč­nost­ní jeh­ly a mono­pol­ním doda­va­te­lem lékař­ské­ho vyba­ve­ní. Film na moti­vy sku­teč­né­ho pří­bě­hu měl pre­mi­é­ru 23. září 2011.

Před nedáv­nem dokon­čil natá­če­ní sním­ku Ariel Vroman The Iceman na moti­vy kni­hy Anthonyho BrunaRichardovi Kuklinskim, nájem­ném zabi­já­ko­vi.

Evans vyrůs­tal v Massachusetts a svou herec­kou kari­é­ru začal v diva­dle, než se pře­stě­ho­val do New Yorku, kde stu­do­val na Lee Strasberg Institute. V roce 2007 si zopa­ko­val roli Johnnyho Storma, zva­né­ho Human Torch, v prázd­ni­no­vém hitu Fantastická čtyř­ka: Silver Surfer, ve kte­rém si zno­vu zahrál po boku svých herec­kých kole­gů z fil­mu Fantastická čtyř­ka Jessicy Alba, Michaela ChikliseIoana Gruffudda.

Mezi jeho dal­ší sním­ky pat­ří kome­die Marka Myloda Co ty jsi za čís­loAnnou Faris, akč­ní kome­die Edgara Wrighta Scott Pilgrim pro­ti zbyt­ku svě­taMichaelem Cerou, sní­mek Sylvaina Whitea Parchanti s Jeffreym Deanem MorganemZoe Saldanou, Push s Dakotou Fanning, Street Kings s Keanu Reevesem a Forestem Whittakerem, kri­ti­kou veli­ce ceně­ný sní­mek Dannyho Boylea Sunshine, fil­my Ztráta dia­man­to­vé slzy, Cellular, Perfektní skó­re, Nelítostná rasa či roman­tic­ké dra­ma London. Svou prv­ní fil­mo­vou roli zís­kal v roce 2001 ve fil­mu Bulšit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,05039 s | počet dotazů: 244 | paměť: 58225 KB. | 13.08.2022 - 13:39:48