Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > ČHAVORENGE

ČHAVORENGE

4292 1

DEBUTOVÉ CD: HEJ, ROMALE — Supraphon chys­tá k vydá­ní album, kte­ré vze­šlo jako výsle­dek spo­leč­né­ho pro­jek­tu České filhar­mo­nie a Idy Kelarové na pod­po­ru rom­ských dětí z čes­kých a slo­ven­ských osad, ghett a soci­ál­ně vylou­če­ných loka­lit. V prv­ní stu­di­o­vé nahráv­ce dět­ské­ho rom­ské­ho sbo­ru Čhavorenge řídí Českou filhar­mo­nii diri­gent Marko Ivanović. Mezi hudeb­ní­mi hos­ty jsou: akor­de­o­nis­ta Lelo Nika, hous­lis­ta Ivan Herák, kla­ví­ris­ta Ondrej Krajňák a na kyta­ru hra­je autor pís­ní Desiderius Dužda. Vydání CD dopro­vá­ze­jí dva kon­cer­ty Čhavorenge a hudeb­ní­ků vysla­ných Českou filhar­mo­nií. První se ode­hra­je v Muzeu Škoda v Mladé Boleslavi v pon­dě­lí 26. 3. 2018 od 18:30 hodin; dru­hý, spo­je­ný se křtem CD, se koná v úte­rý 27. 3. 2018 od 19:00 hodin v praž­ském Švandově diva­dle. Kmotrami alba budou reži­sér­ka Alice Nellis a hereč­ka Martha Issová. V létě Čhavorenge čeka­jí kon­cer­ty v Rumunsku. Také jsou v plá­nu vystou­pe­ní na Slovensku a v jed­ná­ní jsou i kon­cer­ty v Rakousku a v Irsku. Album „Hej Romale“ v tuzem­sku vychá­zí sym­bo­lic­ky k Mezinárodnímu dni Romů, kte­rý se sla­ví 8. dub­na. Díky Supraphonu se v květ­nu album „Hej Romale“ dosta­ne i do mezi­ná­rod­ní dis­tri­buce.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,36711 s | počet dotazů: 229 | paměť: 53139 KB. | 21.09.2021 - 15:46:21