Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Cesta na Praděd - kniha

Cesta na Praděd - kniha

img 159026 main
img 159026 main
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příběh začí­ná čtvr­té­ho srp­na 1966, kdy Josef a jeho spo­leč­nost v podo­bě dvou mužů jedou­cích na voze a pěti dívek, kte­ré jely stej­ně jako Josef na koních. Vydali se na ces­tu, kte­rá měla trvat čtr­náct dní. Kromě toho byli vza­du na voze ješ­tě dva kusy – chla­pec a dív­ka, kte­ří měli hos­po­dář­skou služ­bu. Najednou se něco sta­lo, jeden z koní totiž zůstal bez jezd­ce. Jedna z dívek z koně spadla, respek­ti­ve ji sho­dil. Šla k muži, kte­rý byl na voze. Ten jí rány, kte­ré utr­ži­la, očis­til a dal jí na Josefův pří­kaz acyl­py­rin. Muž, jenž jí ošet­řo­val, se tak tro­chu posmí­val tomu, proč tam je.

Nemusel být ani detek­tiv – vždyc­ky bylo u Josefa tolik dívek, že se to ani niko­mu nezdá­lo div­né, pros­tě šli jez­dit na koních, pro­to­že tam byl Josef. Muž, kte­rý dív­ce pomá­hal, pra­cu­je jako novi­nář. Je s podi­vem, že se s ním Josef spřá­te­lil, pro­to­že ten novi­ná­ři ve vše­o­bec­nos­ti pohr­dá. Noviny, do kte­rých muž píše, sice ode­bí­rá, ale nečte. Je to už devět let, co se oni dva spo­lu sezná­mi­li. Tenkrát se živil muž novi­na­ři­nou v země­děl­ském týde­ní­ku a měl za úkol najít něja­kou ško­lu pro děti země­děl­ců, kte­ré nesmě­li do jiných škol, a Josefova mu padla do oka.

Když tam jel popr­vé, jímal ho strach a úzkost, sám nevě­děl z čeho. Když viděl, na jakém pozem­ku se ško­la nachá­zí, tak z toho byl vcel­ku ved­le. Mimoto mu při­pa­da­la směš­ná i Josefova ředi­tel­na, neboť se jed­na­lo o vel­mi malý pro­stor. Když už se oba páno­vé doce­la dob­ře zna­li, tak při­šlo slo­vo Praděd. To jako prv­ní vyslo­vil Josef. Už od břez­na plá­no­va­li s mapou v ruce, co a jak. Nadešel jeden den před­tím, než se všich­ni měli sejít a vyjet. Neobešlo se to bez potí­ží, pro­to­že Josef shá­něl na posled­ní chví­li ješ­tě koně, kte­ré by mohl zapřáh­nout do vozu.

Jelikož byli žně, tak koně muse­li mít země­děl­ci na polích, tudíž Josef byl v tom­to pří­pa­dě až na dru­hé kole­ji. Mezitím, co se řeši­li koně, tak při­šla jed­na dív­ka, kte­rá se jme­no­va­la Markéta a nes­la sebou ple­chov­ku zele­né bar­vy, aby moh­la natřít vůz. Muž měl dokon­ce s Markétou tako­vou jem­ně ostrou výmě­nu názo­rů, co se týká natí­rá­ní. Muž chtěl natí­rat sám, pro­to Markétě doslo­va vytr­hl ple­chov­ku s bar­vou z ruky. Jeho důvod byl jedi­ný – v tom voze poje­de on. Problém se zví­řa­ty se nako­nec vyře­šil a celá sku­pi­na vyje­la. Jednoho veče­ra dora­zi­li až do Divišova. Bylo vcel­ku div­né, že nikde neza­hléd­li niko­ho – po lidech ani sto­py a obcho­dy též zavře­né.

Celá sku­pi­na si chtě­la kou­pit něco k jídlu, jen­že neby­lo kde. Nakonec se sjed­no­ti­li, že půjdou do hos­po­dy, před kte­rou se zasta­vi­li – ne na pivo, ale dív­ky měly vzít všech­no, co budou mít. Když zase vyje­li, tak se zne­na­dá­ní pro­ti nim obje­vil trak­tor, z něhož na ně pohlí­žel, či spí­še zahlí­žel muž. Vypnul motor a hned se tázal, kolik by chtě­li zapla­tit za ty koně. Samozřejmě nic, pro­to­že neby­li na pro­dej, což mu hned vysvět­li­li. V tom pří­pa­dě je chtěl vymě­nit, ale ani s tím nepo­cho­dil. Byl doce­la hrubý, tak ces­tu­jí­cí byli vůbec rád, že jim pora­dil, kudy do Čejkovic.

