Chlapec v pruhovaném pyžamu - Dětství je měřeno zvuky, pachy a obrázky předtím, než nadejde temná hodinka rozumu.

Hlapec

S těmihle slo­vy začí­ná film o dět­ském přá­tel­ství, kte­ré nabý­vá obrov­ských roz­mě­rů.

Bruno je malý osmi­le­tý chla­pec. Jako kaž­dé dítě má i on své kama­rá­dy. Jeho otec je veli­tel kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra – Rolf Hitler. Je význam­ným vojá­kem, ale ani jeho žena si není vědo­ma jeho vel­ké moci. Děti jsou na něj hrdé. Smutné je, že nema­jí ani nejmen­ší poně­tí o tom, za kolik mrtvých lidí je zod­po­věd­ný.

Rodiče Brunovi i jeho dva­nác­ti­le­té sestře ozná­mí, že se stě­hu­jí. Bruno musí opus­tit své kama­rá­dy a vydat se na ces­tu ke své­mu nové­mu domo­vu. Je to pro něj vel­ká rána a zpo­čát­ku to nese těž­ce. Stěhují se do vel­ké­ho rodin­né­ho domu poblíž „far­my“, jak tomu říkal Bruno. Ani samot­ná mat­ka netu­ší, že její chla­pec bude mít z okna výhled na nej­vět­ší vyhla­zo­va­cí tábor Auschwitz – Birkenau. Když to rodi­če zjis­tí, zaká­žou Brunovi navště­vo­vat zad­ní část zahra­dy a na okno mu zatlu­čou dře­vě­ná prk­na.

Jelikož osmi­le­tý chla­pec nemá přá­te­le, musí si najít jinou zába­vu. Jednoho dne si roz­hod­ne udě­lat hou­pač­ku z pne­u­ma­ti­ky. Požádá mla­dé­ho vojá­ka, kte­rý umý­vá auto jeho otci, jest­li by mu ji mohl obsta­rat. Mladý voják mís­to toho zakři­čí na otro­ka, kte­rý oko­pá­vá záhon­ky, aby Brunovi vyho­věl. Bruno je vydě­še­ný a zdá se, že mu je tenhle život cizí. Netrvá dlou­ho, než se roz­hod­ne pro­zkou­mat zad­ní část zahra­dy. Proklouzne oknem ven, utí­ká lesem a najed­nou se ocit­ne u kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra. Za ost­na­tý­mi drá­ty sedí chla­pec v pru­ho­va­ném pyža­mu stej­ně sta­rý jako Bruno. Po sezná­me­ní mu pro­zra­dí své jmé­no – Shmuel. Stávají se z nich kama­rá­di, ale Bruno stá­le netu­ší o co jde. Jeho sest­ra Gretel zane­chá­vá hra­ní s panen­ka­mi a po poko­ji si vyle­pí pla­ká­ty s háko­vý­mi kří­ži – v západ­ní kul­tu­ře sym­bol nacis­mu.

Otec svým dětem zaří­dí sou­kro­mé­ho uči­te­le. Zrovna on má na cho­vá­ní Gretel vel­ký podíl. Nutí je číst kni­hy o his­to­rii Německa. Bruna to ovšem neba­ví a radě­ji čte dob­ro­druž­né kni­hy.

Při dal­ších návště­vách Shmuela u ost­na­té­ho drá­tu, nabi­té­ho elek­tric­kým prou­dem zjiš­ťu­je, že je Žid a neměl by se s ním bavit. Matka, otec ani jeho sest­ra nema­jí o jeho kama­rád­ství tuše­ní.

Kam až Bruna zave­de dět­ská nai­vi­ta? To se dozví­te v prů­bě­hu fil­mu o tou­ze po kama­rád­ství za jakou­ko­liv cenu.

Film ang­lic­ké­ho reži­sé­ra Marka Hermana zachy­cu­je pohled na nacis­mus z per­spek­ti­vy osmi­le­té­ho dítě­te. Ještě vět­ší dra­ma­tič­nos­ti na fil­mu při­spí­vá hud­ba Jamese Hornera, kte­rý mimo jiné sklá­dal hud­bu k Čisté duši (2001), oce­ně­né čtyř­mi Oscary. Mark Herman za sebou neza­ne­chal zvláš­tě význam­ná díla, kro­mě hudeb­ní­ho dra­ma­tu Tichý hlas (1998).

 

David Thespis hra­jí­cí Brunova otce – Rolfa Hitlera má za sebou poměr­ně dlou­hou herec­kou kari­é­ru. Zahrál si napří­klad v Big Lebowskim (1998) nebo ve fil­mu, věno­va­ném všem chudým dětem v růz­ných čás­tech svě­ta – Neviditelné děti (2005).

