Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Chapelwaite

Chapelwaite

ChapeWhite
ChapeWhite

Americký seri­ál Chapelwaite je inspi­ro­ván povíd­kou Stephena Kinga „Prokletí Jeruzalémské“, k níž mám blíz­kou osob­ní vazbu, neboť je to prav­dě­po­dob­ně prv­ní věc, kte­rou jsem od zná­mé­ho mis­tra hrů­zy vůbec kdy četl (bylo to někdy v polo­vi­ně deva­de­sá­tých let ve sbír­ce poví­dek Noční smě­na). Už teh­dy mě z pří­bě­hu pří­jem­ně mra­zi­lo v zádech a říkal jsem si, že onen pří­běh v dopi­sech by si zaslou­žil fil­mo­vé zpra­co­vá­ní.

Nejedná se pocho­pi­tel­ně o pře­vod do fil­mo­vé podo­by napros­to věr­ný před­lo­ze, ale tak už to bývá a čas­to je to ku pro­spě­chu věci, pro­to­že lite­rár­ní a fil­mo­vé vyprá­vě­ní jsou tro­chu jiné „spor­ty“. Základ je však zacho­ván, tak­že tu máme rok 1850 a roz­há­ra­né­ho pana Boona, kte­ré­mu do klí­na spadlo tro­chu neče­ka­né dědic­tví v podo­bě domu s názvem Chapelwaite poté, co dru­há část rodi­ny, s níž se ta jeho po dlou­hou dobu nestý­ka­la, kom­plet­ně vymře­la. Jak už to ale také bývá, není smrt jako smrt, že....

Příběh je o to zají­ma­věj­ší, mini­mál­ně tedy pro mě, pro­to­že je zasa­zen do pro­stře­dí Lovecraftova Mythosu. Inspirace dáv­ným mis­trem kos­mic­ké­ho horo­ru byla znát z před­lo­hy a je pocho­pi­tel­ně i ze seri­á­lu, což je jen dob­ře. Mumlá se tu cosi o Yog Shoggoth, je tu kni­ha De Vermis Mysteriis, atd. Pochopitelně „mod­ří“ už vědí, trouf­nu si říci, že pro nemá­lo fan­dů H. P. Lovecrafta půjde o pří­jem­né roch­ně­ní.

Samotný seri­ál má 10 dílů a při jeho sle­do­vá­ní jsem neměl pocit, že by tam snad bylo něco navíc, něja­ká vata, či zby­teč­ná nata­ho­va­cí výplň v podo­bě ved­lej­ších nedů­le­ži­tých linek. Vše do sebe zapa­dá a je správ­ně nača­so­vá­no. Úvod mož­ná něko­mu při­jde tro­chu zdlou­ha­vý, ale pod­le mě má svůj smy­sl pro budo­vá­ní cel­ko­vé atmo­sfé­ry. Seriál se drží osvěd­če­né­ho pra­vi­dla, tedy - prv­ní polo­vi­nu buduj napě­tí a nasti­ňuj záha­dy, někdy v půl­ce je více­mé­ně odhal a v té půl­ce zbý­va­jí­cí to nech posta­vy řešit.

Ze zná­mých her­ců si zde stři­hl titul­ní roli Adrien Brody, ostat­ní „ansám­bl“ jsem neznal. Paradoxně nej­vět­ší pro­blém jsem měl prá­vě s Brodym, jehož ublí­že­ný výraz ve tvá­ři mě tro­chu iri­to­val. Chápu, že to byl asi i záměr, ale moc mi to nesed­lo.

I zde by se dalo najít něko­lik logic­ky tro­chu zvlášt­ních scén a způ­sobů jed­ná­ní (napří­klad konec pří­bě­hu kon­stáb­la a jeho ženy), nicmé­ně nic z toho extrém­ně neva­dí a při­pouš­tím i mož­nost, že mi tře­ba ne vše docvaklo tak jak má. Každopádně Chapelwaite je pod­le mého na poli horo­ro­vých seri­á­lů mimo­řád­ný počin, kte­rý by žád­né­mu fan­do­vi žán­ru neměl unik­nout.

A teď se omlou­vám.... Shudde M´ell fhtagn....


Photo © Epix


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Temný dům – mytologie sebevraždy16. května 2022 Temný dům – mytologie sebevraždy Možná to nevypadá, ale Filmfanatic má rád horory. Tedy kvalitní horory. Což nejspíš dává odpověď na otázku, proč jich ve svých recenzích nemám více. Je to žánr, který byl u nás […] Posted in Filmové recenze
  • X – sperma, pot a krev18. dubna 2022 X – sperma, pot a krev Hororový žánr to nemá jednoduché. Většina diváků očekává prvoplánovou krvavou podívanou, takže kvalitní gore je obvykle to, co určuje divácký i kasovní úspěch snímku. O to víc cením, když […] Posted in Filmové recenze
  • Archive 81 (1. série)24. března 2022 Archive 81 (1. série) Určitě to znáte z vlastních zkušeností. Najít na Netflixu opravdu kvalitní film z jejich původní produkce, to chce hodně šťastnou ruku. Pro Filmfanatica je proto záhadou, proč to u seriálů […] Posted in TV Recenze
  • Hala (2019)20. února 2022 Hala (2019) Hala je mladá občanka USA pakistánského původu, která studuje poslední ročník "háj skůl" a tak vůbec řeší co se sebou dál. Na jednu stranu vězí v tradicích, v nichž ji drží její rodina […] Posted in Retro filmové recenze
  • Brimstone ... aneb není western jako western.1. února 2022 Brimstone ... aneb není western jako western. Ano, i když je tento film řazen do oné westernové kategorie, tak rozhodně nečekejte klasické žánrové propriety. Samotné prostředí divokého západu zde působí spíše jako kulisa pro příběh, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun (The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun) – Recenze – 60 %17. listopadu 2021 Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun (The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun) – Recenze – 60 % Za krkolomným názvem nového snímku režiséra Wese Andersona (Život pod vodou, Až vyjde měsíc, Grandhotel Budapešť) se skrývá filmový povídkový portrét amerického fiktivního magazínu „The […] Posted in Filmové recenze
  • On the Beach (Na břehu) 19595. listopadu 2021 On the Beach (Na břehu) 1959  Na břehu je poměrně známý film (minimálně mezi milovníky starších sci-fi snímků), který se v roce 2000 dočkal své předělávky (která je barevná, což ovšem u snímků orientujících se na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Black Space (2020)24. srpna 2021 Black Space (2020) Zálibu v izraelské kinematografii mám už delší dobu, takže když se objevil na českém Netflixu počin jménem Black Space, tak jsem moc neváhal. Už začátek osmidílného seriálu dost […] Posted in TV Recenze
  • Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny10. května 2021 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny S válečnými filmy mám trochu problém. V úplně obecné rovině je mám docela rád, trochu to přičítám tomu, že ve mně pořád dýchá něco z toho kluka, který si rád hrál na vojáky. Pro upřímnost […] Posted in Retro filmové recenze
  • King Kong - Jackson se po LOTR velmi nudil.27. března 2021 King Kong - Jackson se po LOTR velmi nudil. Víte, filmy mají velkou moc. Dokážou nás jako stádo nahnat do nejbližšího biografu (pro ty mladé, biograf = kino, cinema) a my jen slintajíc s otevřenou pusou hltáme dávku obrázků, které […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,06134 s | počet dotazů: 229 | paměť: 55900 KB. | 22.05.2022 - 10:08:28