Tato kni­ha je od vel­mi zná­mé­ho spi­so­va­te­le, ale to nic nemě­ní na tom, že mi vůbec nesed­la. Přestože zbož­ňu­ju zví­řa­ta, což je ješ­tě sla­bý výraz, a tady jsou koně, tak to není román zrov­na pro mě. Je to tzv. těž­ké čte­ní. Nicméně bych to dopo­ru­či­la ke čte­ní pře­váž­ně star­ší gene­ra­ci, i když není vylou­če­no, že mla­dé by to nemoh­lo zají­mat. Má 288 stran a jsou zde i foto­gra­fie.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Atlantis.

 • Autor: Ludvík Vaculík
 • Žánr: belet­rie
 • Nakladatelství: Atlantis
 • Datum vydá­ní: 2001

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Motáky nezvěstnému - kniha11. července 2017 Motáky nezvěstnému - kniha Příběhem provází vypravěč, který nese jméno Vilém Svoboda. Vše začíná v soudní síni. Předsedou senátu byl jistý Ruggiero Ritt, který se skvěl snědou pletí a vlastně byl takovým typem, […] Posted in Recenze knih
 • Třísky do masa - kniha2. července 2017 Třísky do masa - kniha Kniha je rozdělená na tři oddíly. První se nazývá Město a jsou v ní povídky, v nichž jsou stěžejními postavami dvě židovské sestry Rosenbergovy – Róza a Adelaida. Adelaida se zrovna […] Posted in Recenze knih
 • Kurs potápění - kniha29. června 2017 Kurs potápění - kniha V jedné místnosti stoí jedna žena, která se chystá psát do novin, ale ne jen tak něco ledajakého. Je rozhodnutá napsat svoji rodinnou historii, o které však toho moc neví. Na stěně visí […] Posted in Recenze knih
 • Pasáž - kniha26. června 2017 Pasáž - kniha Příběhem prochází hlavní mužská postava Antonín Tvrz. Jednoho dne jde ulicí, či spíše pasáží a zastaví se u telefonní budky. Ne, že by chtěl volat, ale hledal diář. Mezitím k budce přišla […] Posted in Recenze knih
 • Tajemství Kremlu - 90 %24. února 2022 Tajemství Kremlu - 90 % Kreml v ruském jazyce znamená pevnost, nebo opevnění, i před cizíma očima, což tak trochu napovídá i název knihy Tajemství Kremlu. O Kremlu toho byla v novinách či ve zpravodajství řečeno […] Posted in Recenze knih
 • Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté5. dubna 2019 Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté Pořádná porce vtipů, pro všechny, co se rádi smějí a nebo si potřebují jen tak oddychnout a od srdce ze zasmát, i když jim třeba zrovna dvakrát do smích není. Jednoduše si zalistovat a […] Posted in Recenze knih
 • Exorcismus mé nejlepší kamarádky - posedlost netřeba brát na lehkou váhu10. srpna 2018 Exorcismus mé nejlepší kamarádky - posedlost netřeba brát na lehkou váhu Rok 1982 byl pro Abby Riversovou zlomový - měla deset let a považovala se za dospělou, protože se jí povedlo v kině se rozplakat u filmu E. T. - Mimozemšťan. Týden před Díkuvzdáním […] Posted in Recenze knih
 • Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého11. července 2018 Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého Ukradený bacil - jistý bakteriolog přisunul pod mikroskop sklíčko s preparátem jedné z nejnebezpečnějších nemocí vůbec - cholera. Na tento zárodek momentálně pohlížel bledý muž, jenž na […] Posted in Recenze knih
 • Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř10. července 2018 Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř Rytíř Friduš z Linavy si v poslední čtvrtině 13. století, vyhlédl Krásenický vrch, přičemž se rozhodl, že na něm postaví hrad. Toto území mu sice neříkalo pane, ale to mu bylo vcelku […] Posted in Recenze knih
 • Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha29. června 2018 Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha Vypravěč příběhu se sešel se svým kamarádem Márou na obědě v hospodě U dvou koček. Museli spolu totiž probrat okolnosti odjezdu na vodu, který se měl uskutečnit už druhý den. Kromě jich […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,96637 s | počet dotazů: 256 | paměť: 61556 KB. | 01.12.2022 - 10:51:21