Kritiky.cz > Filmové recenze > Čeští tvůrci a producenti stahují na protest proti nezájmu politiků své filmy z programu 46. MFF ve Zlíně

Čeští tvůrci a producenti stahují na protest proti nezájmu politiků své filmy z programu 46. MFF ve Zlíně

Čeští tvůr­ci a pro­du­cen­ti se dnes shod­li na spo­leč­ném pro­tes­tu pro­ti roz­hod­nu­tí poli­ti­ků nepod­po­ro­vat původ­ní čes­kou fil­mo­vou tvor­bu a ozná­mi­li pro­gra­mo­vé­mu ředi­te­li MFF Zlín, že sta­hu­jí své fil­my z pro­gra­mu fes­ti­va­lu.

46. MFF Zlín měl být slav­nost­ně zahá­jen v pon­dě­lí 29.5. pro­jek­cí fil­mu Fimfárum 2. Tvůrci fil­mu v čele s reži­sé­ry Břetislavem Pojarem a Aurelem Klimtem se roz­hod­li pro­jek­ci zru­šit, pro­to­že v sou­čas­né situ­a­ci nechtě­jí svým fil­mem repre­zen­to­vat Českou repub­li­ku. „Pokud se situ­a­ce v Čechách radi­kál­ně nezmě­ní, nevi­dím pro sebe jiné řeše­ní, než vzdát své dese­ti­le­té úsi­lí o udr­že­ní lout­ko­vé ani­ma­ce v Čechách, ode­jít do Velké Británie a tam se věno­vat prá­ci, kte­rou mám rád.“ komen­to­val roz­hod­nu­tí reži­sér Aurel Klimt.

Všechny čes­ké fil­my budou sta­že­ny ze sou­tě­ží. Adam Dvořák, pro­du­cent fil­mu Rafťáci, kte­rý měl sou­tě­žit v sek­ci hra­ných fil­mů pro mlá­dež, ozná­mil, že pone­chá pou­ze dvě pro­jek­ce, na kte­ré jsou pozvá­ny han­di­ca­po­va­né děti.

Režisér Jiří Strach požá­dal Českou tele­vi­zi, aby film Anděl páně také stáh­la ze sou­tě­že hra­ných fil­mů pro děti. Producentka Karla Stojáková odhlá­si­la sní­mek Restart z mezi­ná­rod­ní sou­tě­že debu­tů. Producenti fil­mů Sluneční stát (Čestmír Kopecký), „Ještě žiju s věšá­kem, čepi­cí a plá­cač­kou“ (Jiří Konečný) a Žralok v hla­vě (Vratislav Šlajer) ozná­mi­li sta­že­ní fil­mů z pře­hlíd­ky zemí Visegrádu. Protest pod­po­řil i reži­sér Karel Smyczek, kte­rý obdr­ží v pátek na fes­ti­va­lu cenu za celo­ži­vot­ní dílo ve fil­mo­vé tvor­bě pro děti a mlá­dež.

Delegace fil­mo­vých tvůr­ců přes­to chtě­jí při­jet na fes­ti­val potě­šit dět­ské divá­ky. V dopi­se pro­gra­mo­vé­mu ředi­te­li fes­ti­va­lu se omlou­va­jí za kom­pli­ka­ce spo­je­né se sta­že­ním fil­mů a vysvět­lu­jí, že pro­test není v žád­ném pří­pa­dě namí­řen pro­ti MFF Zlín a jeho divá­kům.

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
  • Daleko do nebe6. června 2005 Daleko do nebe Manželství Cathy a Franka vypadá ideálně. Úspěšný manžel, pohledná a pečlivá manželka. Dcera a syn, pohodlný rodinný domek se zahradou. Dvě auta. Zkrátka spokojená rodinka 50. […] Posted in Filmové recenze
  • Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray)26. září 2017 Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray) Před půl rokem šel do kin, v září vyšel na Blu-ray. Král Artuš byl prvním plánovaným dílem z dlouhé sedmidílné série ze staré Anglie. No, po velkém neúspěchu se pokračovaní neuskuteční, […] Posted in Filmové recenze
  • Moje tlustá řecká svatba4. prosince 2002 Moje tlustá řecká svatba Také na každé tramvaji a každém rohu vidíte poutače na novou romantickou komedii tohoto jména? Tak neváhejte a jděte se na ni podívat, protože lepší, už to nebude. Toula […] Posted in Filmové recenze
  • Anděl páně14. listopadu 2005 Anděl páně Po delší době se do kin dostává opět nějaká česká pohádka. Anděla Páně natočil na motivy pohádek Boženy Němcové do té doby televizní režisér a herec Jiří Strach. Odehrává v čase vánočním a […] Posted in Filmové recenze
  • Kvarteto - 50 %1. prosince 2017 Kvarteto - 50 % Poněkud nesourodá čtveřice třicátníků v čele se introvertním Robertem (Lukáš Melník) zažívá společné chvíle při zkouškách na koncert soudobé hudby. Čas tráví také v legendární hospodě […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...