Kritiky.cz > Pro ženy > Trendy > Chcete trendy vlasy? Zde je návod!

Chcete trendy vlasy? Zde je návod!

vlasy

 

V devadesátých letech dámy hromadně utíkaly ke svojí kadeřnici s fotkou Jennifer Aniston a požadovaly účes „na Rachel”. Možná proslulý melír nosíte dodnes. A jaké vlasy budou vládnout letošnímu jaru? Časopis Harper’s Bazaar má jasno.

Přirozená krá­sa

Bojujete se svý­mi kudr­li­na­mi, úto­čí­te na ně žeh­lič­ka­mi, vosky a uhla­zu­jí­cí­mi krémy? Směle může­te tyhle pro­pri­e­ty ukli­dit a pone­chat vla­sům při­ro­ze­nou krá­su. (Myslíte, že si váš part­ner všim­ne, kam všech­ny ty lah­vič­ky z kou­pel­ny zmi­ze­ly?) Dopřejte své hří­vě dáv­ku anar­chie. Jaro dik­tu­je při­ro­ze­nost.

Banán

Nemyslíme samo­zřej­mě slad­ké ovo­ce, neo­cit­ly jste se na por­tá­lu pro zahrad­ní­ky. Teď je řeč o popu­lár­ním drdo­lu. Ležérní roz­če­pý­ře­nou vari­an­tu může­te nosit kaž­dý den. Hledáte šik kla­sic­ký účes na libo­vol­nou spo­le­čen­skou udá­lost? Drdol si snad­no uče­še­te během něko­li­ka málo minut i doma. Nemusíte být ani extrém­ně zruč­ná (věř­te nám), abys­te si tuhle efekt­ní pará­du na hla­vě vytvo­ři­la. Letos se bude nosit pře­de­vším níz­ká vari­an­ta.

Doplňky

Čelenky, spon­ky, kamín­ky a dáv­ka les­ku. Máte doma neu­vě­ři­tel­nou spous­tu prstýn­ku, náram­ků a jiné bižu­te­rie? Dostáváte povo­le­ní si toto jaro dokou­pit dal­ší – do vla­sů. Marc Jacobs se tře­ba inspi­ro­val čty­ři­cá­tý­mi léty. A do pozi­ce vla­so­vé­ho doplň­ku se dosta­ly i paru­ky. Toužíte si vyzkou­šet, jaké to je být pla­ti­no­vou blon­dý­nou ve sty­lu bož­ské MM nebo jako maji­tel­ka svět­lých kade­ří chce­te otes­to­vat ebe­no­vě čer­ný odstín bez rizi­ka, že vám nako­nec nebu­de slu­šet?

Ofina

Toužíte po změ­ně úče­su. Ale nemí­ní­te pod­stou­pit rizi­ko zni­če­ní vla­sů che­mic­kou bar­vou nebo radi­kál­ní zkrá­ce­ní své hří­vy, kte­ré­ho bys­te za pár týd­nů moh­la lito­vat. Ofina je tako­vým malým nená­pad­ným vla­so­vým „zákro­kem”, kte­rý ale vaše­mu úče­su dodá švih. Sluší všem tva­rům obli­če­je, ať si vybe­re­te hus­tou kle­o­pa­t­rov­skou nebo vzduš­nou pro­stří­ha­nou, kte­rá měk­ce orá­mu­je vaši tvář.

Copánky

A tím nemys­lí­me dva copy roz­dě­le­né na pěšin­ku, kte­ré jste nosi­la, když vám bylo pět. Pipi Dlouhá pun­čo­cha mož­ná byla hrdin­kou vaše­ho dět­ství, ale rok 2016 si žádá sofis­ti­ko­va­něj­ší úče­sy. Zapleťte si jeden cop nebo si jich nao­pak vytvoř­te víc drob­ných. Pamatujete si, jak jste si v puber­tě do ten­kých copán­ků vplé­ta­la barev­né korál­ky a bavln­ky? Tak tro­chu tenhle trend půso­bí.

