Kritiky.cz > Filmové recenze > F.F.F. > Četa

Četa

Ceta

Aby to ve Filmech Filmového Fanatika neby­la samá gan­gs­ter­ka, zabřed­ne­me dnes do váleč­ných vod. Režisér Oliver Stone (sám vete­rán viet­nam­ské vál­ky) nato­čilv roce 1986 půso­bi­vou son­du o roz­kla­du ide­á­lů a o tom, že prv­ní obě­tí vál­ky je nevin­nost.

Charlie Sheen si během své kari­é­ry neza­hrál zrov­na pře­hr­šel ryze dra­ma­tic­kých postav. Role Chrise Taylora v Četě je ale bez­po­chy­by jed­ním z vrcho­lů jeho fil­mo­gra­fie. Mladý ide­a­lis­ta, kte­rý se nechá dob­ro­vol­ně naver­bo­vat do viet­nam­ské vál­ky, nás postup­ně sta­hu­je do váleč­né­ho infer­na a čím hloubš jde­me, tím absurd­něj­ších situ­a­cí jsme svěd­ky.

Četa nabí­zí divá­ko­vi řadu neza­po­me­nu­tel­ných scén. Mnoho z nich pak vylo­že­ně děsi­vých – podob­ně, jako v Coppolově kla­sic­kém díle Apokalypsa. Mezi nimi ale beze­spo­ru vyni­ká útok na ves­ni­ci. Ten je zlo­mo­vým momen­tem celé­ho fil­mu. Po vyple­ně­ní sta­ro­by­lé osa­dy zkrát­ka cítí­te, že teď už se může stát oprav­du všech­no. Teror, jehož jsme v prů­bě­hu scé­ny svěd­ky, je tak nepří­jem­ně vlez­lý, že sko­ro cítí­te, jako by se něco změ­ni­lo i ve vás. Mistrovská fil­ma­ři­na!

Před plát­nem se pak ved­le Charlieho Sheena sešla plejá­da dal­ších skvě­lých her­ců; Willem Dafoe a Tom Berenger se v rolích zne­přá­te­le­ných ser­žan­tů por­vou o vaší duši a na mys­kách vah se ved­le vás zahoupou také Johnny Depp nebo Forest Whitaker. Tady se zkrát­ka obsa­ze­ní poda­ři­lo na výbor­nou.

Důležitým prv­kem fil­mu jsou i dopi­sy, kte­ré Chris píše své babič­ce domů a divá­ko­vi jsou před­čí­tá­ny for­mou voiceo­ve­rů. V prů­bě­hu fil­mu se jejich tón citel­ně mění a frek­ven­ce kle­sá. Což pou­ze dokres­lu­je zhoub­ný vliv vál­ky na samot­nou pod­sta­tu lid­ské osob­nos­ti.

Pokud vám to z řád­ků výše nedo­šlo, Četa roz­hod­ně není oslav­ným váleč­ným sním­kem ve sty­lu Top Gun. Po jejím zhléd­nu­tí nebu­de­te chtít naver­bo­vat a vyra­zit do před­ních linií. Nic dob­ré­ho v tom pekle totiž neče­ká. A co hůř; nepří­tel nemu­sí být jenom na dru­hé stra­ně bari­ká­dy.

  • Čelisti20. května 2020 Čelisti Filmfanatic dnes přináší další z legendárních kousků filmové kinematografie. Kultovní film režisérského esa Stevena Spielberga, kterým na sebe upozornil svět a ten se pak začal bát chodit […] Posted in F.F.F.
  • Casino13. května 2020 Casino Každý, kdo propadl filmu, má nejspíš jeden, který to všechno zlomil. Ten který přetavil sledování filmů, coby zahánění nudy, v totální propadlost tomuto médiu a udělal z něj celoživotního […] Posted in F.F.F.
  • n200708281410 NC28. srpna 2007 World Trade Center Oliver Stone se posadil na režisérskou židli, rozhlédl se kolem a spustil akci, z níž vzešel snímek, který nabízí pohled na události z 11. září 2001 v New Yorku. První minuty filmu patři […] Posted in Filmové recenze
  • Etická coura20. září 2019 Etická coura 22„Jsme přesvědčeny, že erotická energie je všude – v hlubokém nádechu, který nám naplní plíce, když vyjdeme do vlahého jarního jitra, v ledové vodě horské bystřiny valící se přes […] Posted in Knihovnička
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl17. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl Na Slovensku se rozeběhla třetí série nejsledovanější šou všech dob – Tvoja tvár znie povedome – česky Tvoje tvář má známý hlas. Hned úvodní večer začal tak jako předešlé série – naplno. […] Posted in TV Recenze
  • Pot a krev - 60 %6. srpna 2013 Pot a krev - 60 % Daniel Lugo (M.Wahlberg) je mladý muž, který se živí jako trenér v posilovně v Miami na Floridě. Jeho den začíná a končí prací. Trénuje své klienty, ale také si najde čas na formování […] Posted in Filmové recenze
  • Vrána2. srpna 2004 Vrána Kdysi lidé věřili, že když někdo zemře, vrána zanese jeho duši do země zemřelých. Ale občas se stane něco tak špatného, že spolu s ní přinese i obrovský smutek a duše nedojde pokoje. Pak […] Posted in Filmové recenze
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...