Vera Farmiga v roli mat­ky měla mož­nost hrát ve fil­mech jako Skrytá iden­ti­ta (2006).

Asa Butterfield – Bruno zatím našel mís­to v pár seri­á­lech, jak to u začí­na­jí­cích her­ců bývá a stej­ně tak mla­dý Jack Scanlon – Shmuel.


Foto: Miramax Films


Chlapec v pruhovaném pyžamu - Dětství je měřeno zvuky, pachy a obrázky předtím, než nadejde temná hodinka rozumu.
Hodnocení: 4.5 - ‎11 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Zelený hrášek,..autor netvr­dí, že kni­ha je věr­ná rekon­struk­ce sku­teč­né udá­los­ti, pro­to pou­ží­vá umě­lec­kou licen­ci a před­sta­vi­vost. Také, dou­fám, nevě­ří­te, že všich­ni agen­ti její­ho Veličenstva jsou jako James Bond,...a že Babička Boženy Němcové je pod­le její babič­ky,...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Macbeth - 75 %2. listopadu 2015 Macbeth - 75 % Popasovat se s vlastní ctižádostí a touze po moci není snadné. Dramatik William Shakespeare napsal v roce 1606 na toto téma hru, která byla inspirována historickou postavou skotského krále […]
 • Voda pro slony – příjemná romantika nebýt „mramorového“ Pattisona20. října 2019 Voda pro slony – příjemná romantika nebýt „mramorového“ Pattisona Romantické filmy jsou velice nevyzpytatelným žánrem. Mohou skončit jako zapomenuté průměrné snímky bez nápadu plné srdceryvných scén, některé se ovšem povedou. Francis Lawrence, jehož […]
 • Harry Potter a Tajemná komnata Kdo vyjde vítězně z opětovného souboje Potter vs. LOTR?15. prosince 2018 Harry Potter a Tajemná komnata Kdo vyjde vítězně z opětovného souboje Potter vs. LOTR? Letní prázdniny plynou jako voda a Harry Potter se již nemůže dočkat jejich konce. Ačkoliv by průměrné dítě na této Zemi nesdílelo s obrýleným studentem bradavické čarodějnické školy […]
 • Spider-Man - „Who am I? I’m Spider-Man!“3. října 2018 Spider-Man - „Who am I? I’m Spider-Man!“ Rok 2002 je už zajímavý přinejmenším tím, že do světových kin vstoupily hned dva filmy, jejichž uvedení očekávaly milionové zástupy fanoušků a jejichž režie se ujali dva muži s „krvavou“ […]
 • Kult hákového kříže - Edward Norton a Edward Furlong ve slavném "neonacistickém" filmu28. října 2019 Kult hákového kříže - Edward Norton a Edward Furlong ve slavném "neonacistickém" filmu Tragédie jedné rodiny jako paralela tragédie celého lidstva. Vynikající herecké výkony, především Edwarda Nortona - tentokrát se představuje v roli „polepšeného“ skinheada Dereka, jenž se […]
 • Spider-Man - Peter Parker je typickým příkladem středoškolského loosera.30. dubna 2019 Spider-Man - Peter Parker je typickým příkladem středoškolského loosera. Spider-Man je bezesporu jednou z největších legend komixového světa a nedávno se pod taktovkou Sama Raimiho a s tváří Tobeyo Maguira přenesl i na plátna kin. Jak to s ním dopadne je jen na […]
 • Harry Potter 2 – Tajemná Komnata1. února 2020 Harry Potter 2 – Tajemná Komnata O rok později po úspěšné premiéře prvního dílu přichází na plátna kin Chris Columbus s pokračováním příběhu o slavném dětském kouzelníkovi, Harrym Potterovi. Jak už tomu často u komerčně […]
 • Harry Potter 5 – Fénixův řád4. února 2020 Harry Potter 5 – Fénixův řád Pokračování č.5, režisér č.4. Harry Potter je v době při uvedení svého pátého pokračování už velmi silná značka, avšak předchozí Ohnivý pohár byl přijat s velkými rozpaky, mě osobně […]
 • Chartúm (Khartoum, 1966)9. ledna 2017 Chartúm (Khartoum, 1966) Bývaly časy, kdy do kin nešla přehršel filmů, kdy vypravit se do kina s sebou obnášelo i nějakou tu skleničku (čehokoli) před nebo po snímku, kdy si do kin lidé brali sváteční oblečení, […]
 • Harry Potter a Fénixův řád - jak David Yates začínal s Harry Potterem5. ledna 2019 Harry Potter a Fénixův řád - jak David Yates začínal s Harry Potterem Harry Potter, kdo je v dnešním filmovém fantasy víc? Asi nikdo, mánie kolem Pána prstenů tak trošku utichla, ale ta, která propukla kolem studenta čar v Bradavicích je naopak silnější a […]
Další naše články...