Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > CHADWICK BOSEMAN

CHADWICK BOSEMAN

Chadvick

            CHADWICK BOSEMAN (T’Challa/Black Panther) je rodák z Jižní Karolíny, kte­rý vystu­do­val Howardovu uni­ver­zi­tu a násled­ně navště­vo­val Britskou ame­ric­kou dra­ma­tic­kou aka­de­mii v Oxfordu, aby po jejím dokon­če­ní zahá­jil svou kari­é­ru her­ce, reži­sé­ra a sce­náris­ty. Na fil­mo­vých plát­nech debu­to­val v dra­ma­tu Garyho Flederse Expres, ve kte­rém si zahrál roli fot­ba­lis­ty Floyda Littlea. Jeho pře­lo­mo­vou rolí se sta­la posta­va legen­dár­ní­ho Jackieho Robinsona ve fil­mu spo­leč­nos­ti Warner Bros 42 z roku 2013, za kte­rou skli­dil u kri­ti­ky bouř­li­vé ohla­sy. Snímek, kte­rý se do his­to­rie zapsal jako sní­mek s nej­ú­spěš­něj­ší pre­mi­é­rou v rám­ci holly­wo­od­ských base­ballo­vých fil­mů, vyprá­ví pří­běh Robinsonova legen­dár­ní­ho angaž­má v týmu Brooklyn Dodgers po vede­ním mana­že­ra týmu Branche Rickeyho, kte­ré­ho si zahrál Harrison Ford.

            V roce 2014 Boseman zno­vu skli­dil úspě­chy kri­ti­ky za své poje­tí Jamese Browna ve fil­mu spo­leč­nos­ti Universal Pictures Get On Up – Příběh Jamese Browna. Tento bio­gra­fic­ký sní­mek, ve kte­rém se obje­vu­jí také Viola Davis, Octavia SpencerDan Aykroyd a kte­rý reží­ro­val Tate Taylor (Černobílý svět), mapu­je Brownův vze­stup z extrém­ní chu­do­by na pozi­ci jed­no­ho z nej­vliv­něj­ších hudeb­ní­ků v ději­nách. Boseman za tuto roli v roce 2014 zís­kal cenu CinemaCon Male Star of Tomorrow, jeho výkon byl jme­no­ván jed­ním z desít­ky nej­lep­ších herec­kých výko­nů toho­to roku maga­zí­nem Time a na mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu v Santa Barbaře za něj obdr­žel cenu Virtuous Award.

            Ve fil­mo­vém svě­tě spo­leč­nos­ti Marvel Boseman coby čer­noš­ský afric­ký super­hr­di­na Black Panther debu­to­val ve fil­mu Captain America: Občanská vál­ka v květ­nu 2016. Po sním­ku Black Panther se v této roli násled­ně obje­ví také ve fil­mu spo­leč­nos­ti Marvel Studios Avengers: Infinity War v květ­nu 2018.

            Zatím napo­sle­dy byl k vidě­ní ve fil­mu spo­leč­nos­ti Open Road Films Marshall po boku Joshe Gada. Snímek vyprá­ví pří­běh Thurgooda Marshalla, prv­ní­ho afro­a­me­ric­ké­ho soud­ce Nejvyššího sou­du Spojených stá­tů, kte­rý se potý­ká s jed­ním ze zásad­ních pří­pa­dů, kte­ré pomoh­ly defi­no­vat jeho kari­é­ru. Mezi dal­ší Bosemanovy fil­my pat­ří napří­klad thriller Kingova pomsta, kte­rý měl pre­mi­é­ru na mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu a kte­rý mu na tom­to fes­ti­va­lu vyne­sl oce­ně­ní Vanguard Honor for Achievement in Performance, nezá­vis­lé psy­cho­lo­gic­ké pová­leč­né dra­ma The Kill Hole a také sní­mek spo­leč­nos­ti Summit Entertainment Velký draft s Kevinem Costnerem.

  • Black Panther – Poslední Marvel film Chadwicka Bosemana.5. června 2021 Black Panther – Poslední Marvel film Chadwicka Bosemana. Kdysi dávno narazil do afrického kontinentu meteorit z Vibránia a ten dokázal malou zaostalou  zemi dostat do moderní doby. Má technologický náskok před známým světem, ale šikovně jej […] Posted in Retro filmové recenze
  • Recenze: Bratrstvo pěti12. června 2020 Recenze: Bratrstvo pěti Čtyři černošští američtí veteráni Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) a Melvin (Isiah Whitlock Jr.) se vrací do Vietnamu najít tělesné pozůstatky velitele své […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers: Endgame - O filmu25. dubna 2019 Avengers: Endgame - O filmu 2.května 2008 se premiérou filmu Iron Man zrodil filmový svět společnosti Marvel. Jednalo se o celosvětový hit, který sklízel úspěchy u diváků i kritiky a i řadu let poté byl považován za […] Posted in Speciály
  • Avengers: Endgame - zaslouží si Captain America Thorův Mjöllni?24. dubna 2019 Avengers: Endgame - zaslouží si Captain America Thorův Mjöllni? Když před 11 lety začala první fáze Marvel Cinematic Universe, nikdo netušil jak to bude pokračovat. A během jednoho desetiletí producenti, spolu s herci, dokázali završit veškerou práci […] Posted in Filmové recenze
  • 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame18. března 2019 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame Marvel udělal vše proto, aby uchoval tajemství filmu Avengers Endgame, Kevin Feige toto tajnůstkářství dotáhl do bodu, kde marketingovému oddělení dovolil sestříhat trailer jen z prvních […] Posted in Speciály
  • Rozbor potitulkových scén Captain Marvel18. března 2019 Rozbor potitulkových scén Captain Marvel Potitulkové scény ve filmu Captain Marvel měly velký dopad na budoucí film z MCU (Marvel Cinematic Universe), Avengers Endgame. Marvel tímto filmem uzavírá příběh budovaný 11 let a až v […] Posted in Speciály
  • Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame15. března 2019 Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame Obsahuje potencionální spoilery ke všem filmům z Marvel Cinematic Universe, především Avengers: Infinity War Takže už 25. dubna jde do kin Avengers: Endgame. Včera jsme se znenadání […] Posted in Speciály
  • Avengers: Endgame14. března 2019 Avengers: Endgame Screeny z traileru z 14.3.2019. Posted in Galerie
  • Avengers: Endgame má nový trailer14. března 2019 Avengers: Endgame má nový trailer Před několika desítkami minut vypustil Marvel nový trailer na dubnový hit Avengers: Endgame. Nově je součástí týmu Avengers Captain Marvel, její film měl premiéru tento měsíc, a samozřejmě […] Posted in Trailery
  • Black Panther - recenze9. května 2018 Black Panther - recenze A máme tu první recenzi, netřeba psát sáhodlouhé obsáhlé texty ale spíše rychle zohlednit kvalitu dabingu jako celku. Michal Novotný jako Chadwick Boseman (Black […] Posted in Dabing

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,25213 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53349 KB. | 02.12.2021 - 17:25:20