Omotávání

Jednoduše vez­mě­te ozdob­nou stuž­ku, obo­jek nebo kou­sek tylu a obtoč­te je oko­lo krku. A vla­sy nevy­ta­huj­te, nech­te je pros­tě tam, kde jsou. Pokud si na tuhle ver­zi netrou­fá­te, spou­tej­te stuž­kou jen vaši hří­vu do kla­sic­ké­ho culí­ku. Tentokrát byli sty­lis­té milo­srd­ní vůči nám kon­zer­va­tiv­ně smýš­le­jí­cím.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz

  • Deset nejslavnějších parfémů pro dámy20. července 2020 Deset nejslavnějších parfémů pro dámy Už jste našla tu svou vůni? Stále tápete? Časopis Harper's Bazaar sestavil žebříček deseti nejklasičtějších parfémů pro dámy. My vám ho přinášíme. Třeba vás inspiruje, vyberete si a bude […] Posted in Trendy
  • Dámské kabelky - užitečné rady21. července 2020 Dámské kabelky - užitečné rady Vždycky vás fascinovali kouzelníci schopní vytáhnout z klobouku králíka nebo pugét papírových růží? Dámská kabelka je na tom ještě lépe. Obvykle pojme polovinu bytu, dvě třetiny skříně, […] Posted in Trendy
  • 7. srpna 2020 Časopisy tvořící svět módy Už mnohokrát jsme se tu odvolali na nejrůznější (zahraniční) módní periodika. Čtou je čtenářky po celém světě a modelky sní o tom, že se dostanou na jejich titulní stránku. Pojďte se s […] Posted in Trendy
  • 21. července 2020 Nejstylovější celebrity světa Slova učí a příklady táhnou. Učíme vás už dostatečně dlouho, takže je načase dát sem taky nějaký ten konkrétní příklad. Nablýskaný svět slavných nás zkrátka baví. A od koho byste se měla […] Posted in Trendy
  • Bez šály se neobejde žádný muž5. srpna 2020 Bez šály se neobejde žádný muž Šála je jedním z těch pánských doplňků, který sluší takřka každému. Dokonale podtrhne i vytvoří váš osobní styl. Bezvadně se hodí k elegantnímu, společenskému i volnočasovému oblečení. […] Posted in Trendy
  • Předražená taška Louis Vuitton?25. července 2020 Předražená taška Louis Vuitton? Taška Louis Vuitton Je milovaná i nenáviděná. (Co na té předražené tašce máte?) Některé ji mají, některé po ní touží a některé ji nemají a chtějí ji mnohdy natolik, že si neváhají […] Posted in Trendy
  • Výlety s dětmi2. srpna 2020 Výlety s dětmi Léto je v plném proudu a mnoho rodin vyráží poznávat krásy české krajiny. S malými dětmi to ale může být komplikované – moc toho neujdou a s kočárkem to prostě všude nejde,. Co s […] Posted in Trendy
  • Zamávejte se suchou pletí!3. srpna 2020 Zamávejte se suchou pletí! Jste "sušenkový" typ? Patříte mezi typické „sušenky”. Loupete se tak, že občas připomínáte hada, který se právě chystá svlékat kůži, pleť vás pne a pálí. Dost možná se vám taky začnou […] Posted in Trendy
  • Zimní trendy, které si okamžitě zamilujete3. srpna 2020 Zimní trendy, které si okamžitě zamilujete Ještě si budeme muset nějakou dobu počkat na to, než přestaneme připomínat Eskymáky a konečně odložíme vrstvy oblečení. My si tak trochu zrekapitulujeme uplynulé chladné dny a podělíme […] Posted in Trendy
  • Stále více populární umělé nehty28. července 2020 Stále více populární umělé nehty Lakování nehtů Klasické lakování je fajn. Ale rozčiluje vás odloupnutý nehet v té nejméně vhodné chvíli? Důležité pracovní jednání nebo schůzka, na které chcete vypadat jednoduše […] Posted in Trendy

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...