Kritiky.cz > Filmové recenze > Cesta do Fantazie

Cesta do Fantazie

Nádherný japon­ský ani­mo­va­ný film o lás­ce, bozích a a fan­ta­zii


Cesta do Fantazie - Sen to Chihiro no kami­ka­kushi - Miyazaki’s Spirited Away

 Tak máme v Čechách japon­ský ani­mo­va­ný film, o kte­rém nic neví­me, jenom, ze měl ohrom­né zis­ky na celeém svě­tě a že je to nád­her­ný. A tak jsem se vydal do kina, do jed­no­ho z mala kin, kte­rý film dáva­jí, když je celých pět kopií v ČR. Šel jsem s kama­rád­kou, pro­to­že na tako­vé fil­my je ško­da cho­dit sám.Oba dva jsme o tom fil­mu sko­ro nic nevě­dě­li, ale i tak pro naše spo­leč­ná srdíč­ka to byl jeden z neza­po­me­nu­tel­ných zážit­ků.

A pros­tě to bylo nádher­né, je moc ško­da, že těch­to fil­mů s nád­her­nou mýtic­kou kresbou je u nás málo, a že v nor­mál­ní dis­tri­buci japon­ské ani­mo­va­né fil­my moc nejsou a že se knám tepr­ve dostá­vá dílo Hayaoa Miyazakiho, kte­rý je pova­žo­ván za japon­skou špič­ku.

   Desetiletá Chihiro odjíž­dí se svý­mi rodi­či do nové­ho byd­liš­tě. Cestou špat­ně odbo­čí a skon­čí u tune­lu, na jehož dru­hé stra­ně se roz­pro­stí­rá něco, co vypa­dá jako opuš­tě­ný luna­park, ovšem s fun­gu­jí­cí­mi stán­ky s občer­stve­ním. Zatímco se rodi­če občer­stvu­jí, Chihiro se potlou­ká kolem a nara­zí na obrov­ské láz­ně a na chlap­ce jmé­nem Haku, kte­rý ji zapří­sa­há, aby rych­le utek­la pryč. Chihiro ute­če zpět za rodi­či, ale ti se mezi­tím změ­ni­li v pra­sa­ta. Všude kolem se začnou rojit ducho­vé, Chihiro zjis­tí, že začí­ná být prů­svit­ná, a Haku jí vysvět­lí, že pokud chce své rodi­če zachrá­nit, musí se nechat v láz­ních zaměst­nat...

   Co vlast­ně­po­kra­ču­je dál, nád­her­ný sen o lás­ce, důvě­ře, vel­kých činech, fan­ta­zii a hlav­ně o bozích a lidech. O kouz­lech, a čaro­dej­ni­cích o bozích o láz­ních.

   Co dále napsat, že ten film sto­jí vidět, pro­to­že tako­vých fil­mů není moc.

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Ali13. února 2003 Ali Něco co málokdo viděl a stojí za to, to vidět - film o osobnosti jménem Muhammad Ali    Když se řekne Mohammad Ali, tak si všichni představují slavného boxera, ano je to pravda, ale […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • A moment to remember (Nae meori sogui jiugae) 200423. dubna 2012 A moment to remember (Nae meori sogui jiugae) 2004 Poměrně známý korejský snímek jsem shlédl v režisérské verzi, díky čemuž jsem zkoušel tipovat která scéna patří mezi tu cca půlhodinku, jež se nakonec ve verzi pro kina neobjevila. Mám […]
  • Království (The Kingdom)5. května 2008 Království (The Kingdom) Mnoho diváků stále podléhá mylnému dojmu, že zazní-li ve filmu výstřel, jedná se automaticky o akční žánr. Málokterý film se vyhne podobnému diváckému (ale i recenzentskému) přijetí. […]
  • Kočičí válečníci 5 - Nebezpečná stezka - podaří se Ohnivousovi uchránit svůj klan?30. října 2018 Kočičí válečníci 5 - Nebezpečná stezka - podaří se Ohnivousovi uchránit svůj klan? Ohnivous byl bez sebe a nemohl uvěřit tomu, co se to děje. Byl zvolen nový velitel Stínového klanu, jehož byl součástí a ten, kdo se jím stal se jmenoval Dráp. Ten stál na Obří skále a […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com