Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Cesta za spásou - Poslání - kniha - recenze - 100 %

Cesta za spásou - Poslání - kniha - recenze - 100 %

img 363508 orig

Hrdinkou pří­bě­hu je tepr­ve sedm­nác­ti­le­tá dív­ka Liliana. Tu jed­no­ho krás­né­ho dne odchyt­ne mla­dík jmé­nem Nevvran a pře­ne­sou se spo­lu do jeho kou­zel­né říše, kde žije. Tu napadly Kruté bytos­ti z Temnot, při­čemž prav­dě­po­dob­ně zavraž­di­li i mla­dí­ko­vi rodi­če a uja­li se ho král s krá­lov­nou, kte­ří říši vlád­nou. Liliana má totiž čarov­nou moc a je před­ur­če­na zachrá­nit oba svě­ty – lid­ský i ten kou­zel­ný. Zprvu se bude vzpí­rat, nebu­de si věřit, ale Nevvran ji pře­svěd­čí a pomů­že.

Vydají se spo­lu na dlou­hou ces­tu, dojdou i do krá­lov­ské­ho palá­ce, ovšem na Lilianino nalé­há­ní. Tam dív­ka zjis­tí, že krá­lov­ští man­že­lé jsou zrád­ci a spo­lu­pra­cu­jí s Krutými bytost­mi z Temnot. Spolu s Nevvranem uprch­nou a v prů­bě­hu času budou bojo­vat. Lilian pod­stou­pí prv­ní zápas pro­ti samo­vlád­ky­ni – Murfora. Ta jí dá tři úko­ly, jestli­že je však nespl­ní, tak ji Murfora zlik­vi­du­je.

Poslání je prv­ní z tri­lo­gie kni­hy Cesta za spá­sou. Musím při­znat, že tuhle spi­so­va­tel­ku jsem vůbec nezna­la. Na to, že je tak mla­dá – roč­ník 1999, se jí kni­ha enorm­ně poved­la, teda z mého pohle­du. Musím při­znat, že jsem od toho moc neče­ka­la a hod­ně mě to pře­kva­pi­lo. Děj je napros­to skvě­lý, Karolína Kahounová má fan­ta­zii jako hrom. Už se těším, až se mi do ruky dosta­ne tře­ba někdy dru­hý a poslé­ze i tře­tí díl. Tenhle prv­ní má 192 stran.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Nava.

 • Autor: Karolína Kahounová
 • Žánr: fan­ta­sy
 • Nakladatelstvi: Nava
 • Datum vydá­ní: 2014
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Dobrý den,

  oprav­du moc děku­ji. Udělala jste mi radost! A oprav­du mi pro­za­řu­je dny krás­né hod­no­ce­ní mé kni­hy. Celých 100 pro­cent, to bych si nepo­mys­le­la, že bude mezi prv­ní­mi recen­ze­mi (pokud by něja­ká byla) mít, navíc jde o prv­ní tako­vý­to člá­nek!! O Vaší recen­zi jsem se zmí­ni­la roku 2018 na svém blo­gu a při­da­la ji jako odkaz do kolon­ky Recenze na Databázi knih. Chci Vám dát vědět, že dru­hý díl Cesty za spá­sou nade­jde brzy vydá­ní. Cesta za spá­sou: Odhalení bude vydá­na během toho­to břez­na, v dub­nu nebo v květ­nu. Už se na to moc těším! Více se dozví­te na mých face­boo­ko­vých strán­kách, kde je má oso­ba pod mým jmé­nem k nalez­nu­tí, a na mém blo­gu: karolina-kahounova.blog.cz

  Mějte krás­ný den.

  Děkuji za všech­no.
  Karolína Kahounová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,28597 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53275 KB. | 30.11.2021 - 10:59:41