Kritiky.cz > Články > Chcete psát články na Kritiky.cz? Máte možnost!

Chcete psát články na Kritiky.cz? Máte možnost!

NewRedaktori

Pro fanouš­ky fil­mů, seri­á­lů, knih, diva­del a dal­ších kul­tur­ních věcí a akcí nabí­zí­me mož­nost psát na našem webu Kritiky.cz.

Co oče­ká­vá­me?

  •  Pravidelné psa­ní člán­ků.
  •  Znalost čes­ké­ho nebo slo­ven­ské­ho jazy­ka.

Co může­me spl­nit?

  • Knihy k recen­zi zdar­ma
  • Možnost vlast­ní pre­zen­ta­ce (vlast­ní blog, foto­ga­le­rie...)
  • Soukromou sub-doménu *. Kritiky.cz - pro pre­zen­ta­ci
  • Vlastní e-mail @kritiky.cz
  • Pokud jste z Prahy, tak je mož­nost vyu­žít novi­nář­ských pro­jek­cí v dopo­led­ních hodi­nách pra­cov­ních dnů.
  • Pozvánky na akce, roz­ho­vo­ry s osob­nost­mi, novi­nář­ské „líst­ky“ na akce ... veletrhy....

Kontaktní for­mu­lář!


Chcete psát články na Kritiky.cz? Máte možnost!
Hodnocení: 3 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com